Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 an nisa ayat 58 13 at taubah ayat 105 14 Berfikir+positif 15 al+ikhlas 16 at taubah ayat 60 17 Jibril 18 al+lail+ayat+1-2 19 sombong 20 Al maidah ayat 48 21 saba 16 22 Hikmah 23 lokasi yang memudahkan 24 Bumi bulat 25 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 al baqarah ayat 188 28 yusuf 69 29 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 30 Lalai 31 Ayat ayat larangan zina 32 Melindungi 33 yusuf ayat 111 34 Samiri 35 surat+thaha+ayat+125 36 al+hijr+22 37 surat+thaha+ayat+126 38 Injil 39 dalil+kitab+Zabur 40 riba 41 Menyelam 42 hr+muslim+288 43 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 44 Zina 45 Sakit 46 Jihad 47 Ali Imran 159 48 Hadis kitab zabur 49 anjing 50 at tahrim ayat 6 51 dalil+kitab+injil 52 hadits kitab taurat 53 al maidah ayat 2 54 al-A’raf+ayat+204 55 Hadist kitab Zabur 56 AS+SAJADAH+AYAT+6 57 an nisa ayat 1 58 al hujurat ayat 13 59 Pengertian dalil kitab 60 Al Baqarah ayat 2 61 surat annisa ayat 29 62 mati 63 cinta 64 Allah runtuhkan sebahagian langit 65 gagak 66 Surah As-Syam Ayat 7 67 al jumuah ayat 9 68 ali imran 31 69 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 70 Al hijr 74 71 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 72 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 73 Seribu malaikat 74 katakanlah 75 Surat Al-Baqarah Ayat 21 76 tafsir surat adzariyat ayat 56 77 Bunuh diri 78 kebersihan mulut 79 Angin 80 kafir 81 saba 13 82 surat+al-ahzab+ayat+33 83 Keutamaan Al quran 84 surat al-muthaffifin ayat 6 85 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 86 Tajwid+surat+al+anbiya 87 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 88 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 89 muhammad 31 90 ali imran 42 91 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 92 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 93 al baqarah ayat 205 94 yunus 74 95 AL HASYR AYAT 18 96 hujan 97 kebiasaan 98 ali imran 130 99 Hadits Abu Daud Nomor 1335 100 al+mukmin+ayat+17

Hasil pencarian tentang wajah

terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 24
Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan) yakni wajah-wajah
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 22
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.
(Dan wajah-wajah pada hari itu ada yang muram) tampak gelap dan sangat muram.
(Wajah-wajah pada hari itu) pada hari kiamat (ada yang berseri-seri) tampak cerah dan bercahaya.
Wajah-wajah mereka akan dijungkirkan berkali-kali ke dalam neraka jahim, hingga akhirnya mereka, juga
kepada mereka) atau menghadiahkan kepada mereka (kejernihan) yaitu keindahan dan kecemerlangan pada wajah-wajah
Di dalamnya, kalian akan merasa sangat bahagia yang tanda- tandanya tampak pada wajah-wajah kalian."
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 24
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan.
Wajah mereka dibakar dengan api.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 11
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah)
Yaitu siksa besar yang terjadi pada hari ketika wajah orang-orang Mukmin menjadi berseri karena gembira...dan wajah orang-orang kafir memucat karena sedih.
(Ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah ada yang menjadi putih berseri dan ada pula yang hitam legam
Wajah-wajah mereka tidak tertutup oleh kesedihan berupa kesusahan dan kehinaan.
dengan cairan sejenis tir, hingga seolah-olah seperti pakaian yang melekat di badan mereka, sementara wajah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.
Wajah mereka berhadap-hadapan sebagai tanda bertambahnya kecintaan.
Wajah mereka berhadap-hadapan sebagai tanda bertambahnya kecintaan.
Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di atas api.
Kemudian mereka binasa, mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka dengan wajah tertelungkup, tanpa
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 96
Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu
Wajah para syuhadâ' (pahlawan yang gugur di medan perang demi membela agama Allah) itu berseri- seri
datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah
Mereka semua adalah bersaudara bagai satu keluarga yang saling berjumpa dengan wajah penuh ceria dan
adanya mereka (dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka) karena mereka memiliki wajah-wajah
(Dan tidak pernah layu) tidak pernah tertutup (wajah mereka oleh kekelaman) kesusahan yang kelam (dan
Wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada
kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah
Wajah mereka menjadi hitam karena kesusahan dan kesedihan, seakan-akan tertimpa oleh kegelapan malam.
, Yûsuf memberikan bajunya kepada mereka lalu berkata, "Bawalah baju ini pulang dan lemparkanlah ke wajah