Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 sedekah 6 Etika murid kepada guru 7 kejadian manusia 8 ali imran 9 iblis 10 Akhlak 11 Waktu 12 Sabar 13 al maidah ayat 1 14 ali imran 104 15 al maidah ayat 2 16 Zakat 17 At Taubah ayat 36 18 al hujurat ayat 13 19 Iman 20 an nahl ayat 125 21 AL HUJURAT AYAT 10 22 Masjid 23 an-Nahl ayat 125 24 nikah 25 riba 26 jujur 27 al jaatsiyah ayat 13 28 zina 29 Ali Imran ayat 159 30 Ibrahim 42 31 luqman 32 Pasar modal 33 jual beli 34 Pohon 35 al isra ayat 23 36 luqman 13 37 Menuntut ilmu 38 akal 39 al baqarah ayat 2 40 sholat 41 an nisa ayat 58 42 luqman 34 43 al maidah ayat 3 44 an nisa ayat 29 45 QS. Ali Imran (3): 67 46 al imran 47 ali+imran+105 48 Al-A’raf+ayat+129 49 Ibrahim+ayat+34 50 Musnad Ahmad 5364 51 al ikhlas ayat 1 52 Takdir 53 Lingkungan pendidikan Islam 54 anggota badan tanggu 55 Puasa 56 Taubat 57 ikan 58 ibrahim 7 59 Perang 60 yusuf 61 al qalam ayat 4 62 al hijr 41 63 q.s An- nisaa ayat 59 64 Hud ayat 61 65 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 66 Rukun Maqam 67 An-Nisa+ayat+8+ 68 Memaafkan 69 surat Yunus ayat 57 70 yunus 41 71 hud ayat 13 72 jual beli dan riba 73 Khalifah 74 al- Baqarah ayat 195 75 al ahzab ayat 21 76 maha lembut 77 Agama 78 Adz-Dzariyat ayat 56 79 Ziarah kubur 80 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 81 ali imran 97 82 muslim, bab pakaian (2125) 83 annisa ayat 102 84 ikhlas 85 Ali imran 28 86 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 87 Al+furqon+ayat+1 88 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 89 Al ikhlas 90 Dakwah nabi Luth 91 luqman ayat 14 92 Surah yusuf ayat 55 93 surat+kahf+ayat+64 94 al maidah ayat 33 95 Surat+al+ikhlas+ayat+2 96 Shalat 97 an+nisa+ayat+59 98 luqman+ayat+15 99 Hewan 100 Al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang rahmat

Berilah ampun dan berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu...(dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling
(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat....Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan...kalian diberi rahmat.
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
(Katakanlah, "Dengan karunia Allah) yaitu agama Islam (dan rahmat-Nya) yaitu Alquran (maka dengan hal...itu) dengan karunia dan rahmat tersebut (hendaklah mereka bergembira....Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.") yaitu berupa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 58
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira....Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa) putus harapan (dari rahmat...Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
apabila Kami rasakan kepada manusia) yakni orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir lainnya (suatu rahmat...) yakni suatu nikmat (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu) mereka merasa bangga dengannya....dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa) mereka putus harapan dari rahmat...Orang beriman harus bersyukur bila diberi rahmat dan bila ditimpa marabahaya harus berdoa kepada Rabbnya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat...Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat...dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 132
Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
(Taatilah olehmu Allah dan Rasul, supaya kamu beroleh rahmat).
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 3
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
Yang rahmat-Nya mahaagung, dan yang berkuasa atas kerajaan-Nya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 87
kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar.
(Dan demi angin yang menyebarkan rahmat) yaitu angin yang menyebarkan hujan.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat...dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 107
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 6
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
(Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir.")
(Tetapi -Kami selamatkan mereka- karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup...sampai kepada suatu ketika) tiada yang menyelamatkan mereka melainkan rahmat Kami kepada mereka; dan
Wahai hamba-hamba-Ku yang banyak berbuat maksiat bagi dirinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat...Sesungguhnya hanya Dia yang ampunan dan rahmat- Nya amat besar.