Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 iblis 7 kejadian manusia 8 Akhlak 9 Sabar 10 Zakat 11 ali imran 104 12 Sedekah 13 al maidah ayat 2 14 al hujurat ayat 13 15 At Taubah ayat 36 16 al maidah ayat 1 17 an nisa ayat 58 18 jual beli 19 nikah 20 Menuntut ilmu 21 riba 22 Ali Imran ayat 159 23 waktu 24 an-Nahl ayat 125 25 zina 26 Iman 27 AL HUJURAT AYAT 10 28 al jaatsiyah ayat 13 29 jujur 30 al isra ayat 23 31 akal 32 Ibrahim 42 33 Pasar modal 34 masjid 35 luqman 13 36 ali imran 37 luqman 34 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 luqman 40 ali+imran+105 41 jual beli dan riba 42 an nahl ayat 125 43 al maidah ayat 3 44 Takdir 45 al baqarah ayat 2 46 maha lembut 47 Puasa 48 Taubat 49 Hutang 50 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 51 an nisa ayat 29 52 Al-A’raf+ayat+129 53 al imran 54 Lingkungan pendidikan Islam 55 ikan 56 Memaafkan 57 Utang 58 yusuf 59 Rukun Maqam 60 anggota badan tanggu 61 Ziarah kubur 62 al- Baqarah ayat 195 63 kafir 64 yunus 41 65 surat Yunus ayat 57 66 al hijr 41 67 q.s An- nisaa ayat 59 68 An-Nisa+ayat+8+ 69 muslim, bab pakaian (2125) 70 ali imran 97 71 Perang 72 Adz-Dzariyat ayat 56 73 Khalifah 74 Agama 75 Musnad Ahmad 5364 76 Ibrahim 7 77 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 78 pemimpin 79 ayat 12 al baqarah 80 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 81 Pohon 82 an nisa ayat 9 83 ali imran ayat 185 84 Yusuf 55 85 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 86 Ar rum ayat 30 87 al isra ayat 32 88 Al Hijr ayat 9 89 Yunus ayat 57 90 al hijr 94 91 al maidah ayat 33 92 luqman+ayat+15 93 Diganti di akhirat 94 Hak milik 95 Surat al-Mulk Ayat 15 96 Hud ayat 61 97 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 98 Ali imran 28 99 al-baqarah ayat 275 100 an+nisa+ayat+59

Hasil pencarian tentang sunnah

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 62
Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali...tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 137
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 43
Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang...Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula)...akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 34
Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu).
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 85
Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 38
dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa wajib dan sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 231
nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah
Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur'ân dan sunnah Rasul-Nya agar
Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya