Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 ali imran 103 8 tentang kurban 9 Al+hujurat+ayat+13 10 angin 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 Sedekah 14 al qalam ayat 4 15 zakat 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 surah al baqarah ayat 2 18 Al Baqarah ayat 285 19 saba 15 20 ali imran 159 21 talak 22 Ibrahim Ayat 7 23 al hajj ayat 7 24 ali imran 25 at tahrim ayat 6 26 Al hujurat ayat 9 27 al baqarah ayat 177 28 ali imran 190 29 an nisa ayat 59 30 Al ahzab ayat 21 31 Alat pembelajaran 32 Terbit 33 kafir 34 Al baqarah ayat 30 35 al-hujurat ayat 9 dan 10 36 upah 37 al-a'raaf+7 38 Al baqarah ayat 229 39 Al hujurat ayat 13 40 ar rad ayat 11 41 miskin 42 surat+38+ayat+72 43 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 44 ali imran 104 45 surat al araf ayat 54 46 al ikhlas 47 Muslim itu bersaudara 48 surat+at+tagabun+ayat+1 49 al anfal ayat 60 50 Rumah 51 riba 52 at taubah ayat 60 53 Pendidikan islam sebelum menikah 54 Cahaya Allah 55 Surah Al Maidah ayat 15-16 56 Luqman ayat 12 57 an nisa ayat 29 58 Melaksanakan haji 59 al maidah ayat 8 60 beriman kepada allah 61 yunus ayat 3 62 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 63 al baqarah ayat 285 64 ilmu 65 Yusuf 87 66 maryam 67 hawa 68 Matahari di bawah arsy 69 Surah Hud ayat 114 70 hati bani adam 71 adam 72 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 73 Tentang fenomena alam 74 al maidah ayat 1 75 pendidikan 76 Al-fajr ayat 27-30 77 al maidah ayat 2 78 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 79 al-maidah+ayat+3 80 Musibah 81 belajar alquran dan mengajarkannya 82 surat as saffat ayat 113 83 Surah as saba' ayat 44 84 alhadid ayat 7 85 Bagi kaum berakal 86 iman kepada malikat 87 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 88 Al Bayyinah ayat 5 89 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 90 Surah+as+saba'+ayat+44 91 al jumuah ayat 10 92 al-alaq+ayat+2 93 yusuf 111 94 keutamaan sholat 95 al-alaq+ayat+3 96 yunus 40-41 97 at-tahrim ayat 6 98 Menuntut ilmu 99 tilawah per ayat 100 Larangan merusak alam

Hasil pencarian tentang larangan+menipu

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 9
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah, karena...sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu...Maka, barangsiapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh--padahal tidak demikian kenyataannya...--berarti ia telah menipu diri sendiri.
(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
Begitulah Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dari jalan yang benar dan telah menipu mereka, sehingga musnahlah
(Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman) yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan...kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi (padahal mereka hanya menipu diri mereka...Mukhada`ah atau tipu-menipu di sini muncul dari satu pihak, jadi bukan berarti berserikat di antara dua...tidak tercantum 'wamaa yasy`uruuna' tetapi 'wamaa yakhda`uuna', artinya 'tetapi mereka tidak berhasil menipu
Tugas kami adalah menipu untuk mengajak manusia kepada kesesatan kami.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 5
sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu
(Larangan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ini juga berlaku untuk para pengikutnya....Larangan yang mustahil terjadi pada Nabi ini merupakan gaya atau ungkapan hiperbolis [mubâlaghah] dari...larangan dimaksud).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 68
Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang...yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).
orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya
yang beriman dan mereka selalu bertakwa) kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
al-Qur'ân benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 51
orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu
(Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah) yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan...sembunyikan dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu (dan Allah menipu
Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan maksud menipu, orang-orang munafik di antara...Karena, ketika mereka menipu orang-orang Mukmin, terucap kata-kata yang justru dapat menguntungkan orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 2
menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan
didekatkannya surga itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan--dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
Katakan pula, "Kemarilah kalian, akan aku terangkan larangan-larangan yang harus kalian perhatikan dan...Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan...Allah sangat menekankan perintah menjauhi larangan itu, sesuatu yang oleh akal sehat pun dinilai demikian
menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan lupa akan larangan...aurat mereka tersingkap sebagai balasan atas ketamakannya yang menyebabkan mereka lupa dan melanggar larangan
[[49 ~ AL-HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dimulai dengan larangan...kepada orang-orang Mukmin untuk menilai sesuatu sebelum datang perintah Allah dan Rasul-Nya, larangan...bagi orang-orang Mukmin untuk saling mengolok-olok dan mencela sesamanya, larangan berburuk sangka dan...Selain itu, surat ini juga menjelaskan larangan bagi orang-orang Arab Badui untuk mengaku bahwa mereka...Kemudian dalam akhir surat ini dijelaskan larangan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa mereka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 112
sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu
Dan kehidupan dunia itu tidak lebih dari perhiasan sementara yang menipu.
Itu semua dilakukan agar menjadi peringatan bagi siapa yang hendak menipu dan melawan kekuasaan kami.
Mereka menipu kalian dengan kata-kata manis, sedangkan hati mereka penuh dengan kebencian.
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan.
(Bukan hanya durhaka saja) kalimat ini mengandung makna cegahan atau larangan bersikap lupa daratan terhadap
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya
Larangan apakah yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan