Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 12 orang anak Yakub 4 an-nur ayat 58 5 ghaib 6 Yusuf 108 7 rezeki 8 menggauli+binatang 9 Hijrah 10 menunggu 11 Tauhid asma wasshifat 12 al baqarah ayat 30 13 demi masa 14 tafsir surat al-an'am ayat 160 15 jin+petir+qs 16 Larangan mengikuti tradisi lokal 17 al qashasah ayat 26 18 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 19 Ayat tentang batasan pergaulan 20 al baqoroh ayat 124 21 Manusia 22 Bersyukur 23 keterangan 24 Bohong 25 sabar 26 Hadis Ibnu Majah 1934 27 Zakat 28 haji 29 bahasa arab 30 Surat Al-Insan Ayat 20 31 luqman ayat 14 32 an nisa ayat 29 33 surat al-baqarah ayat 283 34 al hadid ayat 20 35 ilmu 36 kisah nabi syuaib 37 shalat 38 seytan+petir+qs 39 al ikhlas 40 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 41 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 42 ar-rahman 43 surah al fath ayat 10 44 Keamanan koleksi 45 Malaikat 46 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 47 al isra ayat 32 48 asy-syu'ara ayat 214 49 basuh 50 tujuan hidup 51 Hadist tentang aqiqah 52 iblis+petir+qs 53 Ayat 15 54 al adiyat ayat 1-3 55 surat thaha ayat 8 56 Berdebat dengan cara yang baik 57 junub 58 Hadist+hidup kembali 59 Surat an-nisa ayat 1 60 Khalifah 61 setan+petir+qs 62 al baqarah ayat 45 63 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 64 memanfaatkan waktu 65 hati 66 al- dzariyat ayat 49 67 Dan pakaianmu bersihkanlah 68 Hadits qudsi tentang taubat 69 Prof yunus uns 70 surat+albaqarah+ayat+153 71 al isra ayat 23 72 upah 73 surah tentang bersabar 74 AL-BAQOROH AYAT 30 75 ibrahim 44 76 Al-Jaatsiyah ayat 22 77 Surat Thoha ayat 13-14 78 Surah qaf ayat 16 79 bintang 80 ar-rahman+ayat+20 81 Tentang lemahnya seitan 82 Hadist abu daud 2437 83 al-ahzab ayat 70 84 ghofir+ayat+44 85 Berfikir 86 1934 hadis Ibnu majjah 87 keluarga 88 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 89 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 90 Al baqarah ayat 235 91 surah yunus ayat 57 92 ghaffir ayat 44 93 Al-maidah ayat 6 94 tangan 95 al an am ayat 82 96 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 97 Ar-Rum ayat 21 98 an+nisa+ayat+11 99 abu daud 100 Al-An'am ayat 82

Hasil pencarian tentang ASY+SYUARA+ayat+222

langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lûth bermaksud mencela perbuatan keji dan menjijikkan yang biasa mereka lakukan. (1) (1) Ayat ini mensinyalir...Demikianlah, Allah Swt. telah dengan tegas melarang praktek menjijikkan ini dalam beberapa ayat al-Qur'ân...Kalian adalah kaum yang melampaui batas" (al-Qur'ân surat Al Syuara: 165-166).
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Firaun, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya sewaktu menceritakan tentang Musa dalam surah Asy...Asy Syu'ara, 18).
-deskripsi"> Dalam Surah Asy Syu’ara diterangkan, bahwa yang mengatakannya adalah Firâ
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy...Syu’araa’: 53-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami
Asy Syuuraa: 40)…dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, apa yang mereka ucapkan berupa...menghadapinya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
menafsirkan, bahwa memang ada dua air yang berdampingan, namun tidak menyatu seperti yang disebutkan dalam ayat...Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah berkata, “Saya pernah berkunjung ke kota Sanlois pada tahun 1363
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

Asy-Syu'ara, 100).
Maka Beliau menjawab dengan jawaban seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ayat...tafsir-deskripsi"> Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Orang-orang (para ulama) berselisih tentang tafsir ayat...Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” Namun pendapat ini dibantah oleh Syaikh Asy...meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Asy Syu’araa: 214) Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas Shafa dan menyeru, “Wahai
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
-deskripsi"> Disandarkannya ayat (tanda) kepada Tuhan mereka menunjukkan sempurnanya...ayat itu dan jelasnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari ayat Allah dan lebih agung penjelasannya...termasuk tarbiyah (pengurusan) dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menyampaikan kepada mereka ayat-ayat-Nya..., di mana dengan ayat-ayat mereka dapat menjadikannya pedoman terhadap hal yang bermanfaat bagi mereka