Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 al ikhlas 7 ali imran 8 an nisa ayat 125 9 ali imran ayat 67 10 ayat ayat konsumsi 11 Al baqarah ayat 111 12 attahrim ayat 6 13 ikan 14 riba 15 al anfal ayat 27 16 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 17 Surat dan hruf gedrik ya 18 SURAT ANISA AYAT 21 19 al ahqaf ayat 13 20 taubah ayat 31 21 Al-Insyiqaq ayat 11 22 adil 23 Yunus 24 an+nisa+ayat+59 25 al baqarah ayat 151 26 Ar Rum ayat 41 27 maryam 28 al imran 29 hewan 30 Ali imran 159 31 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 32 Niat 33 janji 34 Al-Baqarah ayat 30 35 al isra ayat 15 36 at tahrim ayat 6 37 Saba 13 38 an nisa ayat 146 39 an+nisa+ayat+58 40 Orang Yahudi 41 al+maidah +ayat+8 42 al baqarah ayat 275 43 al hajj ayat 54 44 matahari 45 al baqarah ayat 153 46 akhlak 47 AYAT AL QURAN TENTANG HIDAYAH SUATU KAUM 48 an nisa ayat 29 49 yunus+40 50 al hujurat ayat 12 51 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 52 Sabar 53 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 54 Al baqarah ayat 5 55 QS. Ali Imran (3): 67! 56 ibrahim 7 57 asy+syura+ayat+44 58 tafsir ayat 50 surat al an'am 59 Al-Baqarah ayat 243 60 al mujadalah ayat 11 61 pengertian+al-hanafiyyat+pada+QS.+Ali+Imran+(3)+:+67+tersebut! 62 Jual beli salam 63 surat an nisa ayat 58 64 Al hujurat ayat 13 65 zaitun 66 an nur ayat 2 67 Tinta 68 kiamat 69 dengki 70 surat+al isra+ayat+32 71 al+baqarah+ayat+234 72 Muslim 4969 73 rasul 74 at talaq ayat 6 75 quran 76 yusuf 53 77 an nahl ayat 125 78 qs+annisa+ayat+24 79 Al an'am ayat 165 80 al imran ayat 104 81 Tafsir ayat talaq 82 Rezeki 83 laki laki dan perempuan 84 doa dimudahkan semua urusan 85 Tumbuhan 86 al baqarah ayat 42 87 Ali imran 133 88 al ahzab ayat 70 89 An nisa ayat 58-59 90 Tafsir Ibnu katsir 91 penciptaan 92 al+adiyat+ayat+7+8 93 al maidah ayat 1 94 an nisa ayat 34 95 Langit bumi 96 Jujur 97 turunnya+hud+ayat+118 98 At-tin+ayat+1 99 al maidah ayat 8 100 al-maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang surah+qaf+ayat+45

[[50 ~ QAF (HURUF QAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 45 ayat ~ Di bagian awal, surat ini menjelaskan pengukuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[50 ~ QAF (HURUF QAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 45 ayat ~ Di bagian awal, surat ini menjelaskan pengukuhan
-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan...karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah...Az Zumar: 45.
karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah...Az Zumar: 45.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Qaaf, 45)
Dalam suatu qiraat huruf qaf dibaca fatah; yang artinya tempat menetap kamu.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

Dan quru' adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang...wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Sinar matahari menghasilkan energi sebagai berikut: ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%....Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
Dibaca kasrah huruf qaf-nya serta dibaca fatah huruf ba-nya; artinya: secara terang-terangan sehingga
-deskripsi"> Dhamir (k. ganti nama) ‘hu’ yang artinya ‘dia’ di ayat ini bisa...kembalinya kepada surah ini dan bisa juga kembalinya kepada kandungannya yang berupa nasihat

Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
menerima peringatan itu adalah orang yang celaka seperti halnya orang kafir sebagaimana diterangkan pada ayat...Qaaf: 45)

Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat