Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 ali imran 7 al ikhlas 8 an nisa ayat 125 9 ayat ayat konsumsi 10 Al baqarah ayat 111 11 attahrim ayat 6 12 ali imran ayat 67 13 riba 14 ikan 15 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 16 al anfal ayat 27 17 an+nisa+ayat+59 18 taubah ayat 31 19 al ahqaf ayat 13 20 hewan 21 Al-Insyiqaq ayat 11 22 Yunus 23 Surat dan hruf gedrik ya 24 al imran 25 al baqarah ayat 151 26 SURAT ANISA AYAT 21 27 adil 28 Ar Rum ayat 41 29 Saba 13 30 Ali imran 159 31 an+nisa+ayat+58 32 janji 33 Niat 34 al isra ayat 15 35 at tahrim ayat 6 36 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 37 al+maidah +ayat+8 38 maryam 39 an nisa ayat 146 40 al hajj ayat 54 41 an nisa ayat 29 42 al baqarah ayat 275 43 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 44 Al-Baqarah ayat 30 45 al baqarah ayat 153 46 akhlak 47 al hujurat ayat 12 48 yunus+40 49 Orang Yahudi 50 matahari 51 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 52 AYAT AL QURAN TENTANG HIDAYAH SUATU KAUM 53 Sabar 54 surat an nisa ayat 58 55 Al hujurat ayat 13 56 ali imran 103 57 an nur ayat 2 58 kiamat 59 pengertian+al-hanafiyyat+pada+QS.+Ali+Imran+(3)+:+67+tersebut! 60 Jual beli salam 61 quran 62 surat+al isra+ayat+32 63 al ahzab ayat 70 64 al+baqarah+ayat+234 65 rasul 66 yusuf 53 67 an nahl ayat 125 68 Rezeki 69 Al Imran 104 70 al imran ayat 104 71 laki laki dan perempuan 72 Tumbuhan 73 al baqarah ayat 42 74 asy+syura+ayat+44 75 al maidah ayat 8 76 penciptaan 77 Ali imran 133 78 zaitun 79 Tinta 80 dengki 81 An nisa ayat 58-59 82 al+adiyat+ayat+7+8 83 al maidah ayat 1 84 qs+annisa+ayat+24 85 Al an'am ayat 165 86 an nisa ayat 34 87 Langit bumi 88 Jujur 89 turunnya+hud+ayat+118 90 At-tin+ayat+1 91 Tafsir ayat talaq 92 al-maidah ayat 2 93 ibrahim ayat 4 94 hadits akhlak 95 doa dimudahkan semua urusan 96 Zakat 97 Ibrahim 40 98 an nisa ayat 1 99 hadits tentang etika lingkungan 100 Muslim 4969

Hasil pencarian tentang musuh+yang+nyata

kalian sekali-kali dipalingkan) dapat dipalingkan dari agama Allah (oleh setan; sesungguhnya setan itu musuh...yang nyata bagi kalian") nyata permusuhannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 62
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
Janganlah kalian dipalingkan oleh setan untuk tidak mengikuti jalan-Ku yang lurus....Bagi kalian, setan benar-benar musuh yang nyata.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah...Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 60
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 168
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu...mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 53
Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)...Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 5
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia".
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 142
Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih....Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah...Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 101
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
(Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian") yakni jelas permusuhannya.
Suara petir yang kalian dengar itu tak ubahnya sebagai tasbih yang telah menciptakannya, sebagai bukti...Demikian pula malaikat yang tidak dapat kalian lihat, mereka bertasbih pula memuji Allah Swt....Dialah yang menurunkan angin badai yang panas dan membakar, lalu menimpakannya kepada siapa saja yang...Namun, meskipun bukti-bukti tentang kemahakuasaan Allah begitu nyata dan jelas, mereka masih saja mendebat...Padahal, Allah Mahakuat dan siasat-Nya dalam membalas makar kepada musuh-musuh-Nya pun sungguh sangat
Sesungguhnya setan adalah musuh manusia yang sangat nyata.
(Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku) yang beriman ("Hendaklah mereka mengucapkan) kepada orang-orang...kafir kalimat (yang lebih baik."...Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia) jelas permusuhannya....Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat yang lebih baik itu ialah dijelaskan oleh firman selanjutnya,
Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang...Hendaknya juga mereka meninggalkan perkataan kasar yang dapat mengakibatkan kejahatan dan kerusakan....Sebab setan adalah musuh abadi manusia yang sangat nyata.
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan..., (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi '...hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah...) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 22
melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh...yang nyata bagi kamu berdua?"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 15
(Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang...berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir'aun...Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya...Musa berkata: "Ini adalah perbuatan syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi...nyata (permusuhannya).
Allah menciptakan beberapa jenis hewan--seperti onta, sapi, domba dan kambing--yang dapat mengangkut...barang-barang kalian yang berat dan dapat kalian manfaatkan bulu dan rambutnya sebagai alas tidur....Itu semua adalah rezeki yang Allah karuniakan untuk kalian....dalam membuat-buat penghalalan dan pengharaman seperti yang dilakukan orang-orang jahiliah....Sungguh, setan tidak menginginkan kebaikan buat kalian, karena ia adalah musuh yang nyata.
(Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.") jelas permusuhannya.
binatang ternak itu sebagai kendaraan angkutan) yaitu layak untuk mengangkut barang-barang, seperti unta yang...sudah dewasa (dan sebagai binatang sembelihan) yang tak layak untuk dijadikan angkutan, seperti unta...yang masih muda dan kambing....(Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah...(Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu) yang jelas permusuhannya.
Wahai orang-orang yang beriman, merupakan suatu kewajiban bagi kalian untuk menghadapi musuh yang kekuatannya...pada saat kalian lemah seperti ini, Allah memberikan keringanan bagi kalian untuk bersabar di depan musuh...Allah mengetahui kelemahan yang ada pada diri kalian yang menginginkan kemudahan, keringanan setelah...kebesaran Islam menjadi nyata bagi orang-orang kafir....Bagi orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dan keyakinan yang tinggi, berapa jumlah musuh tidak
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini turun ketika Beliau diperintahkan berhijrah...

