Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 huud+40 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Aman 15 Ibrahim ayat 7 16 orang tua 17 dunia 18 al-maidah ayat 3 19 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 20 an-nur+ayat+36 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 al-baqarah ayat 168 23 hewan 24 Urusan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 hujan 27 an nisa ayat 59 28 al-maidah ayat 48 29 Surat al maidah ayat 48 30 Al+hijr+ayat+48 31 Al+Anbiyâ+ayat+73 32 Surga 33 Menumbuhkan kebiasaan menegur 34 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 35 ar rum ayat 21 36 An nahl ayat 120 37 ibrahim 32 38 kemuliaan 39 Memohon ampun 40 al ahzab ayat 70 41 petunjuk 42 al baqarah ayat 261 43 mengharapkan pertemuan 44 ikhlas 45 Anjing 46 ali imran ayat 26 47 Al furqon ayat 67 48 surat Al furqan ayat 20 49 Bersyukur 50 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 51 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 52 al bayyinah ayat 8 53 menghindari perkelahian 54 lukman+ayat+15 55 surat al baqarah ayat 11 56 surat Al furqan ayat 9 57 ali imran ayat 185 58 Saba 13 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 AL+AHZAB+AYAT+70 61 QS.Al imran ayat 79 62 al+furqan+ayat+67 63 yunus 64 al a'raf ayat 20 65 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 66 hutang 67 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 68 Ali imran ayat 190-191 69 surat al baqarah 70 Keras hati 71 agama 72 Iman 73 al hijr ayat 9 74 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 75 al baqarah ayat 124 76 Surat AlBaqarah ayat 27 77 Cinta 78 keluarga 79 ali-imran ayat 43 80 ar rad ayat 11 81 an nisa ayat 135 82 huud+39 83 contoh waqaf la waqafu fih 84 rumah 85 surat al-araf 31 86 Surat Al ikhlas 87 an-nisa ayat 29 88 bohong 89 Kuda 90 Al-Baqarah [2] ayat 43 91 Rezeki 92 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 93 al anfal ayat 17 94 q.s al qalam ayat 68 95 Surat+Al-Baqarah 96 SURAT 2 AYAT 168 97 AL HAJJ AYAT 5 98 terjemahan surat al mulk 99 Surat Al-Baqarah ayat 10 100 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa

Hasil pencarian tentang surat+saba+surah+yang+ke+berapa

ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba', salah satu kerajaan...dan yang paling populer di antaranya adalah bendungan Ma'rib (lihat Sayl al-'Arim, surat Saba': 16),...Semasa Sulaymân itu, yang menjadi penguasa Saba' adalah seorang wanita....Majelis Permusyawaratan saat ini (perhatikan ayat 28–33 surat ini)....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka diamlah Nabi Sulaiman) dapat dibaca Famakutsa dan Famakatsa (dalam waktu yang tidak lama) tidak...lama setelah itu datanglah burung Hud-hud ke hadapan Nabi Sulaiman seraya merendahkan diri, yakni dengan...Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkannya, lalu Nabi Sulaiman menanyakan kepadanya tentang apa yang ia jumpai...Saba) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman....Berdasarkan ketentuan ini lafal Saba menerima Tanwin (suatu berita) yakni kabar (yang diyakini).
(Sesungguhnya bagi kaum Saba) lafal Saba dapat dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada akhirnya atau...Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka (di tempat kediaman...telah dikaruniakan-Nya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba....Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis...akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba.
Mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur dalam keadaan seperti itu....Seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kalian tertidur?"...Yang lain menjawab, "Sehari atau setengah hari saja."...merasa tidak yakin akan hal itu mereka mengatakan, "Serahkan saja urusan ini kepada Allah, karena Dialah Yang...Hendaknya salah seorang dari kita pergi ke kota dengan mata uang perak ini untuk memilih makanan yang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 19
Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)"....Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini)....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah...dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
(Segala puji bagi Allah) Allah memuji diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah...disebutkan dalam awal surah As-Saba (Pencipta langit dan bumi) yang menciptakan keduanya tanpa konsep...terlebih dahulu (Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan) kepada para nabi (yang mempunyai sayap..., masing-masing ada yang dua, tiga dan empat....Allah menambahkan pada ciptaan-Nya) yakni menciptakan malaikat dan lain-lainnya (apa yang Dia kehendaki
(Maka tidakkah menjadi petunjuk) yakni tidak jelas (bagi mereka) orang-orang kafir Mekah (berapa banyak...berapa banyak telah Kami binasakan (umat-umat sebelum mereka) umat-umat terdahulu disebabkan mereka mendustakan...sewaktu mereka berniaga ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lain, seharusnya mereka mengambil pelajaran...(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda) pelajaran-pelajaran (bagi orang-orang yang...berakal) yakni bagi mereka yang berakal.
