Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 saba ayat 46 15 saba' 46 16 Al Hujurat ayat 13 17 ali imran 18 kebebasan 19 Ali imran 14 20 ibrahim 7 21 YUNUS 22 surat al baqarah ayat 256 23 ilmu pengetahuan 24 al maidah ayat 2 25 ali imran 191 26 al-hajj ayat 41 27 Surah+An+Nisa+Ayat+26 28 as saba 46 29 Berpikir 30 al mujadalah ayat 11 31 Surah al- baqarah ayat 36 32 Anisa ayat 118 33 Al ikhlas 34 Anisa+ayat+118 35 an nisa ayat 1 36 al hajj ayat 41 37 jual beli 38 Qs. Attin ayat 4 39 SABA+46 40 pemimpin 41 al imran ayat 159 42 saba 43 kebebasan musyawarah 44 al mujadilah ayat 11 45 al baqarah ayat 170 46 kurban 47 al-baqarah ayat 36 48 ibrahim 49 surat at taubah ayat 71 50 surat saba' ayat 46 51 rezeki 52 Ali Imran ayat 19 53 ali imran 103 54 Al Furqan ayat 74 55 al baqarah ayat 3 56 Surat Ibrahim ayat 7 57 surat al baqarah ayat 36 58 maryam 59 Syirik 60 an najm ayat 39-42 61 Arab 62 QS. Al-Hajj ayat 41 63 Ali Imran 185 64 Surat Al hajj ayat 41 65 surat saba ayat 46 66 Sabar 67 An Nahl ayat 5 68 Surah Ali Imran 214 69 ali imran 12 70 al-baqarah ayat 256 71 Ar rahman 72 An+Nahl+ayat+6 73 ali imran 31 74 ar-rahman 75 surat+al+baqarah+ayat+256 76 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 77 Surat Az Zukhruf ayat 22 78 al an aam ayat 108 79 Al+ahzab+ayat+18 80 al ankabut ayat 26 81 Al+Baqarah+ayat+260 82 Al-Mujadalah ayat 11 83 sholat 84 berpendapat 85 ali imran 13 86 saba' ayat 46 87 matahari 88 Darah 89 YUNUS+99 90 asy-Syura ayat 38 91 ar rum ayat 21 92 al baqarah ayat 84-85 93 al a'la ayat 7 94 al baqarah ayat 233 95 qs saba' 46 96 QS Saba' ayat 46 97 surat ali imran ayat 159 98 Menjaga 99 ar rum ayat 39 100 Menuntut ilmu

Hasil pencarian tentang makhluk+berpasangan

Mahasuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan--jantan dan betina--baik dalam...Yakni, bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa...tumbuh-tumuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 52
Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
Di dalam kedua surga itu terdapat pula segala macam buah yang berpasangan.
(Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan) kedua jenis yang berpasangan (laki-laki
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 143
(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing.
(Dan dengan apa yang tidak kalian lihat) di antara makhluk-makhluk itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 6
seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan
(Semua yang ada di bumi itu) yakni semua makhluk hidup yang ada padanya (akan binasa) akan mati; di sini...diungkapkan semua makhluk hidup dengan memakai kata Man, karena memprioritaskan makhluk yang berakal
(Maka) huruf laa di sini adalah huruf zaidah (Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat) makhluk-makhluk
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 11
Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan
langit dan bumi dan) menciptakan (apa yang Dia sebarkan) Dia sebar ratakan (pada keduanya, yaitu berupa makhluk...yang melata) pengertian Ad-Dabbah ialah makhluk yang menempati bumi, yaitu manusia dan lain-lainnya....(Dan Dia untuk mengumpulkan semuanya) mengumpulkan semua makhluk untuk dihadapkan kepada-Nya (Maha Kuasa...jika dikehendaki-Nya) Dhamir Hum yang terdapat pada lafal Jam'ihim lebih memprioritaskan makhluk yang...berakal daripada makhluk lainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 2
dari kejahatan makhluk-Nya,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 20
Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk
(Sampai hari keputusan) di antara semua makhluk; dari pengertian ayat inilah diambil kesimpulan bagi...Jawab lafal Idzaa yakni, terjadilah keputusan di antara semua makhluk.
(Sesungguhnya Dialah yang memulai) penciptaan makhluk (dan yang mengembalikan) makhluk menjadi hidup
peringatan) yakni nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 10
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 29
Di antara (ayat-ayat) tanda-tanda-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 13
Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi seperti manusia, jin, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 34
Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya...katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali
Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ketaatan makhluk-makhluk-Nya.
Dan bumi diratakan dan dipersiapkan untuk semua makhluk agar dapat dimanfaatkan.
(Sesungguhnya binatang, makhluk-makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli
(Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian) yaitu makhluk-makhluk
Maksudnya, hal yang layak adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang baik berpasangan
(Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) sebagai milik-Nya semua makhluk dan...(Dan Dialah Yang Maha Tinggi) di atas semua makhluk-Nya (lagi Maha Besar) atau Maha Agung.
(Inilah hari keputusan) di antara para makhluk semuanya (yang kalian selalu mendustakannya.)
Segala puji bagi Allah semata, Pencipta alam semesta dan Pengatur semua makhluk.