Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 an+nisa+ayat+21 6 surga 7 Hukum+al+ankabut 8 surat an nisa ayat 135 9 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 10 Al maidah ayat 2 11 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 12 Muslim 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 luqman+ayat+14 15 shalat 16 tolong menolong 17 Ar rahman 18 Riba 19 Sabar 20 surat+An-Najm+ayat+38 21 ikhlas 22 al imran 23 waktu 24 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 25 puasa 26 Allah 27 al kahfi ayat 2 28 ayat 145 29 Nabi saw 30 Al mulk ayat 2 31 Anak allah 32 Zikir 33 surah+al+baqoh+ayat+222 34 al baqarah ayat 2 35 unta 36 yunus 5 37 AL MAIDAH AYAT 3 38 pecahan 39 dimana Allah 40 ular 41 wanita 42 Surat albakoroh 20_28 43 hadits shalat 44 zakat 45 ali imran 97 46 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 47 Tajwid+surat+al+anbiya 48 muhammad 35 49 QS. Al-Baqarah ayat 124 50 ali imran 104 51 surah al ikhlas 52 Hutang 53 Surat an Nisa ayat 142 54 Pendusta 55 ali imran 190 56 Al hadid ayat 20 57 Surat al isra 58 akhlak 59 ali imran 147 60 an nisa ayat 58 61 Q.S. Fathir ayat 2 62 Nabi Isa adalah anak Allah 63 Al insyirah ayat 5 64 An naml ayat 19 65 ibrahim 1 66 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 67 al hijr ayat 9 68 munafik 69 an-nisa ayat 124 70 tauhid 71 Surah Ali-Imran ayat 114 72 al hajj ayat 78 73 Rezeki 74 al baqarah ayat 163 75 al baqarah ayat 233 76 al-quran 77 Ali Imran ayat 139 78 Unsur surat Ibrahim ayat 18 79 Surat Ar-rahman ayat 19 80 Surat Nuh 81 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 82 Kisah kaum sodo 83 ali imran 110 84 Jihad 85 al baqarah ayat 275 86 ali imran 103 87 shaad 88 Ali imran 133 89 Ayat 42 90 Jujur 91 Yunus 92 Ali Imran 93 al-baqarah ayat 275 94 al hijr 95 waris 96 QS. al-Luqman ayat 10 97 Surat+al+al+isra+ayat+36 98 Petunjuk 99 Ali imran 159 100 tajwid+al+a-raf+ayat+34

Hasil pencarian tentang takbir+ketiga+doa+jenazah

Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka...turunlah firman-Nya: (Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan jenazah seorang yang mati di antara
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 84
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir...Lalu semua orang Mesir mengiringkan jenazahnya sampai ke tempat kuburannya; mereka meletakkan jenazah
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 14
mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga..., maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
Lalu Kami perkuat kedua rasul itu dengan mengutus rasul ketiga....Ketiga rasul itu pun berkata, "Sesungguhnya kami diutus untuk kalian semua."
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 20
dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
Apakah kalian mengetahui hal itu sehingga memikirkan Lât, 'Uzzâ dan, ketiga, Manât yang kalian jadikan
Apakah kalian mengetahui hal itu sehingga memikirkan Lât, 'Uzzâ dan, ketiga, Manât yang kalian jadikan
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
(Dan berzikirlah kepada Allah) dengan membaca takbir ketika melempar jumrah (pada beberapa hari yang...(Dan barang siapa yang ingin mengundurkannya) hingga ia bermalam pada malam ketiga dan melempar jumrah-jumrahnya
Tetapi ketika Allah melepaskan penderitan mereka berkat doa Mûsâ, serta merta mereka mengingkari janjinya
Kami pun memperkenankan doa mereka lalu menidurkan mereka dengan tenang di dalam gua itu bertahun-tahun
menjadi Fa'azaznaa dapat pula dibaca Tasydid, sehingga bunyinya menjadi Fa'azzaznaa (dengan -utusan- yang ketiga..., maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian.")
Aku tak sedikit pun mengharapkan imbalan kalian sebagai balasan dari nasihat dan doa yang kulakukan demi
tanamlah oleh kalian (tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa) yakni secara terus-menerus; hal ini merupakan takbir
Ketiga jenis kejahatan yang disebutkan sesudah lafal Maa Khalaq, padahal semuanya itu telah terkandung...di dalam maknanya, hal ini tiada lain mengingat kejahatan yang ditimbulkan oleh ketiga perkara tersebut
dengan kekuasaan-Nya itu kaum Muslimin dapat kemenangan (dan bahwasanya Allah Maha Mendengar) terhadap doa-doa...orang-orang yang beriman, di mana Dia menjadikan iman dalam diri mereka, kemudian Dia memperkenankan doa
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 10
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin".
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 14
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar....Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 34
Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka.
Ketiga Fi'il yang ada dalam ayat ini, ketiga-tiganya dapat dibaca dengan memakai huruf Mudhara'ah Ya
Domba itu dibawa oleh malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim menyembelihnya seraya membaca takbir.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.
Manusia tidak bosan-bosan memohon doa kepada Allah demi kebaikan dunia.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 38
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
Doa orang-orang Mukmin di dalam surga-surga ini adalah berupa penyucian (tasbih) dan pengagungan terhadap...Dan mereka senantiasa menutup doa dengan memuji Allah atas pertolongan-Nya kepada mereka dengan keimanan
(Maka tatkala Kami hilangkan) berkat doa Musa (azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkiri