Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 darah 7 al Muthoffifin ayat 18 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 Al ahzab ayat 21 20 al hujurat ayat 13 21 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 22 al imron+ayat+110 23 surat an-nisa 24 surah yunus ayat 57 25 Yusuf 26 belajar 27 Luqman 28 pikun dan beruban 29 Tuhan 30 Hadits Muslim Nomor 3444 31 ali imran 159 32 Yunus 59 33 ra'd ayat 2 34 Ali imran 104 35 Ali Imran ayat 185 36 Al imran 37 mimpi 38 al mujadilah ayat 11 39 Peristiwa dimasa lalu 40 al+kahfi+ayat++4 41 adz zariyat ayat 49 42 an nisa ayat 5 43 al alaq ayat 2 44 al maidah ayat 90 45 al ikhlas 46 surat al-a'la 47 Ahmad 48 ali imran 14 49 Darah manusia 50 Surat Al antabul ayat 20 51 bekerja 52 AL MAIDAH AYAT 38 53 An nisa ayat 58 54 Ali Imran ayat 26. 55 al+baqarah+ayat+69 56 Ilmu 57 zakat 58 an nisa ayat 59 59 quraisy ayat 2 60 al isra ayat 32 61 al+baqarah+ayat+70 62 berfikir 63 al maidah ayat 8 64 Surat Ar-Rad ayat 11 65 dalil sumpah 66 hadits mencatat transaksi 67 at taubah ayat 105 68 Kisah nabi 69 ali imran 134 70 al+insyirah+ayat+5 71 1. Jangan mudah mengobral sumpah 72 Ibrahim 73 hadits abu Daud 1378 74 qs al-a'raaf 7:172 75 hadist tentang kesadaran lingkungan 76 al+insyirah+ayat+6 77 +surat+at+taubah+ayat+24 78 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 79 akhlak 80 sabar 81 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 82 haid 83 Musa 84 Kebajikan 85 surah at-talaq ayat 2-3 86 Surat Al-Isra, Ayat 84 87 yusuf 34 88 an nahl ayat 43 89 Harun 90 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 91 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com 92 al+fatihah+ayat+1 93 yunus ayat 3 94 alkolam ayat 4 95 surah ibrahim ayat 33 96 ali imran 130 97 al baqarah ayat 43 98 sejarah surat an-nisa 99 al insyirah ayat 5 100 muslim 2713

Hasil pencarian tentang Ada+orang+yang+membawa+petunjuk

(Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran) yakni petunjuk (sebagai pembawa berita gembira...) bagi orang yang mau menerima kebenaran itu (dan sebagai pemberi peringatan) kepada orang yang tidak...(Dan tidak ada) (suatu umat pun melainkan telah ada) telah lewat (padanya seorang pemberi peringatan)...nabi yang memberi peringatan kepada mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni dengan membawa petunjuk karena manusia membutuhkannya, dan lagi ketika...itu belum ada rasul, pengetahuan agama hilang dan manusia sangat butuh sekali kepada petunjuk, maka...Allah mengutus Beliau dengan membawa agama yang lurus dan jalan yang lurus, ia merupakan kebenaran dan...

-deskripsi"> Kepada orang yang mau memenuhi seruan (beriman) dengan pahala segera...