-deskripsi"> Yakni yang disenangi, di mana aku tidak melihat sesuatu yang tidak aku...

-deskripsi"> Dari musuh-musuh-Mu....dan selesai darinya dengan niat yang ikhlas dan bersih dari ria dan dari sesuatu yang merusakkan pahala...nyata; yakni mencakup ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal saleh karena mengetahui masalah dan dalil-dalil.â
haram atau cara yang haram dan tidak membantu perkara yang haram....dan segala yang kotor lainnya....

-deskripsi"> Maksudnya: setan adalah musuh yang jelas bagi kita....tidak cukup menyebutkan "jangan mengikuti langkah-langkah setan" tetapi menerangkan bahwa dia adalah musuh...yang nyata bagi kita, dan tidak sampai di situ, Dia menerangkan lebih rinci apa yang diserukan setan
atau bepergian (di muka bumi, maka tak ada salahnya kamu) (apabila mengqasar salat) dengan membuat yang...jika kamu khawatir akan diperangi) atau mendapat cidera dari (orang-orang kafir) menyatakan peristiwa yang...Menurut keterangan dari sunah, yang dimaksud dengan suatu perjalanan panjang ialah empat pos atau dua...(Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kamu musuh yang nyata) maksudnya jelas dan terang permusuhannya
Yaitu di hari ketika) lafal ini merupakan badal dari lafal yaum (kalian) berada (di pinggir lembah) yang...orang kafir (binasanya berdasarkan keterangan yang nyata) artinya sesudah adanya hujah yang jelas tegak...hadapannya; yaitu melalui dimenangkannya pasukan kaum muslimin sekali pun jumlah mereka sedikit atas pasukan musuh...yang jumlahnya sangat banyak itu (dan agar orang yang hidup itu) orang yang mukmin (hidupnya dengan...keterangan yang nyata pula.
oleh lainnya; kedua anggota tubuh itu dinamakan sau`ah, sebab jika terbuka akan membuat malu orang yang...telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku katakan kepadamu, 'Sesungguhnya setan itu adalah musuh...yang nyata bagi kamu berdua.')" yang jelas permusuhannya; kata tanya menunjukkan makna penegasan.
Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah....nyata (seperti bisa menangnya kaum muslimin terhadap musuh mereka yang berjumlah banyak padahal jumlah...bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan kebenaran mereka, di mana di dalamnya terdapat peringatan bagi...orang-orang yang berakal....nampak maupun yang tersembunyi dan semua rahasia, serta mengetahui yang ghaib maupun yang kelihatan.
kuntum mu’miniin.” (artinya: Maka kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal jika kamu orang-orang yang...Jika demikian keadaan Rasul dan orang-orang yang mengikutinya, yakni beriman dan bertawakkal yang merupakan...penentu keberuntungan dan kebahagiaan, sedangkan keadaan musuh-musuh Beliau adalah tidak beriman dan...tidak bertawakkal, maka dapat diketahui siapa di antara dua golongan ini yang berada di atas petunjuk...dan siapa yang berada di atas kesesatan yang nyata.