Paling Sering Dicari

1 Ar rahman 2 sabar 3 Al Mulk ayat 2 4 an+nisa+ayat+21 5 tolong menolong 6 Islam 7 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 8 al maidah ayat 2 9 shalat 10 Al Baqarah ayat 30 11 surat+An-Najm+ayat+38 12 al hijr ayat 9 13 Ali Imran ayat 159 14 yunus 15 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 16 surga 17 QS. Al-Baqarah ayat 124 18 Munafik 19 Zikir 20 pecahan 21 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 22 Muslim 23 Nabi saw 24 Allah 25 YUNUS 5 26 surah+al+baqoh+ayat+222 27 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 28 al baqarah ayat 2 29 Anak allah 30 muhammad 35 31 puasa 32 hadits shalat 33 al imran 104 34 ayat 145 35 al baqarah ayat 233 36 Al Hujurat Ayat 13 37 al-Hujurat ayat 13 38 dimana Allah 39 Surah Ali-Imran ayat 114 40 Menjaga kesehatan 41 Ali imran 139 42 Bertaubat kami hapus 43 musibah 44 Ali Imran ayat 139 45 ibrahim ayat 7 46 Surat an Nisa ayat 142 47 LUQMAN+AYAT+14 48 ibrahim 7 49 Nabi Isa adalah anak Allah 50 Zakat 51 akhlak 52 Q.S. Fathir ayat 2 53 al baqarah ayat 163 54 pendidikan 55 Ayat 42 56 An naml ayat 19 57 Yusuf 87 58 waktu 59 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 60 ar rum ayat 21 61 ibrahim 1 62 Tuhan tiga 63 wanita 64 Tafsir tentang teknologi 65 al baqarah ayat 275 66 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 67 katakan 68 bersyukur atas rezeki 69 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 70 Ikhlas 71 Ali imron ayat 102 72 riba 73 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 74 Maryam ayat 54 - 65 75 rezeki 76 IMAN 77 Jujur 78 Al-Baqarah ayat 152 79 bekerja 80 Allah Tuhan 81 surah al ikhlas 82 ali imran 133 83 Kisah kaum sodo 84 Hutang 85 Al hadid ayat 20 86 annur ayat 3 87 ali imran 97 88 ali imran 103 89 Shad ayat 27 90 Surat Ar-rahman ayat 19 91 ali imran 110 92 ali imran 8 93 yunus 57 94 waris 95 Surat+albaqaroh+1-13 96 QS. al-Luqman ayat 10 97 Al baqarah ayat 31 98 ashshof ayat 61 99 Surat Al-Qashash:26 100 surah annaba' ayat 1-5

Hasil pencarian tentang malaikat

(Dan malaikat-malaikat) lafal al-malaku adalah bentuk jamak dari lafal malaa'ikah, artinya malaikat-malaikat...(Dan diangkatlah Arasy Rabbmu di atas mereka) oleh malaikat-malaikat tersebut (pada hari itu yang jumlahnya...ada delapan malaikat) ada delapan malaikat atau delapan barisan malaikat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim) yaitu malaikat-malaikat yang berjumlah dua...belas malaikat, atau sepuluh malaikat, atau tiga malaikat yang salah satu di antara mereka adalah malaikat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 61
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat...penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat...Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 73
Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
(Dan demi malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan) yakni malaikat-malaikat yang turun untuk menyampaikan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 1
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.
Dia yang menaklukkan hamba-hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya, dan yang mengutus malaikat- malaikat-Nya untuk...Lalu nyawanya akan dicabut oleh malaikat-malaikat Kami yang Kami utus khusus untuk itu....Malaikat-malaikat itu tidak pernah melalaikan tugas yang dilimpahkan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 21
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).
(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit....Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 10
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
(Yang disaksikan oleh yang didekatkan) yakni malaikat-malaikat yang didekatkan.
(Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai...Apakah mereka menyaksikan) apakah mereka hadir menyaksikan (penciptaan malaikat-malaikat itu?...Kelak akan dituliskan persaksian mereka) yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah orang-orang
(Di tangan para penulis) yakni malaikat-malaikat yang menukilnya dari Lohmahfuz.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 95
Katakanlah: "Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya...Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
(Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah) mereka adalah malaikat-malaikat yang terkenal sangat bengis...hadis, yaitu, "Seandainya dia benar-benar memanggil golongan senadinya, niscaya dia akan diazab oleh malaikat