Paling Sering Dicari

1 belajar 2 Pasar 3 Qs Yusuf ayat 87 4 yunus 99 5 ali imran 110 6 Ali Imran 64 7 Nenek 8 al maidah ayat 2 9 ikhlas 10 sabar 11 Al-hasyr ayat 7 12 Surah+An+Nisa+Ayat+26 13 utang 14 prestasi belajar 15 Langit bumi 16 ibrahim 7 17 hutang 18 al maidah ayat 8 19 yusuf 20 Haji 21 riba 22 QS Az-Zumar ayat 9 23 Al ikhlas 24 surat+al+a'rof+ayat+31 25 qs yunus 101 26 arrum ayat 41 27 an nisa ayat 1 28 annisa ayat 1 29 al imran 145 30 al bayyinah ayat 8 31 al baqarah ayat 2 32 Hadits Abu Daud Nomor 1754 33 al-ikhlas 34 Ibnu katsir 35 al baqoroh ayat 30 36 Yunus+100 37 ali imran 31 38 Kebencian 39 al-baqarah ayat 45 40 Yusuf 30 41 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 42 sedekah 43 yunus 107 44 Al-isra ayat 100 45 al baqarah ayat 23 46 Al Isra ayat 7 47 perdagangan 48 Babi 49 Maryam 50 ali imran 97 51 al a'la ayat 7 52 Beriman dengan sebahagian kuru 53 Hari kebangkitan 54 al maidah ayat 1 55 yusuf 47-49 56 an nisa ayat 58 57 Dari bumi itu pula kamu dibangkitkan 58 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 59 QS Al an'am ayat 141 60 Kebahagiaan 61 Bercerai berai 62 luth 63 Hadits Muslim Nomor 2970 64 al araf ayat 96 65 al hijr 9 66 an nahl ayat 90 67 perempuan 68 Ibrahim 69 Ali imran 104 70 Ali Imran ayat 139 71 al baqarah ayat 188 72 Al-Maidah ayat 2 73 al baqarah ayat 30 74 surat+al+humazah+ayat+1 75 surat 76 al isra' ayat 30 77 al-maidah ayat 90 78 dingin 79 surah+an+naml ayat 61 80 ali imran 159 81 Kaum yang hampir tidak mengerti bahasa 82 sering ajak anak ziarah kubur 83 al imran 79 84 kitab ini 85 bekerja 86 az=zumar+ayat+9 87 surat nuh 88 Hadits Shahih Muslim No. 4084 89 imran 90 perjanjian 91 ALI IMRAN AYAT 19 92 Tafsir surat ibrohim ayat 34 93 saba 13 94 al-maidah+ayat+91 95 Mendidik anak 96 jahannam 97 najis 98 Menuntut ilmu 99 wanita 100 menyesatkan

Hasil pencarian tentang rahmat

Berilah ampun dan berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu...(dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling
(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat....Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan...kalian diberi rahmat.
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
(Katakanlah, "Dengan karunia Allah) yaitu agama Islam (dan rahmat-Nya) yaitu Alquran (maka dengan hal...itu) dengan karunia dan rahmat tersebut (hendaklah mereka bergembira....Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.") yaitu berupa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 58
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira....Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa) putus harapan (dari rahmat...Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
apabila Kami rasakan kepada manusia) yakni orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir lainnya (suatu rahmat...) yakni suatu nikmat (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu) mereka merasa bangga dengannya....dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa) mereka putus harapan dari rahmat...Orang beriman harus bersyukur bila diberi rahmat dan bila ditimpa marabahaya harus berdoa kepada Rabbnya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat...Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat...dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 132
Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
(Taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat).
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 3
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
Yang rahmat-Nya mahaagung, dan yang berkuasa atas kerajaan-Nya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 87
kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat...dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 6
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Tetapi -Kami selamatkan mereka- karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup...sampai kepada suatu ketika) tiada yang menyelamatkan mereka melainkan rahmat Kami kepada mereka; dan
Wahai hamba-hamba-Ku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat...Sesungguhnya hanya Dia yang ampunan dan rahmat- Nya amat besar.