[[34 ~ SABA' (KAUM SABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Surat Saba' diawali dengan ayat yang berisi...Surat ini juga memaparkan pendapat dan komentar orang-orang kafir tentang hari kiamat, penolakan mereka...Ayat-ayat selanjutnya bertutur tentang karunia Allah atas kaum Saba' yang tidak mereka syukuri....Surat Saba' juga mengetengahkan ihwal kebodohan dan kelemahan orang-orang yang mempertuhan sesuatu selain...Dalam surat ini pula al-Qur'ân memberikan suatu batas sikap membanggakan anak dan harta, menyajikan sebuah
Renungkanlah kisah aneh berikut ini: kisah seseorang yang melewati suatu negeri yang hancur, atap dan...Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali penduduk negeri yang telah mati?"...Ia lalu ditanya, "Berapa lama kamu mati?"...Ia menjawab, "Aku tidak bisa merasakan berapa lamanya, mungkin sehari atau beberapa hari."...Bagaimana makhluk-makhluk hidup disusun tulangnya, dibalut dengan daging, ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga
(Dan demikianlah) yang telah Kami perbuat terhadap Ashhabul Kahfi, seperti yang telah Kami sebutkan tadi...mereka dan lamanya masa menetap mereka di dalam gua itu (Berkatalah seorang di antara mereka, "Sudah berapa...lainnya lagi) seraya menyerahkan pengetahuan hal tersebut kepada Allah (Rabb kalian lebih mengetahui berapa...perak kalian ini) lafal Wariqikum dapat pula dibaca Warqikum, artinya uang perak kalian ini (pergi ke...dia lihat manakah makanan yang lebih baik) artinya, manakah makanan di kota yang paling halal (maka
(Dan berapalah banyaknya) lafal ka'ayyin huruf kafnya adalah huruf jarr, masuk ke dalam huruf ayy yang...Sudah berapa banyak (negeri) yakni banyak negeri-negeri (yang mendurhakai) yang penduduknya telah berbuat...Diungkapkan dengan memakai fi'il madhi, yaitu haasabnaahaa, karena hal itu pasti terjadi (dengan hisab yang...keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan) dapat dibaca nukra dan nukura, artinya azab...yang mengerikan, yaitu azab neraka.
(Apakah mereka tidak memperhatikan) dalam perjalanan-perjalanan mereka menuju ke negeri Syam dan negeri-negeri...lainnya (berapa banyak) kalimat khabariah atau bukan kata tanya yang artinya betapa banyaknya (generasi-generasi...yang telah Kami binasakan sebelum mereka) umat-umat yang terdahulu (padahal mereka telah Kami teguhkan...) Kami berikan kedudukan (di muka bumi) melalui kekuatan dan kekuasaannya (yaitu keteguhan yang belum...) Kami berikan (kepadamu) dalam Lafal ini terkandung pengertian iltifat/peralihan dari orang ketiga ke
Berkatalah) Nabi Sulaiman kepada burung Hud-hud ("Akan kami lihat, apakah kamu benar) di dalam berita yang...Sesudah itu Nabi Sulaiman menulis surah kepada ratu Balqis yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba...Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba....Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang....Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk.
(Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami...keadaan bagi dhamir lahum (di tempat-tempat kediaman mereka itu) sewaktu mereka mengadakan perjalanan ke...(Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda) yang menunjukkan akan kekuasaan Kami....(Maka apakah mereka tidak mendengarkan) dengan pendengaran yang penuh perhatian dan mau menerima apa...yang didengarnya?
