Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 darah 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 ibrahim 9 ali imran 10 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 11 ali imran 159 12 al jumuah ayat 10 13 al imran ayat 104 14 cinta 15 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 16 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 17 pikun dan beruban 18 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 19 an+nisa+ayat+59 20 al baqarah ayat 151 21 al maidah ayat 2 22 an nisa ayat 58-59 23 Ar rahman 24 AL-BAQARAH AYAT 148 25 sabar 26 Sedih 27 Pakaian 28 Muhammad 29 QS. Ali Imran (3): 67 30 Muslim 4969 31 AN NISA AYAT 58 32 AL IKHLAS 33 yunus 34 an nisa ayat 5 35 ali imran 134 36 al baqarah ayat 111 37 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 38 yusuf 39 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 40 an nahl ayat 97 41 Peristiwa dimasa lalu 42 al imran 43 Surat Ar-Ra’d 44 Talak 45 an nur ayat 9 46 Darah manusia 47 al insyirah ayat 5 48 surat al-a'la 49 al ahzab ayat 59 50 al baqarah ayat 43 51 +surat+at+taubah+ayat+24 52 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 53 quran 54 Ali Imran ayat 26. 55 akhlak 56 surah fatir ayat 29 57 bekerja 58 surat ar rum 21 59 mimpi 60 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 61 Ali Imran ayat 185 62 Surat asyuaro ayat 214 63 ibrahim ayat 7 64 Al hujurat ayat 13 65 al imron ayat 198 66 luqman 67 al baqarah ayat 10 68 Hadits cinta 69 an nisa ayat 59 70 al+imran+ayat+38 71 al+baqarah+ayat+69 72 Al Maidah ayat 1 73 al+baqarah+ayat+70 74 menuntut ilmu 75 Asy-syu'ara+ayat+8 76 al araf ayat 185 77 surah al baqarah ayat 151 78 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 79 Al Hajj ayat 54 80 hewan 81 al ankabut ayat 45 82 al baqarah ayat 195 83 albaqarah ayat 2 84 Putus asa 85 al baqarah ayat 198 86 ali imran 14 87 riba 88 al+kahfi+ayat++4 89 ali imran ayat 67 90 al+insyirah+ayat+5 91 al maidah ayat 8 92 maryam 93 al alaq ayat 2 94 Kisah nabi 95 al+insyirah+ayat+6 96 Al maidah ayat 18 97 an nisa ayat 29 98 Saba ayat 16 99 1. Jangan mudah mengobral sumpah 100 al mujadilah ayat 11

Hasil pencarian tentang zakat+penghasilan+upah+gaji

berkata, "Wahai Ayah, pekerjakan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang musyrik itu mencelamu karena kamu memakan makanan dan berjalan di pasar untuk bekerja dan mencari penghasilan
("Upah apa pun yang aku minta kepada kalian) atas menyampaikan peringatan dan menyampaikan risalah Rabbku...(maka upah itu untuk kalian) maksudnya aku tidak meminta upah apa pun atas hal ini.
(Atau kamu meminta upah kepada mereka) sebagai imbalan dari apa yang kamu datangkan buat mereka yaitu...masalah keimanan (maka upah Rabbmu) adalah pahala, upah dan rezeki-Nya (adalah lebih baik) dan menurut
tuannya dengan diringankan sedikit bebannya atau oleh orang lain dengan harta yang diambilkan dari zakat...kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.”

-deskripsi"> Yakni memperoleh upah...karena di zaman Jahiliyyah terkadang wanita budak dipaksa melakukan pelacuran agar majikannya memperoleh upah
Ataukah kamu meminta upah dari mereka sebagai imbalan menyampaikan risalah sehingga mereka merasa terbebani...untuk membayar upah tersebut?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 72
Atau kamu meminta upah kepada mereka?"..., maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.
(Jika kalian berpaling) dari peringatanku (aku tidak meminta upah sedikit pun daripada kalian) sebagai...imbalan dan upah atas jerih payahku itu, maka berpalinglah kalian (tiada lain) tidak lain (upahku) pahalaku
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
Kedua kemungkinan ini menunjukkan bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak meminta upah...selain sesuatu yang kembalinya buat mereka dan hal ini sesungguhnya bukanlah upah, bahkan merupakan...

-deskripsi"> Seperti shalat, zakat, puasa, haji atau berbuat ihsan kepada orang lain
penduduk Mekah ("Aku tidak meminta kepadamu dalam menyampaikannya) dimaksud menyampaikan Alquran (suatu upah...pun.") yang kamu berikan upah itu kepadaku (tidak lain ia itu) Alquran itu (hanyalah peringatan) nasihat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
-deskripsi"> Yakni upah menyusui....class="tafsir-deskripsi"> Misalnya ibu dipaksa menyusukan anaknya tanpa diberi nafkah dan pakaian atau upah

-deskripsi"> Yakni mereka tidak meminta harta dan upah terhadap nasihat dan bimbingannya...

-deskripsi"> Mungkin timbul pertanyaan, “Memang para utusan itu tidak meminta upah
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 40
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 46
Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan
menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah...menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah...menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah
(Dan aku sekali-kali tidak meminta upah atas ajakan itu, tiada lain) (upahku hanyalah dari Rabb semesta
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 113
beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan: "(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 180
dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 127
Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 145
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 164
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
Fir'aun menanggapi tuntutan mereka, "Tentu, bagi kalian upah yang besar.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 104
Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 86
Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 109
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari