Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 Ilmu 12 riba 13 al fushilat ayat 33 14 Sholat 15 shalat 16 muhamad nikah 17 Muhammad 18 AL MAIDAH AYAT 1 19 Rezeki 20 ali imran 185 21 Ar rahman 22 Jual beli 23 al imran 24 at tahrim ayat 6 25 maryam 26 al baqarah ayat 275 27 zakat 28 ali imran 92 29 al maidah ayat 3 30 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 31 al Isra ayat 23 32 ikhlas 33 Leburan logam 34 Niat 35 ali imran 159 36 al+maidah+ayat+3 37 pendidikan 38 Luqman ayat 12 39 khalifah 40 Iman 41 Menuntut ilmu 42 Ghaib 43 al imran 104 44 ali imran ayat 104 45 sabar 46 mukmin 47 yunus 57 48 Tumbuhan 49 an nisa ayat 29 50 Ibrahim 40 51 Agar kamu bertakwa 52 Ayat sedekah 53 Muhammad 7 54 Surat 19 ayat 12 55 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 56 surat+al+taubah+50 57 al baqarah ayat 185 58 Maaf 59 hujan 60 yusuf 61 al mujadalah ayat 11 62 ali+imran+ayat+104 63 al-baqarah ayat 30 64 surah ali imran ayat 130 65 Akhlak 66 ali imran ayat 159 67 Manusia 68 Surat Al-Baqarah Ayat 184 69 luqman ayat 18 70 ali+imran+ayat+92 71 QS Al- Baqara ayat 30 72 hewan dan tumbuhan 73 wasiat 74 Ali imran 110 75 Ali Imran ayat 7 76 Doa buka puasa 77 laut 78 al maidah ayat 6 79 yusuf 57 80 al imran 190 81 Niat puasa 82 Rukun islam 83 imran 84 PEMIMPIN 85 hadits sahur 86 Malam siang matahari dan bulan 87 sahur 88 kafir 89 Cemeti 90 albaqarah ayat 2 91 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 92 hisab 93 ali imran ayat ke 7 94 Yunus 16 95 Berlebih lebihan 96 Jika kau mensyukuri nikmat 97 al baqarah ayat 30 98 Al Hujurat ayat 12 99 ali imran 52 100 al-maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang maryam+13

وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا


13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
As-Sajdah, 13).
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.