Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 ali imran 104 7 Sabar 8 Tafsir ayat 22 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 al ikhlas 12 Dalil+tentang+kreatif 13 Surga 14 an nisa ayat 36 15 Ali Imran 159 16 ar+Rahman+ayat+15 17 Al maidah ayat 3 18 Ilmu 19 Surat Lukman ayat 32 20 yunus 21 Tauhid 22 Ayat 1 23 Zalim 24 ali imran 134 25 maryam 26 shaad 27 ibrahim 28 al maidah ayat 2 29 al hujurat ayat 13 30 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 31 Ibadah 32 Alam kubur 33 an nisa ayat 29 34 Zina 35 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 36 belajar 37 Syirik 38 Ali imran 103 39 Al-Hajj+ayat+41 40 Surat Al baqarah ayat 284 41 ayat Quran tentang sejarah 42 niat 43 Ar rahman 44 Al-ghafir+ayat+8 45 muslim 46 al hajj ayat 78 47 Al Baqarah ayat 151 48 hujan 49 waktu 50 al imran 51 an-nisa ayat 58 52 Surah+Ibrahim ayat 10 53 surat muhammad ayat 15 54 Hadits Ahmad Nomor 16628 55 Hadits muslim nomor 1 56 ali+imran+146 57 al+maidah+ayat+3 58 al+anbiya+ayat+90 59 Abu daud 60 al+anbiya+ayat 90 61 waris 62 an nur ayat 2 63 luqman ayat 13 64 rezeki 65 luqman 12 66 al jumuah ayat 10 67 Surah Al hujurat ayat 6 68 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 69 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 70 surat al-Hujurat ayat 13 71 al baqarah ayat 168 72 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 73 ali imran 185 74 Ar-Rahman 75 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 76 yunus 107 77 al mu'minun ayat 8 78 Perlakukanlah+setan musuh 79 AL MAIDAH AYAT 76 80 Unsur surat Ibrahim ayat 18 81 sombong 82 sedekah 83 ali imran 97 84 Al+hujurat+ayat+56 85 Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] berkata: Kami bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tiba-tiba 86 Khalifah 87 AL IMRAN 187 88 Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 89 Hadits Ahmad Nomor 15171 90 Alat musik 91 hadits muslim 3408 92 Surah yunus ayat 22 93 Surat+al+imran+ayat+65 94 surat al-ahzab ayat 21 95 Al-Hajj+ayat+40 96 hadits muslim nomor 3000 97 haji 98 Fathir ayat 1 99 Luqman+ayat+13 100 paksaan

Hasil pencarian tentang nenek+moyang

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 26
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 76
kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
(Kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu?)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 74
Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
Allah telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Maka Dialah yang patut disembah."
Ibrâhîm berkata, "Kalian dan nenek moyang kalian dahulu benar-benar amat jauh dari kebenaran."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 170
mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek...moyang kami"...."(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun,
Mereka menjawab, "Kami melihat nenek moyang kami mengagungkan dan menyembahnya, maka kami pun mengikuti
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 104
Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 11
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam
yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek...moyang kami."...Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka itu, walaupun mereka sebenarnya diseru oleh setan untuk
Apakah kami akan dihidupkan, dan apakah nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan binasa akan dibangkitkan
Pemberi peringatan itu berkata, "Apakah kalian tetap akan mengikuti jejak nenek moyang kalian, meskipun...membawa ajaran yang lebih memasukkan kalian ke dalam petunjuk daripada kepercayaan yang kalian anut dari nenek...moyang kalian itu?"
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
Sesungguhnya mereka mendapatkan nenek moyangnya dalam keadaan sesat....Seakan- akan mereka menganjurkan untuk mengikuti nenek moyang mereka tanpa berpikir.
(Mereka menjawab, "Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian") yakni mereka melakukan
Apakah kami dan nenek moyang kami terdahulu yang telah mati dan telah menjadi tanah yang berserakan di
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 68
memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek...moyang mereka dahulu?
"Kami dan nenek moyang kami," kata mereka melanjutkan, "dijanjikan dengan janji yang sama.
Hanya Dia yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan hanya Dia pulalah yang menciptakan kalian dan nenek...moyang kalian dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 25
kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan: "Datangkanlah nenek...moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar".
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 5
Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka.
mengingkari hari kebangkitan itu mengatakan, "Ketika kami telah menjadi debu, jasad kami dan jasad nenek...moyang kami pun telah hancur lebur, apakah kami akan dihidupkan kembali?
Tetapi kami mendapatkan para nenek moyang kami melakukan penyembahan yang kami lakukan ini.
Agar kamu memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang terdekat mereka tidak diberi peringatan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 78
Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek...moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi?
(Berkata pula) Musa, ("Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang dahulu") jawaban Nabi Musa kali
oleh kalian dan para nenek moyang sebelum kalian?
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 36
lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek...moyang kami dahulu".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 109
Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu.