Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 ar rahman 9 surat an nisa ayat 135 10 yunus 11 Tafsir ayat 22 12 al imran 13 Hukum+al+ankabut 14 zakat 15 luqman+ayat+14 16 Dalil+tentang+kreatif 17 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 18 Riba 19 waris 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Ali imran 104 22 shaad 23 ali imran 97 24 shalat 25 ikhlas 26 Surat albakoroh 20_28 27 Ayat 1 28 petunjuk 29 Surat Lukman ayat 32 30 Surat nuh 31 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 32 ali imran 33 Tajwid+surat+al+anbiya 34 hadits shalat 35 AL MAIDAH AYAT 3 36 Ibrahim 7 37 Takwa 38 wanita 39 surga 40 al ikhlas 41 surat muhammad ayat 15 42 Pendusta 43 Haji 44 ali imran 190 45 al maidah ayat 2 46 Ali imran 103 47 al+maidah+ayat+3 48 an nisa ayat 59 49 ali+imran+146 50 Ali Imran 134 51 al+anbiya+ayat+90 52 muhammad 35 53 al+anbiya+ayat 90 54 tauhid 55 Surah Al hujurat ayat 6 56 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 57 Al hijr 94 58 unta 59 ayat Quran tentang sejarah 60 Al mulk ayat 2 61 Kisah kaum sodo 62 waktu 63 Muslim 64 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 65 ibadah 66 Jihad 67 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 68 tajwid+al+a-raf+ayat+34 69 Al insyirah ayat 5 70 akhlak 71 Ali imran 185 72 Surat Al baqarah ayat 284 73 Hadis hutang piutang 74 Al ahzab ayat 21 75 Surat+al+al+isra+ayat+36 76 al-baqarah ayat 275 77 Surat al isra 78 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 79 AL MAIDAH AYAT 76 80 katak 81 an nisa ayat 58 82 musibah 83 ular 84 al+maidah+ayat+122 85 Zikir 86 Al-Hajj+ayat+41 87 Al+hujurat+ayat+56 88 al hujurat ayat 12 89 al-quran 90 yunus 107 91 Unsur surat Ibrahim ayat 18 92 al hajj ayat 78 93 al baqarah ayat 163 94 al imran 78 95 Ajal sudah ditentukan 96 al ahzab ayat 50 97 AL IMRAN 187 98 AN NUR AYAT 2 99 al maidah ayat 15 100 al maidah ayat 35

Hasil pencarian tentang maha+lembut

terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 19
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah...Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.
(Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut) terhadap kekasih-kekasih-Nya (lagi Maha Mengetahui) terhadap
(Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut) yakni lemah lembut
(Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya) baik terhadap mereka yang berbakti maupun terhadap mereka...dikehendaki-Nya) artinya, Dia memberikan kepada masing-masingnya apa yang Dia kehendaki (dan Dialah Yang Maha...Kuat) atas semua kehendak-Nya (lagi Maha Perkasa) Maha Menang atas semua perkara-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 3
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 148
dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
(Perkataan yang baik) atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta (serta...daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha...Kaya) hingga tidak menemukan sedekah hamba-hambanya (lagi Maha Penyantun) dengan menangguhkan hukuman
Serta tanam-tanaman yang siap dituai dan pepohonan kurma yang buahnya matang dan lembut.
(Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan...dengan air hujan itu (lagi Maha Waspada) terhadap apa yang ada dalam hati mereka, di kala hujan datang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 100
Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki....Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 44
maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau
Dia Maha Mengetahui kerelaan dan kemurkaan hati kalian dalam menerima perintah Allah....Sungguh Allah Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dalam dada dan Maha Lembut pada hamba-Nya dengan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 55
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 54
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut...Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya...), lagi Maha Mengetahui.
(Dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut) maksudnya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa
Selain balasan ini, di dalam surga mereka Kami kawinkan dengan bidadari yang putih dan lembut karena
Kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya) yakni berembus dengan lembut
Ajaklah ia untuk beriman kepada-Ku dengan lemah lembut.
Dengan bersikap lembut karena benar-benar menginginkan keimanan Fir'aun, Mûsâ berkata, "Benarkah kamu
("Rabbku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya,) seumpamanya Dia meleburkannya menjadi debu yang lembut
Ingatlah ketika Ibrâhîm berkata dengan lemah lembut kepada bapaknya, "Wahai Bapak, mengapa engkau menyembah
Ibrâhîm bersikap lembut terhadap bapaknya, lalu mengucapkan salam perpisahan seraya berkata, "Semoga
sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut
keputusan, Yang Maha Adil, Yang Maha Lembut, Yang Maha Waspada, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung..., Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar, Yang Maha Memelihara,...Maha Teguh, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Menghitung, Yang Maha Memulai, Yang Maha...Yang Maha Akhir, Yang Maha Lahir, Yang Maha Batin, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Melimpahkan...Yang Maha Kekal, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha Membimbing, Yang Maha Penyabar, Yang Maha.
berta'alluq kepada lafal Rahmah (ia berdoa kepada Rabbnya dengan seruan) yang mengandung doa (yang lembut
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri) menjadi hal, yakni merendahkan diri (dan dengan suara yang lembut
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut
Mereka akan menerima pahalanya dan orang-orang yang saleh itu akan bersikap lemah lembut kepada mereka