Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Mahluk 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Makhluk proses kehidupan 8 Sabar 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 ar rahman 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Hadits tentang jual beli barter 15 al baqarah ayat 187 16 Al ikhlas 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 Al An’am ayat 83 19 al baqarah ayat 30 20 an nur ayat 24 21 an nisa ayat 24 22 Perubahan Fisika 23 Santun 24 an nahl ayat 90 25 al mulk ayat 3 26 al maidah ayat 2 27 Hadis tentang produksi 28 Surat Al-Anbiya Ayat 30 29 Ilmu 30 an nisa ayat 3 31 alhadid+ayat+7 32 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 33 Manusia 34 an-nisa ayat 29 35 al rahman 36 Hadits Muslim Nomor 2855 37 +kandungan+dari+malaikat+mikail 38 ali imran 39 Zina 40 Hadits Muslim Nomor 5318 41 hukum 42 al+maidah+ayat+1 43 surat+an+nisa+ayat+35 44 an nisa ayat 4 45 surat yunus 46 Surga 47 Tumbuhan 48 Muntaha 49 al baqarah ayat 168 50 akhlak 51 Akhlak terpuji 52 an nisa ayat 29 53 al maidah ayat 1 54 Surat yasin 55 al+baqarah+ayat+183 56 ali imran 159 57 Bumi dan Alam semesta 58 Yusuf 59 Manusia,l 60 Hadist cinta 61 al Baqarah ayat 43 62 mahluk & proses kehidupan 63 Ikhlas 64 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 65 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 66 Hujan 67 ALI IMRAN 126 68 Ibrahim 69 al anfal ayat 2 70 al maidah ayat 6 71 ali imran 7 72 ar-rum ayat 21 73 MARYAM 74 ALI IMRAN 190 75 al baqarah ayat 2 76 yunus 77 AL maidah ayat 3 78 hati 79 Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran itu menipu 80 surat+An-Nisa+(4)+ayat+35 81 surat ali imran ayat 64 82 AL - BAQARAH AYAT 234 83 an- nashr ayat 2 84 ALI IMRAN 79 85 Hadis ikhlas beramal 86 al-baqarah ayat 261 87 Kerjaan+tangamu+disaksikan+kakumu 88 hadist tentang mahar 89 Saba‘ ayat 28: 90 hadits ibnu majah 1926 91 hud ayat 114 92 Dusta 93 Al Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya9 dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur 94 Al-Baqarah Ayat 267 95 an nisa ayat 35 96 ar rahman 20 97 Perubahan wujud benda 98 ali imran 104 99 Al'quran yg menjelaskan tentang produksi 100 hadist tentang seseorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, ia tidak boleh menzalimi atau mengecewakan saudaranya

Hasil pencarian tentang yunus+

-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

sikap orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus
Yunus: 66) Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta’ala, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada
disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus