Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 Ikhlas 22 al isra ayat 7 23 al baqarah ayat 275 24 al a'raf ayat 52 25 Jika allah menganugerahi rahmat 26 al ahzab ayat 21 27 cinta 28 Al Isra ayat 73 29 Berdebat 30 matahari 31 puasa 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 hadist tentang perilaku konsumen 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Surga 37 surat al mujadalah ayat 11 38 miskin 39 Ta ha+ayat+14 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 surat+al+imranayat+110 42 Manusia 43 Kafir 44 Iman 45 sabar 46 al-mukminun+ayat+34 47 Aliimram+ayat+105 48 ilmu 49 al isra ayat 36 50 Yusuf ayat 103 51 Gunung-gunung burung-burung daud 52 yunus 99 53 ibrahim ayat 7 54 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 55 al qashash ayat 77 56 Dimana dia akan mati 57 surat al-an'am ayat 59 58 ALI IMRAN 159 59 surah al hadid ayat 57:3 60 injil 61 AL Baqarah ayat 286 62 dosa 63 surat an nazi'at 64 Al-Muzammil ayat 20 65 al an'am ayat 71 66 al-mujadalah ayat 11 67 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 68 AN NAML AYAT 88 69 Al ikhlas ayat 1-4 70 asy+syuara+ayat+181+182+183 71 al baqarah ayat 81 72 keinginan berhasil 73 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 74 al-imron ayat 110 75 pikun dan beruban 76 Hadist ibnu majah 2172 77 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 78 Sebaik baik penolong dan pelindung 79 ombak 80 surat al-zalzalah 81 Yusuf 84 82 khusyu 83 yusuf 84 ayat tentang serakah 85 surah yusuf 65 86 permainan 87 berlayar 88 Saba 13 89 Tentang kematian 90 surah al Maun beserta terjemahan 91 ayat al-Baqarah 219 92 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 93 Surat Ali imran ayat 64 94 Surat Al Kahfi ayat 97 95 berserah diri 96 Nikah 97 surat Toha ayat 14 98 SURah FATHIR AYAT 28 99 al baqarah ayat 269 100 Susah payah

Hasil pencarian tentang manfaat

Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
dan kambing (benar-benar terdapat pelajaran yang penting) bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat...pada hewan ternak itu terdapat faedah yang banyak bagi kalian) dari bulu domba, unta dan kambing serta manfaat-manfaat
tafsir-deskripsi"> Disebutkan pohon Zaitun secara khusus karena tempatnya hanya khusus di negeri Syam dan karena manfaat-manfaat
Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai
Andaikan saja seluruh penduduk negeri itu beriman, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat- manfaat yang
menjadikan untuk mereka binatang ternak yang dari sana mereka memperoleh berbagai kenikmatan, di antaranya manfaat...menungganginya, manfaat memakan dagingnya, meminum susunya, menghangatkan badan dengan kulitnya, dan

-deskripsi"> Untuk manfaat dan maslahat kamu, di antaranya kamu memperoleh kehangatan...dari bulunya, dan memperoleh manfaat lainnya.
(Dan -ada lagi- manfaat-manfaat lain pada binatang ternak itu untuk kalian) yaitu berupa air susu, keturunan
(Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat) yakni dari bulu unta, kambing, dan dombanya (dan minuman
Pelakunya tidak mendapatkan manfaat darinya, bahkan mendapatkan bahaya, amalnya tidak naik kepada Allah..., tidak memberi manfaat bagi pelakunya apalagi orang lain.

-deskripsi"> Baik manfaat agama maupun dunia....Manfaat agama adalah dapat melakukan ibadah yang utama dan ibadah yang tidak dapat dilakukan kecuali...di sana, sedangkan manfaat dunia adalah bisa berusaha dan memperoleh keuntungan duniawi.
mengambil pelindung-pelindung selain Allah) yakni berhala-berhala yang mereka harapkan dapat memberi manfaat...matahari dan dari dinginnya udara, demikian pula berhala-berhala itu, mereka tidak dapat memberikan manfaat

-deskripsi"> Di sana terdapat manfaat dan pelajaran....Mereka yang bersabar terhadap musibah dan bersyukur terhadap kenikmatan itulah yang dapat mengambil manfaat
dengan kekafiran dan berbuat maksiat (lalu dirusakkannya) tanaman itu hingga mereka tidak memperoleh manfaat...Maka demikianlah pula nafkah-nafkah mereka tadi habis tidak membawa manfaat apa-apa.
dirinya) tidak akan mampu menolak bahaya yang mengancam dirinya (dan tidak pula untuk mengambil suatu manfaat...pun) artinya tidak dapat menghasilkan manfaat bagi dirinya (dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan

-deskripsi"> Seperti manfaat yang terkait dengan agama maupun dunia....jelas dalilnya bahwa Allah yang berhak disembah, dan bahwa Dia Pencipta semua makhluk, yang memberi manfaat...berkuasa menimpakan madharat, sedangkan selain-Nya lemah dari berbagai sisi, baik menciptakan, memberi manfaat
Mereka mengutamakan takut kepada makhluk yang tidak berkuasa memberikan manfaat dan menimpakana madharrat...daripada takut kepada Allah Al Khaliq yang di Tangan-Nya manfaat dan madharrat, memberi dan mencegah
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 28
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
(Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 73
atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?"
-deskripsi"> Serta manfaat yang dihasilkan darinya.

terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 4
atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
Orang yang takut kepada Allah akan mengambil manfaat dari peringatanmu itu.
Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak kuasa menolak kemudaratan dan mendatangkan hidayah dan manfaat untuk

-deskripsi"> Maksudnya, berbagai manfaat di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat...Manfaat di dunia misalnya, dapat memakannya, menyedekahkannya, memanfaatkannya dsb.
class="tafsir-deskripsi"> Karena sesungguhnya Dialah Allah yang memberi dan menghalangi, yang memberi manfaat...

-deskripsi"> Yang memberi manfaat kepada mereka.
Demikian pula apa yang ada pada keduanya berupa berbagai manfaat dan maslahat menunjukkan rahmat-Nya,...

-deskripsi"> Sebagai maslahat dan manfaat bagi hamba-hamba-Nya.
-deskripsi"> Dengannya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan manfaat kepada negeri
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 41
yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak