Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ilmu 7 Shalat 8 ali imran 9 surat+al+hajj+ayat+78 10 ali imran 159 11 Luqman 12 perjanjian 13 riba 14 yunus 15 almuminun+ayat+gg-100 16 al baqarah ayat 2 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 Islam 19 an nisa ayat 58 20 Tumbuhan 21 Hak dan kewajiban suami istri 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 SYAITAN 24 yunus 5 25 al baqarah ayat 30 26 Al imran 103 27 Surat an naba 28 an nisa ayat 29 29 Zina 30 Zakat 31 yunus 57 32 niat 33 ali imran 110 34 ali imran 54 35 al maidah ayat 8 36 penyayang 37 al ahzab ayat 21 38 Al anbiya ayat 30 39 Belajar 40 Sholat 41 ALI+IMRAN+159 42 kiamat 43 luqman 15 44 Al Baqarah ayat 1 45 sehat 46 Tajjwid qs al anfal ayat 30 47 Makanan halal 48 al maidah ayat 2 49 al hijr 22 50 tafsir+ar-rum+ayat+41 51 surat+fushshilat+ayat+33 52 sihir 53 al ahzab ayat 72 54 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 55 pembunuhan 56 al maidah ayat 3 57 Al imran 104 58 al hujarat ayat 13 59 almuminun+ayat+99-100. 60 Surga 61 Surat annisa 62 pentingnya akal 63 ali imran 19 64 Jalan keluar 65 ali imran 145 66 maha pengasih 67 BerSedekah 68 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 69 mujadalah ayat 11 70 obat 71 AL+BAQARAH+AYAT+26 72 luqman+14 73 annisa ayat 29 74 jahe 75 perumpamaan 76 Taubat 77 al hijr 74 78 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 79 Al maidah ayat 1 80 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 81 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 82 Maryam+96 83 an nisa ayat 1 84 bersikap merasa paling bisa segalanya 85 masjid 86 An nahl ayat 78 87 al baqarah ayat 256 88 agama yang humanis 89 Istri yang ber iman 90 Al anam ayat 88 91 surat+maryam+ayat+86 92 Al+maidah+ayat+135 93 maryam+93 94 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 95 ar+rahman+ayat+3 96 ikhlas 97 jadilah mumin yg tangguh 98 az zumar ayat 68 99 tipu daya 100 Musa api

Hasil pencarian tentang sedekah+menolak+bala

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 95
dan bala tentara iblis semuanya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka) Firaun pun ikut bersama dengan bala tentaranya (
(Maka dia mengumpulkan) para ahli sihir dan bala tentaranya (lalu berseru.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 60
Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
(Yang berbuat sewenang-wenang) maksudnya Firaun dan bala tentaranya berbuat angkara murka (dalam negeri
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 78
Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan
(Maka Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka di waktu matahari terbit) yakni di waktu pagi.
Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
dia berpaling) yakni Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala...tentara dinamakan Ar Rukn yang arti asalnya adalah pilar karena memang bala tentara itu adalah pilar
(Dan bala tentara iblis) yakni pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menaatinya dari jenis jin dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 40
Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 39
dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 9
memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 6
untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
semut-semut kecil dan semut-semut besar (berkatalah seekor semut) yaitu raja semut, sewaktu melihat bala...dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak) yakni tidak terinjak-injak (oleh Sulaiman dan bala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 31
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 127
(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang
(Dan Allah tidak menjadikannya) bala bantuan tersebut (melainkan sebagian berita gembira dan agar hatimu
Kerahkanlah beberapa bala tentara ke kota-kota yang berada di bawah kekuasaanmu untuk mengumpulkan ahli-ahli
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 126
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 10
Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu
(Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya) yang mampu menolak azab itu.
Sekali-kali mereka tidak dapat bangun dan tidak pula berhasil menolak azab.
(Dan dihimpunkan) dapat dikumpulkan (untuk Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin, manusia dan burung-burung