Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Quran 6 Muhammad 7 Dengki 8 at+taubah+ayat+128 9 keistimewaan berpikir 10 binatang+melahirkan 11 distribusi 12 Takdir 13 al maidah ayat 3 14 luqman 15 Al iklash halaman berapa 16 ali imran 133 17 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 18 al-Maidah ayat 6 19 Kontrol diri 20 Maryam 21 hadits tentang utang 22 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 23 ali imran 159 24 Surat Yasin ayat 36 25 ali imran 104 26 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 27 Adam 28 Yunus 62-63 29 ali imran 30 QS Al Araf ayat 200 31 Kiamat 32 Zina 33 surah+al-alaq+ayat+1-5 34 Al-Baqarah ayat 143 35 al-baqarah+ayat+24 36 al-Tagabun ayat 2 37 Imran 38 Kaya 39 ali+imran+134 40 ali+imran+135 41 qs al isra ayat 32 42 al ahzab ayat 21 43 ali+imran+136 44 Al Maidah ayat 6 45 an-nahl ayat 91 46 Murka Allah 47 an-nisa-ayat-11 48 Surah Al Ikhlas 49 al insyirah ayat 7 50 QS.+Luqman:+12 51 surat+al+anfal+ayat+75 52 at+taubah+ayat+32 53 Cinta 54 Al+furqan+ayat+36 55 surat an nisa 56 al bayyinah ayat 9 57 Ali Imran 31 58 Iman 59 ghafir ayat 60 60 surah+al+ikhlas 61 Kata buruk menyebabkan 62 kami 63 zakat penghasilan upah gaji 64 hud ayat 13 65 ar rum ayat 21 66 ali imran 165 67 Air yang mensucikan 68 Surat at takasur 69 al hujurat ayat 10 70 Surat Al Baqarah 159 71 Rezeki 72 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 73 menghapus amal 74 langit 75 an-nur yang buruk untuk yang buruk 76 Surat 47 77 taubat 78 at+taubah+ayat+129 79 hadits rakaat shalat tarawih 80 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 81 tafsir al araf ayat 200 82 al ikhlas 83 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 84 Hadis muslim 2459 85 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 86 riba 87 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 88 Luqman+ayat+33 89 surat annisa 58 90 mencuri 91 Al maidah ayat 6 -10 92 Tumbuhan+ obat 93 Umur 40 tahun 94 Al-Hijr ayat 49-50 95 yunus+100 96 ar rum ayat 39 97 sikap dermawan 98 Surah at Taubah ayat 122 99 kepemimpinan+wanita 100 hadits imam malik 1298

Hasil pencarian tentang rahmat

Berilah ampun dan berilah rahmat) kepada orang-orang Mukmin dalam bentuk rahmat di samping ampunan itu...(dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik") artinya Pemberi rahmat yang paling utama.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
apabila Kami rasakan kepada manusia) yakni orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir lainnya (suatu rahmat...) yakni suatu nikmat (niscaya mereka gembira dengan rahmat itu) mereka merasa bangga dengannya....dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa) mereka putus harapan dari rahmat...Orang beriman harus bersyukur bila diberi rahmat dan bila ditimpa marabahaya harus berdoa kepada Rabbnya
(Dan jika Kami rasakan kepada manusia) yang kafir (suatu rahmat dari Kami) yaitu berupa kekayaan dan...kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus asa) merasa putus asa...dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
(Katakanlah, "Dengan karunia Allah) yaitu agama Islam (dan rahmat-Nya) yaitu Alquran (maka dengan hal...itu) dengan karunia dan rahmat tersebut (hendaklah mereka bergembira....Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.") yaitu berupa
sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa) putus harapan (dari rahmat...Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.
Diutus-Nya Beliau adalah rahmat bagi alam semesta....Orang-orang mukmin menerima rahmat itu dan mensyukurinya, oleh karenanya mereka membenarkan Beliau, sedangkan...selain mereka kufur terhadap nikmat itu dan menggantinya dengan kekafiran serta menolak rahmat tersebut
Jika Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepada manusia--apa pun bentuknya, baik berupa hujan, karunia,...Sebaliknya, jika Dia menahan rahmat-Nya itu, maka tak ada sesuatu pun yang dapat menurunkan rahmat-Nya

-deskripsi"> Terhadap rahmat-Nya, serta berharap agar diterima....Oleh karena itu, jika seorang hamba banyak berbuat ihsan, maka semakin dekat dengan rahmat Alah....Disebutkan kata-kata “qarib” (dekat) dengan bentuk mudzakkar sebagai khabar dari rahmat Allah, karena...disandarkan rahmat tersebut kepada Allah, atau karena rahmat tersebut berarti pahala.

