Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Aman 8 Surat yasin 9 Hadits Abu Daud Nomor 4432 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 al-insyirah ayat 5 12 surat thaha ayat 180 13 al ikhlas 14 Bumi 15 al baqarah ayat 219 16 AL HUJURAT AYAT 11 17 dunia 18 An-nisa ayat 58 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 al hasyr ayat 7 21 ali imran 159 22 surat Al furqan ayat 20 23 Ar-Rahman ayat 19 24 saba 15 25 Tafsir kepuasan kerja 26 surat Al furqan ayat 9 27 al maidah ayat 3 28 Larangan mengikuti tradisi lokal 29 al bayyinah ayat 8 30 al fatiha ayat 1 31 Iman 32 ciri ciri pasngan yang baik 33 akhlak 34 Ayat 43 35 awan 36 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 37 laut 38 Surat Al-Insan Ayat 20 39 Hadis Ibnu Majah 1934 40 ali imran 64 41 Ali Imran 110 42 annisa ayat 58 43 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 44 Sedekah 45 Bersyukur 46 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 47 ibrahim 44 48 Surat Ap Ahqaf ayat 9 49 gembira 50 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 51 al baqarah ayat 4 52 zakat qardh 53 munafik 54 al baqarah ayat 275 55 al+mursalat+ayat+32 56 hujan 57 surat al-ahzab ayat 5 58 Isteri dan anak adalah ujian 59 al ahzab ayat 70 60 nuh ayat 25 61 sujud 62 al+mursalat+ayat+33 63 Ayat 216 64 ayat tentang hukum pada juz 20 65 Surah an Nisa ayat 3 66 Ibnu majah 127 67 ibrahim 22 68 al-baqarah-ayat-286 69 MARYAM 70 luqman 8 71 Palestina 72 hadist kematian 73 al qadar ayat 1-5 74 Imran 30 75 riba 76 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 77 Muslim 4971 78 yusuf 79 surat an nisa azat 124 80 Surat Al-Baqarah Ayat 286 81 az zariyat ayat 56 82 ali imran ayat 26 83 Nasab anak zina 84 pendidikan 85 Ibrahim 40 86 surah Al-Maidah ayat 23 87 surat an-nisa ayat 29 88 sebab 89 luqman ayat 14 90 ali+imran+,135 91 surat+al+maidah+ayat+33 92 Surat Ibrahim+40+ 93 Tanda 94 allah maha tau 95 al hijr ayat 9 96 al ghasiyah ayat 17-20 97 Al+Ankabut+ayat+64 98 nabi yusuf 99 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 100 surat+Asy+syuara+ayat+157

Hasil pencarian tentang +allah+maha

Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...tuhan lain di samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah...namailah Dia dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah..., ya Rahman,' artinya wahai Allah, wahai Yang Maha Pemurah (nama yang mana saja") huruf ayyan di sini...kedua nama tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
(Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci) dari semua apa yang tidak layak bagi...(Yang Maha Mengamankan) para rasul-rasul-Nya dengan menciptakan mukjizat bagi mereka (Yang Maha Memelihara...Makna yang dimaksud ialah, Dia Maha Menyaksikan amal perbuatan hamba-hamba-Nya (Yang Maha Perkasa) yakni...Yang Maha Kuat (Yang Maha Kuasa) untuk memaksa makhluk-Nya supaya menuruti apa yang dikehendaki-Nya...(Maha Suci Allah) Dia memahasucikan Zat-Nya sendiri melalui ayat ini (dari apa yang mereka persekutukan
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 7
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka...Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
tafsir-deskripsi"> Dari kalangan makhluk, padahal makhluk dicipta, diberi rezki, lemah, fakir, dsb. sedangkan Allah...Maha Pencipta, Maha Pemberi rezki, Maha Kuasa, Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 4
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara...Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
(Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang perintah Allah) yakni kekuasaan-Nya (itu...adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kalian) hai (ahlul bait) keluarga Nabi Ibrahim...(Sesungguhnya Allah Maha Terpuji) sangat terpuji (lagi Maha Pemurah") Maha Pengasih.
(Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak) seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang...disitir oleh firman-Nya, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak..."...anak; bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah..., Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya...dari mengambil anak (Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya.
berkata) kepada kaumnya ("Jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah..., maka sesungguhnya Allah Maha Kaya) tidak membutuhkan makhluk-Nya (lagi Maha Terpuji.")...Maha Terpuji di dalam tindakan-Nya terhadap mereka.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 19
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah...Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
(Maka bertasbihlah) artinya, Maha Sucikanlah (dengan menyebut nama) huruf Ba di sini adalah Zaidah (Rabbmu...Yang Maha Besar) yakni Allah Yang Maha Besar.
(Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah) mereka adalah orang-orang mukmin, sebagian dari mereka...dapat memberikan syafaat kepada sebagian lainnya dengan seizin Allah....(Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa) Maha Menang di dalam pembalasan-Nya terhadap orang-orang kafir...(lagi Maha Penyayang) terhadap orang-orang mukmin.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 1
Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi....Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Mereka tidak menganggap Allah) tidak mengagungkan-Nya (dengan sebenar-benarnya) dengan pengagungan yang...(Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa") yakni Maha Menang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat) seperti rezeki dan hujan (maka tidak ada...seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah) dari hal-hal tersebut (maka...tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu) sesudah Allah menahannya....(Dan Dialah Yang Maha Perkasa) Maha Menang atas perkara-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya
maksudnya, azab yang kalian sedang jalani itu (adalah karena) ketika di dunia (kalian kafir apabila Allah...(Dan apabila Allah dipersekutukan) menjadikan sekutu bagi-Nya (kalian percaya) kalian percaya kepada...(Maka putusan) untuk mengazab kalian (adalah pada Allah Yang Maha Tinggi) atas semua makhluk-Nya (lagi...Maha Besar) Maha Agung.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 60
Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai...sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dia adalah Allah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia semata....Dia Maha Mengetahui segala yang tampak dan yang tak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 8
sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 9
(Allah berfirman): "Hai Musa, sesungguhnya, Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 99
mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
(Demikianlah) hal yang telah disebutkan itu (karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak) yang tetap....mereka seru) yang mereka sembah; lafal ayat ini dapat dibaca ya'buduuna dan ta'buduuna (selain dari Allah..., itulah yang batil) yang lenyap (dan sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi) atas semua makhluk-Nya...dengan keperkasaan-Nya yang mengalahkan mereka semua (lagi Maha Besar) yakni Maha Agung.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 18
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(Maka mereka ini, moga-moga Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.)
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan hal ini tidaklah berat bagi Allah Subhaanahu wa Ta'aala Yang Maha Mulia, Yang Maha Pengasih lagi...Maha Penyayang, Yang Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Pemurah yang mempunyai karunia yang besar.
tetapi 'Illatnya bukan karena bertemunya dua huruf yang disukunkan ("Semuanya diciptakan oleh Yang Maha...Perkasa lagi Maha Mengetahui") jawaban terakhir mereka adalah, "Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahuilah...Selanjutnya Allah swt. menambahkan:
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 7
Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.