Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali+imran+159 10 al furqan ayat 67 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 yusuf 13 al-insyirah ayat 5 14 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-baqarah ayat 168 17 Urusan 18 hewan 19 hujan 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 huud+40 22 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 23 Aman 24 Ibrahim ayat 7 25 dunia 26 orang tua 27 al-maidah ayat 3 28 an-nur+ayat+36 29 lukman+ayat+15 30 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 31 surat al baqarah ayat 11 32 ali imran ayat 185 33 Saba 13 34 surat Al furqan ayat 9 35 AL+AHZAB+AYAT+70 36 QS.Al imran ayat 79 37 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 38 an nisa ayat 59 39 al baqarah ayat 124 40 al-maidah ayat 48 41 Surat al maidah ayat 48 42 Al+hijr+ayat+48 43 ar rum ayat 21 44 An nahl ayat 120 45 Al+Anbiyâ+ayat+73 46 ibrahim 32 47 Surga 48 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 49 al ahzab ayat 70 50 Memohon ampun 51 menghindari perkelahian 52 petunjuk 53 kemuliaan 54 Anjing 55 al baqarah ayat 261 56 mengharapkan pertemuan 57 ikhlas 58 Al furqon ayat 67 59 ali imran ayat 26 60 Bersyukur 61 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 62 al bayyinah ayat 8 63 surat Al furqan ayat 20 64 Muslim 65 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 66 ali imran 190-191 67 ali imran 185 68 Kitab sunan ibnu majah 69 kabut 70 Sedekah 71 al an'am ayat 57 72 SURAT AL KAHFI AYAT 19 73 Sedikit sekali berterimakasih 74 surat+Asy+syuara+ayat+157 75 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 76 pendidikan 77 Kitab belakang 78 ibrahim 9 79 Hidup sederhana 80 Ibrahim ayat 3 81 bermain 82 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 83 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 84 Ayat 36 surat al isra 85 ali imran ayat 159 86 al imran 96 87 an-nisa ayat 36 88 Al-Nur ayat 51-54 89 an nisa ayat 9 90 Faedah hadits At tarmizi no 2292 91 Ibrahim ayat 43 92 al-baqarah+ayat+66 93 israq ayat 81 94 Perang 95 Terhadap diri 96 luqman 97 al-an’am ayat 136 98 ibrahim ayat 33 99 al-baqarah ayat 245 100 AL BAQARAH AYAT 43

Hasil pencarian tentang tentang+pemimpin+yang+cerdas

-deskripsi"> Yakni bahwa engkau wahai Rasul dan manusia yang berpikir cerdas pasti akan...terhadap kebangkitan padahal telah jelas bukti dan dalilnya baik secara naqli maupun ‘aqli (akal) yang...

-deskripsi"> Lebih mengherankan lagi ketika mereka menghinakan orang yang memberitakan...tentang kebangkitan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya dan mengingatkannya, dimana dengan ayat-ayat itu orang yang...cerdas dan berakal akan sadar, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, bahwa janji-Nya dan balasan-Nya...

-deskripsi"> Yakni sebagaimana kamu tidak ragu tentang ucapanmu, maka demikian pula
tafsir-deskripsi"> Mereka tidak hanya berpaling dan mendustakan, bahkan menilai Beliau dengan penilaian yang...paling cerdas dan paling jauh pandangannya....Tidak perlu jauh-jauh buktinya, ketika mereka berselisih tentang siapa yang berhak menaruh kembali hajar...aswad, sampai mereka hampir bertikai, maka Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan usulan yang...tepat yang diterima oleh semua kalangan.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang perdebatan penduduk neraka...(antara pengikut dengan pemimpin) dan keadaan mereka yang saling mencela dan berlepas tanggung jawab...

-deskripsi"> Yaitu para pemimpin yang bersikap sombong terhadap kebenaran....

