Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 zakat 8 Al+hujurat+ayat+13 9 tentang kurban 10 ali imran 103 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al baqarah ayat 285 13 saba 15 14 pendidikan 15 Ali imran 16 al qalam ayat 4 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 al mujadalah ayat 11 19 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 20 al baqarah ayat 177 21 tolong menolong 22 angin 23 ibrahim ayat 7 24 talak 25 al baqarah ayat 30 26 al hajj ayat 7 27 maryam 28 at tahrim ayat 6 29 ali imran 159 30 al isra ayat 23 31 al mujadilah ayat 11 32 an nisa ayat 59 33 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 34 al hujurat ayat 13 35 beriman kepada allah 36 al-hujurat ayat 9 dan 10 37 makanan haram 38 al baqarah ayat 285 39 al-a'raaf+7 40 Waktu 41 surat+38+ayat+72 42 Surah Al Maidah ayat 15-16 43 yunus ayat 3 44 Pendidikan islam sebelum menikah 45 luqman ayat 12 46 Cahaya Allah 47 Al baqarah ayat 229 48 Yusuf 87 49 Muslim itu bersaudara 50 at taubah ayat 60 51 an nisa ayat 63 52 Rumah 53 hawa 54 Alat pembelajaran 55 surat al araf ayat 54 56 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 57 miskin 58 ali imran 190 59 al maidah ayat 8 60 ali imran 104 61 Ar rahman 62 an+nisa+ayat+144 63 surat al baqarah 30 64 al ahqaf ayat 29 65 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 66 Al Bayyinah ayat 5 67 Melupakan jasa orang 68 Cahaya 69 hati bani adam 70 an nisa ayat 58 71 al imran 72 al hijr 19 73 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 74 upah 75 al jumuah ayat 10 76 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 77 al+maidah+ayat+122 78 ali imran 18 79 sampaikan walau satu ayat 80 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 81 Al ahzab ayat 56 82 yusuf 72 83 Pendusta 84 qs al hasyr ayat 18 85 ar-rahman 86 yusuf 111 87 alhadid ayat 7 88 tujuan pengjaran dan pendidikan 89 Tafsir surah yusuf ayat 72 90 IMAN 91 amanat 92 Hukum mendzolimi orang lain 93 an-nisa+ayat+136 94 iman kepada malikat 95 sedekah 96 muhammad 36 97 memuliakan orang tua dan mertua 98 Matahari di bawah arsy 99 ar rum ayat 21 100 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91

Hasil pencarian tentang telah+aku+tinggalkan+dua+perkara

agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah berfirman, "Doa kalian berdua Aku kabulkan. Teruskan perjalanan kalian di jalan yang lurus....Tinggalkan jalan orang-orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan tidak pula tunduk kepada...kebenaran yang telah dijelaskan."
(Dan Kami memalingkan hati mereka) Kami menyimpangkan hati mereka dari perkara yang hak sehingga mereka...sama sekali tidak mengerti mengenai kebenaran (dan penglihatan mereka) dari perkara yang hak tersebut...mau beriman kepadanya (seperti mereka belum pernah beriman kepadanya) artinya kepada ayat-ayat yang telah...diturunkan (pada permulaannya dan Kami biarkan mereka) Kami tinggalkan mereka (di dalam lewat batas
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 116
ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku...dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?"....Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui...Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 85
Allah berfirman: "Maka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah
Nûh melanjutkan, "Maka putuskanlah perkara antara aku dengan mereka ini dengan suatu keputusan yang dapat...membinasakan mereka yang telah mengingkari keesaan-Mu serta mendustakan rasul-Mu....Dan selamatkanlah aku dan orang-orang Mukmin yang menyertaiku dari siksa akibat pembangkangan mereka.
Sungguh mengherankan) lafal wailataa ini merupakan kalimat yang biasa diucapkan di kala seseorang melihat perkara...Huruf ya yang ada padanya merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal...aku adalah seorang perempuan tua) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam...keadaan yang sudah tua pula) Nabi Ibrahim pada saat itu berumur seratus atau seratus dua puluh tahun...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai
("Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar) yaitu suatu perkara mungkar
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 22
Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan...kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya....seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri....Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku....Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu".
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat) kitab yang memisahkan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram (dan penerangan
Di sana aku akan melakukan amal saleh pada kekayaan dan waktu yang telah aku tinggalkan."
(Dan apa yang kalian perselisihkan) dengan orang-orang kafir (tentang sesuatu perkara) yang menyangkut...lainnya (maka putusannya) dikembalikan (kepada Allah) kelak di hari kiamat yaitu Dia akan memutuskan perkara...Katakanlah kepada mereka, ("Itulah Allah, Rabbku, kepada-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku
aku daripada-Nya rezeki yang baik) rezeki yang halal lalu apakah patut jika aku mencampurinya dengan...) melakukan (apa yang aku larang kalian daripadanya) kemudian aku mengerjakannya....(selama aku masih berkesanggupan....Dan tidak ada taufik bagiku) berkemampuan untuk melakukan hal tersebut dan perkara ketaatan lainnya (...Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali.") mengembalikan semua perkara.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 89
Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,
(Agar aku berbuat amal yang saleh) dengan mengatakan, 'Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah', hal ini...akan menjadi penghapus (terhadap yang telah aku tinggalkan") aku sia-siakan umurku.
(dan mengikuti hawa nafsu mereka) dalam perkara yang batil (sedangkan tiap-tiap urusan) atau perkara...yang baik dan perkara yang buruk (telah ada ketetapannya) bagi pemiliknya masing-masing, yaitu adakalanya
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 8
Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya....Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang...Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
(Berfirman Allah) subhaanahu wa taala, ("Maka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan...) sesudah kamu berpisah meninggalkan mereka (dan mereka telah disesatkan oleh Samiri") yang menjerumuskan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 60
Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai...ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun".
(Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan setan-setan itu kepadaku") dalam perkara-perkaraku
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 25
Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 125
Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
golongannya) yakni teman-teman senadinya; Nadi adalah sebuah majelis tempat mereka memusyawarahkan sesuatu perkara...melarang itu mengatakan kepada Nabi saw. sewaktu dia mencegahnya dari melakukan salat, "Sesungguhnya aku...telah mengetahui bahwa tiada seseorang pun di Mekah ini yang lebih banyak teman senadinya daripada aku...Sesungguhnya jika kamu mau meninggalkan salat, aku benar-benar akan memberikan kepadamu, kuda-kuda yang
mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita- wanita itu kalian tinggalkan...Sungguh kalian telah berlebihan....Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Nabi saw. agar menjadikan seorang hakim yang melerai antara dia dan mereka; katakanlah: (Maka patutkah aku...meminta kepada selain Allah) aku mencari (sebagai hakim) yang melerai antara aku dan kamu (padahal Dialah...yang telah menurunkan Alkitab kepadamu) yakni Alquran (dengan terinci) di dalamnya terkandung penjelasan...yang memisahkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil....(Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka) yaitu kitab Taurat seperti Abdullah bin Salam
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 10
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 12
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan...bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 66
Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu
Adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?'...Ia menjawab) Isa menjawab seraya gemetar ('Maha Suci Engkau) aku menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak...mengatakannya) bihaqqin menjadi khabar dari laisa sedangkan kata lii adalah untuk penjelas/tabyin (jika aku...Engkau mengetahui apa) yang aku sembunyikan (pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri...yang Engkau sembunyikan di antara pengetahuan-pengetahuan Engkau (Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara
Tinggalkan kota ini agar kamu selamat dari rencana pembunuhan!...Sungguh aku hanya bermaksud menasihati kamu."