(Berapa banyaknya) sudah berapa banyak (negeri yang Kami telah membinasakannya) menurut qiraat yang lain...dibaca Ahlaktuhaa (yang penduduknya dalam keadaan zalim) para penghuninya berbuat aniaya, disebabkan...tembok-temboknya (menutupi atap-atapnya) atap-atap rumah mereka tertutup oleh reruntuhan tembok-temboknya (dan) berapa...banyak pula (sumur yang terlantar) ditinggalkan begitu saja disebabkan para pemiliknya binasa (dan istana...yang tinggi) lagi sepi disebabkan para pemiliknya telah mati binasa.
meminum airnya hingga hilang dahaganya, lalu berwudhu’ dan shalat, kemudian Nabi Sulaiman menuliskan surat..., yang isinya: Dari hamba Allah Sulaiman bin Dawud kepada Balqis ratu Saba, “Dengan menyebut nama Allah...Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salam atas orang yang mengikuti petunjuk, amma ba’du: “Janganlah...engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”...Ibnu Juraij berkata, “Sulaiman tidak menuliskan lebih dari apa yang diceritakan Allah dalam kitab-Nya.â
(Dan Kami jadikan antara mereka) yakni penduduk negeri Saba yang berada di Yaman (dan antara negeri-negeri...yang Kami limpahkan berkat kepadanya) dengan melimpahnya air dan banyaknya pohon-pohonan, yang dimaksud...adalah kampung-kampung negeri Syam tempat lalu mereka untuk tujuan berdagang (beberapa negeri yang berdekatan...) mulai dari Yaman sampai ke Syam (dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan)
Lebih dari itu, seseorang yang ihram dilarang pula memakan hewan yang dibunuh atau diburu karena sebabnya...diperkirakan berapa harganya, kemudian uang itu disedekahkan....

-deskripsi"> Ialah binatang (unta, sapi, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah...

-deskripsi"> Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya...Mayoritas para ulama berkata, "Hewan yang dijadikan pengganti hewan yang dibunuh dinilai berapa harganya
(Apakah dia menyangka bahwa) dirinya (tiada seorang pun yang melihatnya?)...artinya melihat apa-apa yang telah dibelanjakannya itu, sehingga ada orang yang mengetahui berapa jumlah...harta yang telah dibelanjakannya....Allahlah yang mengetahui berapa jumlah yang telah dibelanjakannya itu, dan jumlah sedemikian itu tidak...berarti apa-apa di sisi-Nya, bahkan Dia kelak akan membalas perbuatannya yang buruk dan keji itu.
(Dan berapa banyaknya) sudah berapa banyak (negeri-negeri) yakni penduduknya (yang lebih kuat dari penduduk...negerimu) lebih kuat daripada penduduk negeri Mekah (yang telah mengusirmu itu) Dhamir di sini lebih...memperhatikan lafal Qaryah (Kami telah membinasakan mereka) di sini lebih diperhatikan makna yang terkandung...pada lafal Qaryah yang pertama (maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka) dari kebinasaan yang
Menurut qiraat yang lain dibaca Qul, yakni katakanlah kepada mereka, ("Berapa lamakah kalian tinggal...di bumi) di dunia dan di dalam kuburan kalian (yakni berapa tahunkah bilangannya?")
berpalinglah) pergilah (dari mereka) dengan tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa yang...mereka bicarakan.") yakni, jawaban atau reaksi apakah yang bakal mereka lakukan....Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....isi surah tersebut.
katsiir (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang...Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....(Dan mereka menanyakan kepadamu beberapa yang akan mereka nafkahkan), artinya berapa banyaknya....apa yang kamu butuhkan dan kamu sia-siakan dirimu.
(Berapa banyak) sudah berapa banyak (umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan) yaitu dari kalangan...umat-umat yang terdahulu, (lalu mereka meminta tolong) sewaktu azab menimpa mereka (padahal waktu itu...Akan tetapi penduduk Mekah yang kafir tidaklah mengambil pelajaran dari mereka yang telah dibinasakan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 6
Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
(Berapa banyak nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.)
Katsir, (ia berkata): Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang surah yang pertama turun...“Aku berdiam di gua Hira’, setelah selesai berdiam, aku turun lalu dipanggil, maka aku melihat ke...apa-apa, dan aku melihat ke depanku, namun aku tidak melihat apa-apa dan aku melihat ke belakangku,...Sebelumnya (di surah Al Muzzammil) telah disebutkan perintah kepada Beliau untuk mengerjakan ibadah yang...utama untuk pribadi yaitu shalat malam dan bersabar terhadap gangguan kaumnya, dan di di surah ini Allah
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 11
Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah...mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).
(Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja) artinya sengaja hendak membunuhnya dengan alat...yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu pula bahwa orang yang akan dibunuhnya itu...kepadanya dan mengutukinya) artinya menjauhkannya dari rahmat-Nya (serta menyediakan baginya siksa yang...pada surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang yang membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan...bahwa ia wajib membayar diat jika memperoleh kemaafan dan telah diterangkan pula berapa banyaknya.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah