Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 penyakit 10 zakat 11 an nisa ayat 58 12 Rezeki 13 lokasi yang memudahkan 14 Bumi bulat 15 at taubah ayat 105 16 al+ikhlas 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 at taubah ayat 60 19 Berfikir+positif 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 al+lail+ayat+1-2 22 sombong 23 Al maidah ayat 48 24 Hikmah 25 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 26 Jibril 27 saba 16 28 al+hijr+22 29 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 30 Al Baqarah ayat 2 31 Melindungi 32 Ayat ayat larangan zina 33 AS+SAJADAH+AYAT+6 34 Lalai 35 yusuf 69 36 yusuf ayat 111 37 dalil+kitab+injil 38 Samiri 39 Menyelam 40 Injil 41 Sakit 42 at tahrim ayat 6 43 surat+thaha+ayat+125 44 al hujurat ayat 13 45 Hadis kitab zabur 46 surat+thaha+ayat+126 47 hadits kitab taurat 48 dalil+kitab+Zabur 49 al maidah ayat 2 50 al-A’raf+ayat+204 51 Ali Imran 159 52 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 53 Hadist kitab Zabur 54 an nisa ayat 1 55 anjing 56 Zina 57 hr+muslim+288 58 Jihad 59 Pengertian dalil kitab 60 al baqarah ayat 188 61 ali imran 42 62 al imran 139 63 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 64 Angin 65 saba 13 66 Keutamaan Al quran 67 ali+imran+110 68 singa 69 hujan 70 Usaha 71 an nahl ayat 125 72 tangan 73 surat ghafir ayat 49 74 an-nisa+ayat+160 75 ayat Alquran tentang syuruk 76 wanita 77 surat al-muthaffifin ayat 6 78 Surah As-Syam Ayat 7 79 Ali imran 110 80 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 81 Ar rum ayat 41 82 yunus 74 83 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 84 pinjaman 85 muhammad 31 86 maksiat 87 kitab+zabur 88 Hadits Abu Daud Nomor 1335 89 Lembah 90 anisa ayat 20 91 al ahzab ayat 21 92 an-nisa+ayat+161 93 motivasi kera 94 Fitrah 95 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 96 al maidah ayat 3 97 amal 98 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 99 anisa+ayat+20 100 al-ma'arij+ayat+29-30

Hasil pencarian tentang membacakan

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 3
dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan demi rombongan yang membacakan) maksudnya para pembaca Alquran yang sedang membacakannya sebagai...Maksudnya, demi para qari yang membacakan peringatan atau Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 6
Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 2
(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran
Mereka membacakan ayat-ayat Tuhan dan selalu berzikir kepada Allah dengan bertasbih dan bertahmid.
(Kami akan membacakan kepadamu) Alquran (maka kamu tidak akan lupa) apa yang kamu bacakan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 3
Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
Demikianlah (kisah Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan
(Kami ceritakan) Kami membacakan (kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya) dengan sesungguhnya.
(yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan) dari segala bentuk kebatilan.
lalu ia membacakan kepada mereka--dan ini merupakan kejadian luar biasa--dengan bacaan yang benar, niscaya
Balqîs membacakan surat itu yang berbunyi: "Dari Sulaymân.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 45
berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Mad-yan dengan membacakan
(Kami membacakan) Kami menceritakan (kepadamu sebagian dari kisah) yakni cerita (Musa dan Firaun dengan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 59
tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 92
Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia).
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 31
Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menhendaki niscaya kami dapat membacakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada
Dia akan membacakan apa yang dikandungnya, yaitu Alquran; di antara mereka ada orang-orang yang beriman
Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
Maka, bagaimana kaummu mendustakan risalahmu sedangkan kamu membacakan kabar orang-orang terdahulu pada
Apabila ada yang membacakan ayat-ayat Kami yang jelas kepada orang-orang musyrik itu--yaitu ayat yang...tampaknya telah begitu mendarah daging hingga hampir-hampir membuat mereka menerkam setiap orang yang membacakan
Rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dari keyakinan dan perilaku
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 30
telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan
(Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu) jika kamu membacakan Alquran (apakah kamu dapat
penduduknya (sebelum Dia mengutus di ibu kota itu) yakni pada kota terbesar negeri itu (seorang Rasul yang membacakan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 164
yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan
(yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami) Alquran, (menyucikan kamu) membersihkan kamu dari kesyirikan