Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Hadist tentang muamalah 4 al maidah ayat 1 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 adil 11 al ahzab ayat 21 12 Hukum 13 al baqarah ayat 30 14 ali+imran+191 15 Ali imran 31 16 al maidah ayat 2 17 ali+imran+190 18 iman 19 an nisa ayat 58 20 Menuntut ilmu 21 Hadits Muslim 22 pinjaman 23 Kecurangan 24 Hadis tentang Musa dan khidir 25 al ankabut ayat 51 26 al baqarah ayat 4 27 an nisa ayat 59 28 zabur 29 Al-Imran 182 30 akhlak 31 al baqarah ayat 285 32 at tahrim ayat 6 33 Surat+al+ghafir+ayat+60 34 Sedekah 35 Ar Rahman 36 ali imran ayat 7 37 Surat+al+ghafir+ayat+40 38 al anfal ayat 2 39 khalifah 40 tanggung jawab 41 Hadist tentang mu'amlah 42 Al+maidah+ayat+135 43 ibrahim 44 pendidikan 45 Sabar 46 al hujurat ayat 9 47 al+maarij+ayat+35 48 surat+al hijr+AYAT+36 49 jual beli 50 annisa ayat 9 51 zakat 52 Al hasyr ayat 7 53 al+maarij+ayat+30 54 Al-Baqarah ayat 151 55 yusuf ayat 87 56 an nisa ayat 1 57 Az Zariyat ayat 56 58 ali imran 190 59 al ikhlas 60 tentang murabahah 61 Tentang masjid 62 pemimpin 63 ali imran 92 64 2154 hadist muslim 65 yusuf 87 66 surat+ibrahim+AYAT+44 67 nikah 68 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 69 ali imran 7 70 ilmu 71 Pinjaman uang 72 An nisa ayat 4 73 Tolong menolong 74 Hadits tentang filsafat 75 Niat 76 Surat+Ibrahim+Ayat+52 77 al maidah ayat 3 78 Pemerintahan 79 ikhlas 80 al baqarah ayat 2 81 al+maarij+ayat+32 82 an nahl ayat 72 83 gunung 84 Anggur 85 Zikir 86 Yang ber bunyi 87 an nisa ayat 29 88 al+maarij+ayat+44 89 Dengki 90 Daud 91 Surat Annahl 69 92 At-Taubah ayat 122 93 Laut 94 al+maarij+ayat+45 95 malas 96 al-ahzab ayat 56 97 al isra ayat 34 98 Pemuda 99 melarang menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas 100 membayar hutang

Hasil pencarian tentang perpindahan+tempat

(Bahkan) lafal Bal di sini menunjukkan arti Intiqal, yakni perpindahan dari suatu topik pembicaraan kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami berikan kepadanya) di dalam ungkapan ini terkandung pengertian iltifat dari gaibah, atau perpindahan
(Tetapi) lafal Bal pada kedua tempat, yakni pada ayat ini dan ayat sebelumnya, menunjukkan makna Intiqal...atau perpindahan dari suatu pembahasan kepada pembahasan yang lain (kalian menyangka bahwa rasul dan
Sungguh, dalam proses perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu, terdapat peringatan bagi
Pada hakikatnya Ahl al-Kitâb itu mengetahui bahwa soal perpindahan kiblat itu benar.
(Maka Aku bersumpah) huruf Laa di sini adalah Zaidah (dengan nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang...) tempat-tempat bintang-bintang tenggelam.
(Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah) atau tempat yang bagus.
(Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang melengkung) tempat yang rendah (dan tidak pula...tempat yang tinggi) tempat yang tinggi-tinggi.
(Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk) sejelek-jelek (tempat menetap dan tempat kediaman) yakni Jahanam...adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk.
orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya) yaitu bertakwa melalui jalan taat kepada-Nya (mereka mendapat tempat-tempat...yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai)...artinya sungai-sungai yang mengalir, baik di bawah tempat-tempat yang teratas maupun di tempat-tempat
(Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari...) dan tempat-tempat terbenamnya pada setiap harinya, yaitu arah Timur dan arah Barat.
lafal minallaah ini berkaitan erat dengan lafal Waaqi' yang ada di akhir ayat pertama (yang mempunyai tempat-tempat...naik) tempat-tempat naik bagi para malaikat, yaitu langit.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 26
dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 3
(yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
(Maka tempat kembalinya) yaitu tempat tinggalnya (adalah neraka Haawiyah.)
Tempatkanlah aku pada tempat) kalau dibaca Munzalan berarti menjadi Mashdar dan Isim Makan/tempat sekaligus..., apabila dibaca Manzilan berarti tempat berlabuh (yang diberkati) yakni tempat tersebut diberkati (dan...Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat'") maksudnya Engkau adalah pemberi tempat yang paling
(Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari) yaitu tempat terbitnya di waktu musim dingin dan...tempat terbitnya di waktu musim panas (dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya) penafsirannya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 66
Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.
arah Ka'bah yang kau cintai, kiblat Ibrâhîm, penghulu para nabi, bapak bangsa Yahudi dan Arab, kiblat tempat...Ahl al-Kitâb yang mengingkari perpindahan kiblatmu dari Bayt al-Maqdis benar-benar mengetahui dari kitab
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 20
Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya...dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 76
Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
Tempat kalian ialah neraka....Neraka itulah tempat yang layak buat kalian) tempat yang utama bagi kalian....(Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali") tempat kembali yang paling buruk adalah neraka.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
(Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh) tempat yang terpelihara, yaitu dalam rahim.
Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat menetap dan tempat kediaman yang paling buruk bagi penghuninya
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 24
Penghuni-penghuni surga pada hari itu palig baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya
(Sesungguhnya neraka Jahanam itu padanya ada tempat pengintaian) artinya, selalu mengintai atau ada tempat
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 15
Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali".
(Mereka kekal di dalamnya, surga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman) yakni tempat
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 5
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.