-deskripsi"> Kamu yang menyesatkan kami dan menghias syirk dan keburukan kepada kami
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang...miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut....Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
Jika mereka (para nabi) yang menjadi pemimpin umat telah mengikuti kitab itu, lantas apa yang menghalangi...orang-orang yang rendah itu untuk mengikuti imam (pemimpin) mereka....Namun mereka telah memilih pemimpin yang lain; pemimpin yang memiliki kebiasaan suka merubah firman Allah...Mereka inilah pemimpin-pemimpin dalam kesesatan, mereka inilah yang mengajak kepada neraka, wal 'iyaadz...ada pada dirimu tentang sifat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
menggabung antara ketidaktahuan dengan memastikan (karena sikap ‘ujub), bahwa mimpi itu adalah mimpi yang...Hal ini sudah tentu tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas....Akan tetapi, raja sangat penasaran sekali terhadap mimpi itu, yang kemudian pemberi minum raja ingat...tentang Yusuf dan menyampaikan mimpi itu kepadanya, lalu Yusuf menakwilkan mimpinya....Yang demikian sama seperti ketika Allah memperlihatkan keunggulan Adam di atas malaikat dalam hal ilmu
masih meragukan tentang dakwah Beliau-, “Terangkanlah kepada kami kebenaran yang engkau bawa dengan...mulia, manusia-manusia pilihan, berakal cerdas, dan berakhlak tinggi, dan bahwa orang yang hina adalah...orang yang mencabut fungsi akalnya, sehingga menganggap baik menyembah batu, ridha sujud kepada yang...; insane yang kamil (manusia yang sempurna)....salah meskipun kita tidak melihat ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kebenaran Nabi Nuh ‘alaihis
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kebohongan--yang jauh dari petunjuk Allah--terhadap 'A'isyah...r. a., istri Rasulullah saw., ketika menyebarkan isu negatif tentang dirinya, adalah sekelompok orang...yang hidup bersama kalian....Di samping itu, peristiwa itu juga menunjukkan kesucian orang-orang yang tak bersalah yang disakiti....Dan pemimpin kelompok itu akan mendapat siksa amat kejam karena dosanya yang besar.
orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Kami pun telah beriman") bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang...suci kami, (tetapi bila mereka telah kembali) atau berada (sesama mereka, maka kata mereka) yakni para pemimpin...mereka yang bukan munafik kepada yang munafik itu, ("Apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka)...maksudnya kepada orang-orang mukmin (tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu) artinya tentang...hal-hal yang telah diberitahukan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad
Yang mempunyai pendapat dan akal yang cerdas....Malaikat itu menampakkan diri dalam bentuk aslinya dan berada di tempat yang tinggi di langit yang berhadapan...dengan orang yang menengadah kepadanya.
Yang mempunyai pendapat dan akal yang cerdas....Malaikat itu menampakkan diri dalam bentuk aslinya dan berada di tempat yang tinggi di langit yang berhadapan...dengan orang yang menengadah kepadanya.
-deskripsi"> Yakni di antara manusia ada yang menempuh jalan yang sesat, tidak hanya...itu, bahkan sampai mendebat yang hak dengan kebatilan untuk membenarkan yang batil dan menyalahkan yang...(ikut-ikutan) kepada pemimpin mereka yang sesat, yaitu setiap setan yang jahat dan durhaka, yang menentang...

-deskripsi"> Maksud membantah tentang Allah ialah membantah sifat-sifat dan kekuasaan...sudah mati yang telah menjadi tanah.
Mereka pun lalu memberikan kabar gembira kepadanya berupa kedatangan seorang anak yang sangat cerdas.
telah mengutus rasul-rasul Kami (tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka) yang...buruk itu sehingga perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu dilihatnya baik; oleh karenanya mereka...mendustakan rasul-rasul (maka setan menjadi pemimpin mereka) yang mengatur urusan-urusan mereka (di hari...itu) yakni di dalam kehidupan dunia (dan bagi mereka azab yang sangat pedih) yang sangat menyakitkan...ini menggambarkan tentang kejadian di masa mendatang dalam bentuk sekarang; artinya tidak ada seorang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
(Dan Kami jadikan mereka) di dunia (pemimpin-pemimpin) A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil, yakni...pemimpin-pemimpin dalam kemusyrikan (yang menyeru ke neraka) disebabkan seruan mereka yang mengajak
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin)...(Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran....(Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya...(Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai...pemimpin mereka.
-deskripsi"> Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali adalah orang yang akan mengendalikan...dan melanjutkan urusan yang terkait dengan agama sepeninggalnya dan yang memimpin Bani Israil serta...yang mengajak mereka kepada Allah....Nampaknya, Beliau tidak melihat adanya orang yang layak memegang posisi imaamah fid din (pemimpin dalam...paling terkenal tentang kebaikan agamanya, oleh karenanya Beliau meminta kepada Allah agar dianugerahkan
Seperti inilah keadaan para pemimpin yang saleh....Ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan nikmat yang banyak kepadanya, maka rasa syukur dan pengakuan...sombong dan bersikap semena-mena di bumi, nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka menambah mereka...semakin sombong, sebagaimana yang dilakukan Qarun ketika dikaruniakan kekayaan yang besar, ia berkata...tafsir-deskripsi"> Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda tentang
tafsir-deskripsi"> Di dunia, dengan luas dan sedikitnya rezeki, mudah dan susahnya, berpengetahuan dan yang...tidak berpengetahuan, yang berakal cerdas dan yang kurang, dan lain sebagainya di antara perkara yang...Allah bedakan antara yang satu dengan yang lain.
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Shughra (Badar kecil) yang terjadi setahun setelah Perang Uhud....Sewaktu meninggalkan perang Uhud itu, Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy menantang Nabi shallallahu 'alaihi...waktu itu di Badar sedang musim pasar, maka kaum muslimin melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin (imam) sebagai contoh dan teladan...Ibrâhîm lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga....Tuhan menjawab bahwa karunia yang agung itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim, dan anak...cucu Ibrâhîm ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Ibrâhîm berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kalian hanya menyembah tuhan-tuhan palsu yang tidak boleh...kasih sayang yang penuh dosa yang kalian ridai dalam kehidupan dunia kalian....Pemimpin-pemimpin berlepas tangan dari pengikut- pengikutnya dan pengikut-pengikut itu mengutuk para...pemimpin mereka....Kalian tidak memiliki penolong yang dapat mencegah kalian dari masuk ke dalam neraka."
Katakan pada mereka, "Apakah kalian juga akan memperdebatkan dengan kami tentang Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq...memberitahukan pula hal itu dalam kitab-kitab kalian, maka janganlah lantas menyembunyikan kebenaran yang...Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran yang ia ketahui dari kitabnya...Ini yang dikenal dengan istilah ta'zîr, yaitu hukuman yang model dan bentuknya diserahkan pada kebijaksanaan...pemimpin negara (waliy al-amr). }
(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah...Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar) perintah yang lurus.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang