Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 tentang kurban 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 al mujadalah ayat 11 10 ali imran 103 11 angin 12 surah al baqarah ayat 2 13 al qalam ayat 4 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Al Baqarah ayat 285 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 zakat 18 al baqarah ayat 177 19 Sedekah 20 an nisa ayat 59 21 saba 15 22 talak 23 ali imran 190 24 al hujurat ayat 13 25 al hajj ayat 7 26 ali imran 159 27 Al hujurat ayat 9 28 luqman ayat 12 29 Ibrahim Ayat 7 30 ali imran 31 maryam 32 at tahrim ayat 6 33 Al baqarah ayat 30 34 surat+at+tagabun+ayat+1 35 Terbit 36 al baqarah ayat 285 37 al-a'raaf+7 38 al-hujurat ayat 9 dan 10 39 Melaksanakan haji 40 Al ahzab ayat 21 41 an nisa ayat 29 42 Al baqarah ayat 229 43 miskin 44 Muslim itu bersaudara 45 al ikhlas 46 upah 47 surat al araf ayat 54 48 surat+38+ayat+72 49 Rumah 50 at taubah ayat 60 51 al anfal ayat 60 52 Alat pembelajaran 53 Cahaya Allah 54 Pendidikan islam sebelum menikah 55 kafir 56 Surah Al Maidah ayat 15-16 57 yunus ayat 3 58 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 59 ar rad ayat 11 60 riba 61 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 62 ali imran 104 63 Yusuf 87 64 beriman kepada allah 65 al maidah ayat 8 66 hawa 67 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 68 Tentang fenomena alam 69 adam 70 Al Bayyinah ayat 5 71 al-alaq+ayat+5 72 al imran 73 ali+imran+191 74 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 75 al maidah ayat 2 76 ilmu 77 ali imran 18 78 pendidikan 79 Al ahzab ayat 56 80 Surah Hud ayat 114 81 ali imran 77 82 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 83 Surah as saba' ayat 44 84 keutamaan sholat 85 surat as saffat ayat 113 86 yusuf 111 87 at-tahrim ayat 6 88 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 89 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 90 Matahari di bawah arsy 91 istri 92 Surah+as+saba'+ayat+44 93 qs al isro ayat 1 94 al jumuah ayat 10 95 tilawah per ayat 96 surat al baqarah 30 97 Menuntut ilmu 98 al maidah ayat 1 99 asy syuara ayat 109 100 al-maidah ayat 88

Hasil pencarian tentang 6+tanda+kiamat

Bukankah mereka hanya menunggu kedatangan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba?...Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat itu telah tampak namun mereka tidak memikirkan kedatangannya....Maka, dari mana akan timbul kesadaran mereka jika hari kiamat telah datang secara tiba-tiba?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 18
Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan...tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya....Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila Kiamat sudah datang?
Mereka adalah orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan ingkar terhadap hari kebangkitan...Pada hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan kehinaan karena tidak ada sedikit pun amal perbuatan
pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, sebagai penghormatan, "Masuklah kalian bersama pasangan-pasangan...Di dalamnya, kalian akan merasa sangat bahagia yang tanda- tandanya tampak pada wajah-wajah kalian."
manusia, "Apabila Allah menjadikan siang secara berturut-turut bagi kalian tanpa adanya malam hingga hari kiamat...Tetapi mengapa kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga kalian beriman dan mendapatkan
Sesungguhnya hari kiamat yang merupakan saat pertemuan dengan-Ku, yang Aku rahasiakan waktunya bagi hamba-hamba-Ku..., dan hanya akan Aku tampakkan tanda-tandanya bagi mereka, pasti akan datang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 75
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang...yang memperhatikan tanda-tanda.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 81
Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya); maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang
(Dan Dia memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda-Nya; maka tanda-tanda Allah yang manakah) yakni tanda-tanda
tunggu-tunggu) maksudnya tiadalah yang ditunggu-tunggu, oleh orang-orang kafir Mekah (melainkan hari kiamat...menjadi Badal Isytimal dari lafal As-Saa'ah; yakni, perkaranya tiada lain hanyalah menunggu kedatangan kiamat...kepada mereka (dengan tiba-tiba) atau secara sekonyong-konyong (karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya...(Maka apabila ia datang kepada mereka apakah faedahnya) yang dimaksud adalah kedatangan hari kiamat (
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 46
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan
(Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka melainkan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 59
Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasan Kami...), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu....Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 22
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu...Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 23
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
Sehingga, begitu hari kiamat tiba, ia akan datang ke tempat perhitungan untuk dibalas atas dosa-dosanya...Ia bagai orang buta, seperti ia buta terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah ketika hidup di dunia dulu.
Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dan mendustakan tanda-tanda kebesaran Kami, urusan...Dan manakah yang lebih baik: orang yang dilempar ke dalam neraka, atau orang yang mendatangi hari kiamat
(Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda...) yang menunjukkan kepada keesaan Allah (bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda) bagi orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 18
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 23
untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 31
sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar
(Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan....pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya) yang telah menciptakan keempat tanda-tanda
Allahlah yang menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan-Nya....sungguh, tidak akan dapat menjadi pelajaran kecuali bagi orang-orang yang mau memikirkan dan merenungkan tanda-tanda
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 20
Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 24
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 16
dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan).
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 96
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 81
dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling