Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 Tafsir ayat 22 9 yunus 10 Hukum+al+ankabut 11 surat an nisa ayat 135 12 al imran 13 waris 14 luqman+ayat+14 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Riba 17 Ali imran 104 18 zakat 19 Dalil+tentang+kreatif 20 ar rahman 21 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 22 ikhlas 23 ali imran 24 petunjuk 25 Tauhid 26 shalat 27 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 28 Surat albakoroh 20_28 29 Surat nuh 30 Tajwid+surat+al+anbiya 31 Ibrahim 7 32 shaad 33 hadits shalat 34 Ayat 1 35 ali imran 185 36 ali imran 97 37 AL MAIDAH AYAT 3 38 Surat Lukman ayat 32 39 wanita 40 Takwa 41 al ikhlas 42 Al mulk ayat 2 43 surat muhammad ayat 15 44 waktu 45 ular 46 al+anbiya+ayat+90 47 an nisa ayat 59 48 AL MAIDAH AYAT 76 49 ali+imran+146 50 al+anbiya+ayat 90 51 Luqman 52 Ali Imran 134 53 Pendusta 54 al baqarah ayat 163 55 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 56 ayat Quran tentang sejarah 57 al-quran 58 Al-Hajj+ayat+41 59 Muslim 60 ali imran 190 61 musibah 62 Al insyirah ayat 5 63 Kisah kaum sodo 64 al+maidah+ayat+122 65 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 66 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 67 al hujurat ayat 12 68 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 69 muhammad 35 70 Haji 71 unta 72 Ali imran 103 73 Surat al isra 74 surga 75 an nisa ayat 58 76 yunus 107 77 Surah Al hujurat ayat 6 78 Jihad 79 tajwid+al+a-raf+ayat+34 80 Hadis hutang piutang 81 Unsur surat Ibrahim ayat 18 82 al hajj ayat 78 83 al-baqarah ayat 275 84 ibadah 85 Al hijr 94 86 al maidah ayat 2 87 Al ahzab ayat 21 88 Al+hujurat+ayat+56 89 Surat+al+al+isra+ayat+36 90 al+maidah+ayat+3 91 katak 92 Surat Al baqarah ayat 284 93 Surat Mujadilah ayat 11 94 an nahl ayat 7-8 95 ali imran 110 96 ar+ruum+ayat+5 97 b. Surat Al-Mujadalah / 58 : 11 98 al maidah ayat 15 99 Surat yunus ayat 41 100 imam mahdi

Hasil pencarian tentang surat+quraisy

terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 1
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.)
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 71
Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
Ketika surat itu sampai ke pangkuan sang ratu, Balqîs segera mengumpulkan pemuka-pemuka kaum dan para...penasihatnya, lalu berkata, "Aku baru saja menerima surat penting."
yakni orang-orang Quraisy sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya.
Sesungguhnya kaumku) kabilah Quraisy (menjadikan Alquran ini suatu yang diasingkan") ditinggal begitu
Latar belakang turunnya ayat ini adalah kasus 'Abd Allâh ibn Jahsy yang membawa surat....Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan kami tentang mereka."...Naskah surat itu memang menyebutkan secara jelas tidak adanya perintah perang....memisahkan diri untuk mencari gembalanya yang hilang dan kemudian ditawan Quraisy....Mereka akhirnya membicarakan apakah hendak memerangi Quraisy atau tidak.
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
(Apakah orang-orang kafir kalian) hai orang-orang Quraisy (lebih baik daripada mereka itu) yang telah...dan kaumnya yang tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy
sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat...bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat
Ayat ini merupakan ayat kedua yang diturunkan seputar masalah perang, setelah lebih dulu turun surat...Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....Ini jelas merupakan ultimatum bahwa kaum Quraisy masih ingin melanjutkan peperangan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Tetapi di Persia, Raja Kisra menyobek surat Rasul dan mengutus orang yang sanggup memenggal kepala Muhammad
[[59 ~ AL-HASYR (PENGUSIRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 24 ayat ~ Surat ini diawali dengan keterangan bahwa...kekalahan kaum Muslimin pada perang Uhud, mereka melanggar perjanjian itu dan bersekutu dengan suku Quraisy...Setelah itu surat ini menyinggung masalah hukum fay', yaitu harta yang dirampas dari orang kafir tanpa...Dalam surat ini disebutkan bahwa fay' itu diperuntukkan bagi Rasulullah, kaum kerabatnya, anak yatim,...Akhirnya surat ini ditutup dengan keterangan tentang tingginya kedudukan dan pengaruh al-Qur'ân.
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
kaum-kaum yang telah disebutkan tadi (mendustakan rasul-rasul) sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Quraisy...sudah semestinya semuanya menerima azab-Ku, maka janganlah kamu susah dengan kekafiran orang-orang Quraisy
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 89
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmat dan kenabian Jika orang-orang (Quraisy
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 29
Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan diturunkan setelah surat Ibrâhîm ini mengandung seratus dua belas ayat....Surat ini diawali dengan penjelasan mengenai hari kiamat yang semakin mendekat, sementara orang-orang...Juga terdapat keterangan bahwa orang-orang terdahulu pun ada yang mendustakan para rasul seperti kaum Quraisy...Selanjutnya, dalam surat ini Allah menjelaskan keagungan ciptaan-Nya dan keajaiban langit dan bumi.
(Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kalian) hai orang-orang Quraisy (sebuah Kitab yang di dalamnya
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 106
Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah
Yang tersebut dalam surat yang mulia ini adalah benar-benar suatu keyakinan yang tidak mengandung keraguan
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya...Selain itu, surat ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang...Pada bagian selanjutnya, surat ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika al-Qur'ân dibaca...Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan kepada Nabi Muhammad saw. untuk selalu sabar atas sikap orang-orang...Surat ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa surat lain dalam al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 20
Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?"...Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Dalam surat ini terdapat berita gembira bagi para pengikut kebenaran berupa balasan terhormat dan kenikmatan...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya