Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 dalil+kitab+zabur 7 Surat fatir ayat 3 8 al-baqarah ayat 155 9 Cari t Opik dmn 10 sabar 11 al-baqarah ayat 216 12 Keuntungan+jual+beli 13 surat an nas 14 Ali+imran+ayat+134 15 surat ibrahim 16 musibah 17 ilmu 18 Obat 19 bekerja 20 Yunus 57 21 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 22 Al-Isro ayat 26-27 23 saba 24 qs yusuf 25 Injil 26 Al isra ayat 32 27 hutang 28 hijrah 29 an nisa ayat 59 30 az zumar ayat 53 31 al maidah ayat 48 32 ali imran 185 33 Wasiat 34 hadist+al-hujurat+ayat+12 35 Sedekah 36 pendidikan 37 al hijr ayat 9 38 Wanita 39 Ali imran 110 40 Surat Ali Imran ayat 159 41 kiamat 42 asmaul husna 43 Al ikhlas 44 Jinn 45 dalil+naqli+kitab+zabur 46 ibrahim 47 dalil+naqli+kitab+injil 48 ali imran 159 49 ali imran 31 50 Harta 51 at taubah ayat 105 52 Seratus 53 maryam 30 54 al jin ayat 26 55 Hadits tentang kitab taurat 56 lalat 57 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 58 an-nisa+ayat+21 59 Jual beli yang dilarang 60 Al Mujaadilah ayat 13 61 al hijr ayat 22 62 assyura ayat 38 63 niat 64 LUQMAN 65 Melihat 66 ibrahim+26 67 batu hitam 68 riba 69 pakaian 70 ayat kursi 71 Wanita keji 72 Surah Al Isra Ayat 55 73 Hadis berfikir kritis 74 surat 3 ayat 5 75 berkembang 76 kematian 77 Yusuf 78 al imran 130 79 Maryam 56  80 al isra ayat 55 81 Al-Baqarah ayat 201 82 An nahl ayat 125 83 ar rahman 84 Cari nadzwa 85 Al luqman 86 QS+An-Nisa+ayat+29 87 hari+kiamat 88 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 89 Memaafkan 90 cepat 91 Al Baqarah ayat 30 92 maryam 58 93 shalat 94 maryam 95 yang belajar al quran dan mengamalkannya 96 surat yasin 97 al imran 98 luqman+14 99 hadis tentang manusia 100 al hujurat ayat 13

Hasil pencarian tentang menjual+minuman+keras

Sebab mereka telah menjual diri kepada setan, sehingga tidak merenungi tanda-tanda kekuasaan Kami karena...ingkar dan keras kepala.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi) apakah hukumnya?...(Katakanlah kepada mereka) (pada keduanya) maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat (dosa...caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, (dan beberapa manfaat bagi manusia) dengan meminum-minuman...keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan...Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya
disebabkan tercekam perasaan takut yang amat hebat (padahal sebenarnya mereka tidak mabuk) disebabkan minuman...keras (akan tetapi azab Allah itu sangat keras) maka mereka takut kepada azab itu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 20
Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak
merasakan kesejukan di dalamnya) mereka tidak pernah merasakan tidur di dalamnya (dan tidak pula mendapat minuman...) minuman yang lezat.
Mereka menjual Yûsuf dengan harga sangat rendah, hanya beberapa dirham saja.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 34
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
Saat itu mereka dapat membuat minuman dari anggur, zaitun dan segala jenis minuman buah."
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 24
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 16
di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 18
dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 73
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 17
Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
Ini adalah air yang sangat panas dan minuman penghuni jahanam.
Minuman itu tidak membuat pusing dan membuat mereka mabuk.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 5
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 57
Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang
Dan Dialah yang mengaruniakan makanan dan minuman kepadaku sehingga aku dapat memperoleh dan memanfaatkannya
dari jenis-jenis yang mereka sukai) di dalam ungkapan ayat ini terkandung pengertian bahwa makanan dan minuman...Berbeda dengan keadaan di dunia, makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan masing-masing.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 67
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 51
di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman
Mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang membawa bejana berisikan minuman dari sumber yang terus
(Di dalamnya mereka bertelekan) di atas dipan-dipan (sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman
surga itu mereka diberi minum segelas) khamar (yang campurannya) atau sesuatu yang dicampurkan ke dalam minuman
Dikatakan kepada mereka, "Makanlah makanan yang lezat dan minumlah minuman yang enak, sebagai balasan
(Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras) sangat keras suaranya (...lagi amat kuat) kuat lagi keras; angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad, sekalipun mereka kuat lagi keras
Kemudian, setelah memakan buah dari zaqqûm itu, orang-orang musyrik akan mendapatkan campuran minuman
kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman...keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 90
Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang
(Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur) oleh suara keras malaikat Jibril (ketika matahari