Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 al jaatsiyah ayat 13 11 shalat 12 iblis 13 kejadian manusia 14 an nahl ayat 125 15 Sholat 16 al maidah ayat 3 17 ali imran 159 18 muhammad 10 19 al hujurat ayat 13 20 al maidah ayat 2 21 akal 22 jual beli 23 luqman 13 24 jujur 25 sedekah 26 Zakat 27 al ahzab ayat 21 28 al ikhlas 29 an nisa ayat 59 30 taubat 31 an-nisa ayat 19 32 al+anam+ayat+1 33 Al baqarah ayat 2 34 luqman 35 al baqarah ayat 282 36 Pasar modal 37 Pohon 38 amanat 39 Hadist Bukhori dan muslim 40 saba 19 41 yunus 10 42 haji 43 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 44 Dosa 45 al imran 46 al-ikhlas 47 ali imran 190 48 an nisa ayat 29 49 al baqarah ayat 21 50 Tentang bersi 51 ar rum ayat 30 52 Agama 53 al- Baqarah ayat 195 54 an+nisa+ayat+59 55 at tahrim ayat 6 56 al baqarah ayat 30 57 jihad 58 Ibrahim+ayat+34 59 Al-an'am ayat 165 60 al maidah ayat 90 61 al ankabut ayat 45 62 muslim, bab pakaian (2125) 63 an nur ayat 2 64 surat quraisy 65 al ikhlas ayat 1 66 Ziarah kubur 67 nafas 68 Ibrahim 7 69 Takdir 70 an nisa ayat 9 71 lebih dari 72 Masjid 73 AL ISRA AYAT 23 74 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 75 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 76 an-nahl ayat 90 77 At taubah ayat 36 78 al maidah ayat 1 79 AL HUJURAT AYAT 10 80 Takwa 81 at taubah ayat 71 82 nikah 83 maha lembut 84 al-Furqan ayat 67 85 yunus 41 86 ali Imran 64 87 surah hud ayat 61 88 Surah al baqarah ayat 30 89 surat ali imran ayat 159 90 Mengurus 91 Hud ayat 61 92 surat Yunus ayat 57 93 al mujadilah ayat 11 94 berfikir 95 ali imran 97 96 Surat Al-mulk ayat 15 97 kiamat 98 Al Imran ayat 85 99 Puasa 100 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28

Hasil pencarian tentang “Siapa+yang+menempuh+jalan+untuk+mencari+ilmu,+maka+Allah+akan+mudahkan+baginya+jalan+menuju+surga

(Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah)...yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya...sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat mengantarkannya ke surga
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kemudian ia menempuh jalan yang lain) yaitu menuju ke arah Timur.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 135
Katakanlah: "Masing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian!...Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk
(Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal...atau bekerja untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal...atau bekerja untuk neraka, dengan cara menempuh jalan kemaksiatan.
Untuk mengungkapkan kepalsuan tuduhan bahwa Allah mempunyai sekutu, katakanlah, wahai Nabi, "Andaikata...ada tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sekutu-sekutu itu akan mencari...jalan menuju Tuhan yang mutlak untuk menyaingi-Nya."
(Maka dia pun menempuh suatu jalan) yakni dia menempuh jalan ke arah Barat.
(Sesungguhnya ini) yaitu ayat-ayat yang memperingatkan ini (adalah suatu peringatan) suatu nasihat bagi...(Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kepada Rabbnya) menempuh jalan yang menyampaikan
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 28
(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
(Supaya kalian menempuh padanya jalan-jalan) atau menempuh jalan-jalan (yang luas.") yang lebar.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 44
Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpinpun sesudah itu....Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah kiranya jalan...untuk kembali (ke dunia)?"
(Dan orang-orang yang berjihad untuk Kami) demi untuk mencari keridaan Kami (benar-benar akan Kami tunjukkan...kepada mereka jalan Kami) jalan yang menuju kepada Kami....(Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang mukmin dengan
(Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk) untuk membedakan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan...; dimaksud supaya ia mengerjakan perintah Kami dengan menempuh jalan yang pertama, dan ia Kami larang...dari menempuh jalan yang kedua.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 85
maka diapun menempuh suatu jalan.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 7
maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 10
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.
(Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama
(Dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia) maka barang siapa yang mencari keduanya tanpa...meminta kepada Kami berarti dia telah sesat jalan.
(Maka kenapa ia tidak) atau mengapa ia tidak (menempuh jalan yang sulit?)
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 69
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada...mereka jalan-jalan Kami....Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
(Dan kalian tidak dapat menghendaki) menempuh jalan yang hak itu (kecuali apabila dikehendaki Allah,...Rabb semesta alam) barulah kalian dapat menempuh jalan itu.
Sesuai dengan karunia dan rahmat-Nya, Allah telah menetapkan atas diri-Nya untuk menjelaskan jalan lurus...yang mengantarkan kalian menuju kebaikan....Di antara jalan itu ada yang bengkok menyeleweng, tidak menuju kepada kebenaran....Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada kalian, tentulah Dia akan menunjuki dan membawa kalian...kepada jalan yang lurus.
(Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu) artinya tiada...seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya sesudah ia disesatkan oleh Allah (Dan kamu akan...melihat orang-orang yang lalim ketika mereka melihat azab berkata, "Adakah kiranya jalan untuk kembali
yang akan menempuh jalan itu....Dengan begitu kalian berarti telah menghalangi para pencari kebenaran untuk mencapai tujuannya....Mereka itu adalah ahl al-îmân (orang-orang yang memiliki keimanan yang benar) yang percaya kepada Allah...Sementara kalian menginginkan jalan yang bengkok....dalam mencari keturunan dan harta.
Orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tidak mencampur keimanan mereka itu dengan penyembahan siapa...pun selain-Nya, hanya merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan ketenangan, dan petunjuk menuju...jalan kebenaran dan kebaikan.
(Kemudian untuk menempuh jalannya) yakni jalan ia keluar dari perut ibunya (Dia memudahkannya.)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 89
Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).
(Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan kamu temui baginya jalan) untuk menerima petunjuk.
hari itu manusia keluar) maksudnya mereka berangkat meninggalkan tempat penghisaban (dalam keadaan yang...bermacam-macam) yakni terpisah-pisah; ada yang mengambil jalan ke kanan yaitu menuju ke surga dan ada...yang mengambil jalan ke kiri yaitu menuju ke neraka (supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka...) maksudnya balasan amal perbuatan mereka, berupa surga atau neraka.
Pada hari kiamat, orang yang menzalimi dirinya dengan kekafiran dan melanggar para rasul menggigit kedua...berangan-angan mereka berkata, "Aduhai kiranya dulu aku mengikuti para rasul sehingga aku menelusuri jalan...menuju surga dan menjauhi jalan menuju neraka."
(Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari...(Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan petunjuk) atau menuju ke jalan