Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 kejadian manusia 11 iblis 12 shalat 13 al jaatsiyah ayat 13 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 ali imran 159 17 Sholat 18 luqman 13 19 jual beli 20 al hujurat ayat 13 21 muhammad 10 22 jujur 23 sedekah 24 al maidah ayat 2 25 akal 26 yunus 10 27 al ikhlas 28 al baqarah ayat 282 29 Pasar modal 30 al+anam+ayat+1 31 Zakat 32 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 33 al ahzab ayat 21 34 an-nisa ayat 19 35 luqman 36 Dosa 37 taubat 38 amanat 39 saba 19 40 Hadist Bukhori dan muslim 41 haji 42 Al baqarah ayat 2 43 Pohon 44 an nisa ayat 59 45 al imran 46 muslim, bab pakaian (2125) 47 Hud ayat 61 48 Takdir 49 ali Imran 64 50 Tentang bersi 51 surat ali imran ayat 159 52 an nisa ayat 29 53 Agama 54 al- Baqarah ayat 195 55 Al-an'am ayat 165 56 al maidah ayat 1 57 jihad 58 an-nahl ayat 90 59 ali imran 190 60 al-Furqan ayat 67 61 Ibrahim+ayat+34 62 nikah 63 surah hud ayat 61 64 at taubah ayat 71 65 nafas 66 ar rum ayat 30 67 at tahrim ayat 6 68 Surah al baqarah ayat 30 69 Ziarah kubur 70 maha lembut 71 al ikhlas ayat 1 72 an+nisa+ayat+59 73 AL ISRA AYAT 23 74 al ankabut ayat 45 75 al mujadilah ayat 11 76 al baqarah ayat 30 77 Takwa 78 surat quraisy 79 AL HUJURAT AYAT 10 80 al-ikhlas 81 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 82 Masjid 83 al baqarah ayat 21 84 an nur ayat 2 85 lebih dari 86 surat Yunus ayat 57 87 Ibrahim 7 88 At taubah ayat 36 89 Mengurus 90 yunus 41 91 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 92 al maidah ayat 90 93 al maidah ayat 6 94 Yunus 84 95 al qalam ayat 4 96 ali imran 180 97 al maidah ayat 44 98 gigi 99 Ibrahim+ayat+32 100 Dakwah nabi Luth

Hasil pencarian tentang +Suri+tauladan+nabi+Muhammad

terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 4
Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 21
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi...Muhammad saw....(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian..., "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa Sallim", artinya, "Ya Allah!...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
Golongan Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi...Muhammad saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang atas mereka
Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
(Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian) yakni dari kalangan umat Nabi Muhammad saw....Mereka terdiri dari bagian besar umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling
(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian) dia bukan bapak Zaid...untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi...) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
(Seorang hamba) yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw. (ketika dia mengerjakan salat.)
nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi...Muhammad saw....(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka...permusuhan di antara mereka) karena permusuhan yang ada di antara mereka sebab mereka dengki kepada Nabi...Muhammad.
(Dia telah bermuka masam) yakni Nabi Muhammad telah bermuka masam (dan berpaling) yaitu memalingkan mukanya
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 40
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah...dan penutup nabi-nabi.
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 68
Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini...(Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang
(Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu) demi Allah ("Jika kamu mempersekutukan...Allah) hai Muhammad, seumpamanya (niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang
(Ataukah mereka mengatakan, bahwa dia membuat-buatnya) yakni Nabi Muhammad telah membuat-buat Alquran...Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buatnya.
Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus rasul-rasul) Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
(Seandainya dia mengada-adakan) yakni Nabi Muhammad (sebagian perkataan atas nama Kami) seumpamanya dia
(Berkatalah Rasul) Nabi Muhammad, ("Ya Rabbku!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 3
Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa...peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad...lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian...Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya:...Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".
(Dan teman kalian itu sekali-kali bukanlah) yakni Nabi Muhammad saw.
Dan sesungguhnya berita tentang al-Qur'ân yang diturunkan dari sisi Allah kepada Muhammad saw. ini telah...termaktub dalam kitab suci-kitab suci para nabi sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 51
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
Sedangkan orang yang melakukan amal saleh dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., maka
Orang-orang yang terdekat itu adalah sekelompok besar umat-umat terdahulu bersama nabi mereka masing-masing...dan sedikit dari umat Muhammad, jika dibandingkan dengan jumlah mereka.
Orang-orang yang terdekat itu adalah sekelompok besar umat-umat terdahulu bersama nabi mereka masing-masing...dan sedikit dari umat Muhammad, jika dibandingkan dengan jumlah mereka.
Kalau mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, kamu tidak perlu bersedih....Nabi-nabi dan rasul- rasul terdahulu pun banyak yang didustakan karena sikap keras-kepala kaumnya.