Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 ali imran 103 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 Al+hujurat+ayat+13 10 angin 11 tentang kurban 12 al qalam ayat 4 13 Al Baqarah ayat 285 14 zakat 15 surah al baqarah ayat 2 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 talak 19 luqman ayat 12 20 al hajj ayat 7 21 Ibrahim Ayat 7 22 Al hujurat ayat 9 23 ali imran 24 at tahrim ayat 6 25 Sedekah 26 saba 15 27 an nisa ayat 59 28 ali imran 159 29 al baqarah ayat 177 30 ali imran 190 31 Surah Al Maidah ayat 15-16 32 Al ahzab ayat 21 33 ilmu 34 surat al araf ayat 54 35 at taubah ayat 60 36 Muslim itu bersaudara 37 Alat pembelajaran 38 surat+at+tagabun+ayat+1 39 upah 40 surat+38+ayat+72 41 Rumah 42 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 43 yunus ayat 3 44 al ikhlas 45 Yusuf 87 46 Cahaya Allah 47 beriman kepada allah 48 hawa 49 miskin 50 maryam 51 riba 52 Al hujurat ayat 13 53 Terbit 54 al baqarah ayat 285 55 kafir 56 ar rad ayat 11 57 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 58 an nisa ayat 29 59 al anfal ayat 60 60 Melaksanakan haji 61 al maidah ayat 8 62 ali imran 104 63 Al baqarah ayat 229 64 al-hujurat ayat 9 dan 10 65 al-a'raaf+7 66 Pendidikan islam sebelum menikah 67 Al baqarah ayat 30 68 Al hujurat ayat 11 69 ali+imran+191 70 al-alaq+ayat+3 71 ali imran 18 72 Melupakan jasa orang 73 Al ahzab ayat 56 74 Al Bayyinah ayat 5 75 Al baqarah ayat 275 76 al-alaq+ayat+4 77 al ahqaf ayat 29 78 al hijr 19 79 memuliakan orang tua dan mertua 80 Bagi kaum berakal 81 hati bani adam 82 ar rahman 83 al-alaq+ayat+5 84 yusuf 111 85 al maidah ayat 1 86 al jumuah ayat 10 87 yusuf 88 qs al isro ayat 1 89 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 90 al hujurat ayat 10 91 at-tahrim ayat 6 92 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 93 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 94 Pendusta 95 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 96 menjual minuman keras 97 iman kepada malikat 98 nikah 99 tilawah per ayat 100 yunus 40-41

Hasil pencarian tentang tafsir+yasin+ayat+73

Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Yasin 78)
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat...Dengan demikian, ayat ini menunjuk kepada adanya gejala siang dan malam yang juga terdapat pada surat...al-Qashash ayat 71, 72 dan 73....Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli tafsir.
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
Kami bedakan (antara mereka") dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat...(Yasin 59).
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir...edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak yang dapat mengaburkan pemahaman....Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...Q., s. al-Zumar ayat 7.
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan ayat-ayat...seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan ayat-ayat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan utusan raja Najasyi yang datang dari negeri Habasyah untuk menemui...Kemudian Nabi saw. membacakan surah Yasin kepada mereka setelah itu mereka menangis dan masuk Islam semuanya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang