Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 4 tumbuhan 5 Berfikir 6 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 7 al hujurat ayat 13 8 Mencuri 9 Bidadari 10 ali imran 11 al ikhlas 12 Luqman 13 amanat 14 ikhlas 15 Bintang 16 al imran 31 17 al ahzab ayat 21 18 Surat Al Baqarah ayat 267 19 tolong menolong 20 istri 21 Ali Imran ayat 159 22 al maidah ayat 2 23 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 24 Zina 25 al maidah ayat 8 26 Luqman ayat 20 27 al imran 159 28 surah an najmu ayat 3-4 29 surat al anbiya ayat 30 30 q.s yunus 105 31 hutang 32 Surat Luqman Ayat 14 33 Surat-ad-dahr-ayat-23 34 ibrahim 52 35 Ilmu 36 Surga 37 Surat+At+Takatsur+ayat+3 38 an+nur+ayat+59 39 al alaq ayat 1-5 40 Al Luqman ayat 14 41 Ali imran 104 42 rezeki 43 malu 44 at-taubah+ayat 3 45 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 46 Hari kebangkitan 47 Syariat 48 Tanah 49 al-baqarah ayat 188 50 ridha 51 Surat+Al+An+am+152 52 yusuf 111 53 Surat+At+Takatsur+ayat+1 54 luqman 18 55 al maidah ayat 6 56 al isra ayat 55 57 Ar Rahman 58 Ibrahim ayat 7 59 Al-Baqarah ayat 247 60 Al-Hujurat ayat 11 61 hadits abu daud 62 AL HIJR 9 63 Surat+At+Takatsur+ayat+2 64 yunus 57 65 Gempa 66 belajar 67 al maidah ayat 90 68 al a'raf ayat 172 69 jahe 70 menuntut ilmu 71 An Nahl ayat 97 72 Sholat 73 Jihad 74 ali+imran+ayat+159 75 ali imran 92 76 al ahzab ayat 49 77 Al maidah ayat 3 78 PEREMPUAN 79 an-nur ayat 32 80 surat+al+isra ayat 26 dan 27 81 Surat al luqman ayat 14 82 an+nur+ayat+60 83 yunus 84 penciptaan manusia dan jin 85 Tanya 86 an nur ayat 4 87 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 88 surat al furqon ayat 63 89 al baqarah ayat 168 90 al baqarah ayat 163 91 surah yusuf 67 92 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 93 Makan 94 surah an nisa ayat 29 95 an+nur+ayat+61 96 Al isra ayat 23 97 islam 98 Hujan 99 surat+yunus+ayat+58 100 an nisa ayat 29

Hasil pencarian tentang kitab+bukhori+no.+1060

Apakah yang Anda maksud kitab bukhari no. 1000?
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Allah berfirman, ("Tetapi mereka mengingkarinya) mengingkari Kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu...Alquran kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (kelak mereka akan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 18
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
(Allah menghapuskan) daripada kitab itu (apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan) dapat dibaca yutsbitu...masalah-masalah lainnya yang dikehendaki-Nya untuk dihapus atau ditetapkan (dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab...) asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya, yaitu kitab-kitab-Nya di zaman azali.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin
(Pada Kitab) yang tertulis dalam Kitab (yang terpelihara) yang dijaga, maksudnya Mushhaf Alquran.
("Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah peringatan) maksudnya, sebuah kitab (dari orang-orang yang...dahulu) yakni dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada...pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang...(punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
maksudnya, tidak mungkin mereka akan beriman kepada kitab-kitab Allah lainnya sesudah mereka mendustakannya..., karena di dalam Alquran terkandung unsur I'jaz atau mukjizat yang tidak terdapat pada kitab-kitab Allah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 196
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
Allahlah yang menurunkan kitab suci Muhammad dan kitab-kitab suci para rasul sebelumnya yang berisikan
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 30
Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan...sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada
Kitab itu berisikan kebenaran yang menyangkut pokok-pokok ajaran samawi dalam kitab-kitab terdahulu.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 21
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan...kitab itu?
orang-orang yang beriman, berimanlah kamu) artinya tetaplah beriman (kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab...yang diturunkan-Nya kepada rasul-Nya) Muhammad saw. yakni Alquran (serta kitab yang diturunkan-Nya sebelumnya...) maksudnya kitab-kitab yang diturunkan-Nya kepada para rasul, dan menurut satu qiraat kedua kata kerjanya...(Dan siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 31
Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan...kitab-kitab yang sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 23
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru...kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan Kitab kepada Musa) kitab Taurat (agar mereka) kaumnya, yaitu bangsa...Bani Israel (mendapat petunjuk) dengan adanya kitab Taurat itu dari kesesatan.
Orang-orang kafir Mekah, sebelum datangnya Muhammad, selalu berkata, 'Seandainya kami memiliki kitab...suci semacam kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba
Orang-orang kafir Mekah, sebelum datangnya Muhammad, selalu berkata, 'Seandainya kami memiliki kitab...suci semacam kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Tawrât dan Injîl, tentu kami termasuk hamba-hamba