-deskripsi"> Alam semesta adalah milik-Nya, Dia telah membuka lebar rahmat-Nya dan...ihsan-Nya, melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada mereka, Dia menetapkan sifat rahmat pada diri-Nya..., dan bahwa rahmat-Nya mengalahkan kemurkaan-Nya, pemberian lebih dicintai-Nya daripada menghalangi,...Dia telah membuka pintu-pintu rahmat-Nya kepada semua hamba jika mereka tidak mengunci pintu-pintunya...dengan dosa-dosa, dan Dia mengajak mereka kepada rahmat-Nya, namun mereka tidak memintanya karena dihalangi
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling
(Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat....Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya.
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan...kalian diberi rahmat.
memberikan hukum jaza’i (pembalasan), yaitu mengazab mereka yang bermaksiat dan memberikan pahala dan rahmat...Kamu akan dikembalikan ke negeri akhirat, negeri yang di sana berlaku hukum-hukum jaza’i (azab dan rahmat-Nya...Oleh karena itu, kerjakanlah sebab untuk memperoleh rahmat-Nya yaitu taat dan jauhilah sebab yang mendatangkan
tafsir-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) karena di dalamnya terdapat rahmat...mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di hati manusia, bahkan Allah menamai surga-Nya itu dengan rahmat-Nya...Dia berfirman, “Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah...Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan...itu dan akan kekal sebagaimana kekal rahmat-Nya, dan surga merupakan atsar (pengaruh) dari rahmat-Nya
(melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu
tafsir-deskripsi"> Oleh karena itulah, mereka tidak mengerjakan perbuatan yang menjadi sebab mendapatkan rahmat...Jika mereka berharap rahmat-Nya, tentu mereka akan melakukan perbuatan yang mendatangkan rahmat-Nya....Berputus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang besar....asa orang-orang kafir, di mana mereka meninggalkan semua sebab yang dapat mendekatkan mereka kepada rahmat
-deskripsi"> Di mana orang yang masuk ke dalam rahmat-Nya akan berada dalam keamanan...Kesalehan merupakan sebab seorang hamba masuk ke dalam rahmat Allah, sebagaimana kebalikannya (tidak...saleh atau fasik) adalah sebab terhalangnya dari rahmat dan kebaikan, dan manusia yang paling saleh adalah
hamba-hamba-Nya bahwa kitab-Nya yang agung ini turun dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dimana rahmat-Nya...meliputi segala sesuatu, dan di antara rahmat-Nya yang paling agung dan paling besar adalah dengan menurunkan...kitab tersebut yang daripadanya keluar berbagai ilmu, petunjuk, cahaya, penyembuh, rahmat dan kebaikan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 58
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira....Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".
bukanlah karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengharap agar diturunkan, melainkan karena rahmat...Dia mengutus Beliau dengan membawa kitab Al Qur’an ini, yang dengannya alam semesta mendapat rahmat...Jika kita mengetahui, bahwa diturunkan-Nya Al Qur’an adalah karena rahmat-Nya, maka dapat kita ketahui...bahwa semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang merupakan rahmat dan karunia-Nya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 87
, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat...Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat...dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
Kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang
-deskripsi"> Maksudnya, apakah pada sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu (seperti...shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana mereka seakan-akan sebagai wakil yang diserahi terhadap perbendahraan rahmat...Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Terj.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
-deskripsi"> Hal ini karena apabila mereka mengetahui sempurnanya rahmat dan ampunan-Nya..., maka mereka akan berusaha mengerjakan sebab yang dapat mengantarkan mereka kepada rahmat-Nya, berhenti...Meskipun demikian, mereka tidak boleh terus-menerus mengandalkan rahmat dan ampunan Allah sampai merasa
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 28
kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat...dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu.
(Tetapi -Kami selamatkan mereka- karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup...sampai kepada suatu ketika) tiada yang menyelamatkan mereka melainkan rahmat Kami kepada mereka; dan