-deskripsi"> Kepada orang yang tidak mau memenuhi seruan (kafir) dengan azab Allah
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik itu, "Apakah di antara sembahan-sembahan kalian yang...telah kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu ada yang dapat membedakan antara kebenaran dan kesesatan...ketimbang yang tidah mampu memberi petunjuk kepada dirinya--dan tentunya tidak dapat memberi petunjuk...Sekutu-sekutu itu, misalnya, seperti para pemimpin orang-orang kafir, pendeta dan rahib yang telah kalian...Apakah keadaan yang mengherankan ini yang membawa kalian untuk mengambil keputusan-keputusan kalian yang
Di antara mereka ada yang Kami ajak bicara tanpa perantara, seperti Mûsâ....Ada yang derajatnya Kami angkat melebihi yang lain, yaitu Muhammad, yang risalahnya berlaku untuk umum..., menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit lepra....Para rasul tersebut datang dengan membawa petunjuk, agama kebenaran dan beberapa penjelasan....Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir.
(Berkatalah) dapat dibaca waqala dan Qala tanpa memakai Wawu (Musa, "Rabbku lebih mengetahui) (orang...yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar Rabb...(dan siapa) di'athafkan kepada lafal Man sebelumnya (yang akan ada) dapat dibaca Takunu dan Yakunu (baginya...sendiri, keduanya adalah aku sendiri yang berhak menyandangnya dan aku orang yang benar di dalam menyampaikan...(Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim") yakni orang-orang yang kafir
) bagi manusia dan untuk menerangkan mana yang hak dan mana yang batil serta menerangkan mana petunjuk...Mereka yang melakukan hal ini adalah orang-orang yahudi....Ada pula yang berpendapat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang musyrik, di mana mereka...berselisih tentang Al Qur'an; di antara mereka ada yang menyebutnya sebagai sya'ir, ada yang menyebutnya...Kitab itu datang membawa kebenaran dan mempersatukan mereka.
(Orang-orang yang kafir berkata, "Mengapa tidak) (diturunkan kepadanya) yakni kepada Muhammad (suatu...Maka Allah berfirman, ("Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan) juru peringat bagi orang-orang...yang kafir; dan tugasmu bukanlah untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat (dan bagi tiap-tiap kaum ada orang...yang memberi petunjuk") seorang nabi yang mengajak mereka untuk menyembah Rabb mereka dengan membawa...mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh-Nya, bukannya mukjizat-mukjiat seperti apa yang orang-orang
(Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Alquran) yakni yang menurunkannya (benar-benar akan mengembalikan...yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata")....Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi saw.; mereka...Makna ayat ini, dia yakni Nabi saw. datang dengan membawa petunjuk sedangkan mereka adalah orang-orang...yang berada dalam kesesatan.
Hûd menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kelemahan akal dalam seruan yang aku bawa....Tetapi aku datang dengan membawa petunjuk....Aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam, yang datang kepada kalian.
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya....(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
Allahlah yang telah mengutus Rasul-Nya, Muhammad, dengan membawa al-Qur'ân agar menjadi petunjuk bagi...Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama...lainnya meskipun orang-orang musyrik itu benci.
Selama kamu belum membawa bukti-bukti yang diminta oleh orang-orang kafir yang ingkar dan membangkang...Katakan pada mereka, "Aku tidak akan mengikuti kecuali petunjuk al-Qur'ân yang diwahyukan kepadaku, berisi...argumentasi-argumentasi yang menjelaskan kepada kalian sisi-sisi kebenaran....Dia yang memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mengamalkan ajaran-Nya.
orang-orang yang berakal, dan dengannya orang yang mencari petunjuk mendapatkan hidayah....Adapun usulan orang kafir yang sebenarnya timbul dari kezaliman dan kebodohan hanyalah sebatas usulan...yang batil dan dusta....mukjizat itu datang, ia tetap tidak beriman dan tidak tunduk, karena ia tidak beriman bukan karena tidak ada...

-deskripsi"> Yakni seorang nabi yang mengajak mereka kepada Tuhan mereka dengan membawa
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...dari keburukan, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk mentadabburinya melainkan karena hati mereka...pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya...pengikut jejak-jejak mereka".-- (Rasul itu) berkata, "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa...untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya
(Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka) perasaan dengki yang pernah ada...sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk) di sini membuang jawabnya...laula, hal itu bisa diketahui karena ada tanda sebelumnya yang menunjukkan kepadanya....(Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran."...Atau dapat juga berasal dari an mufassirah (itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang
(melainkan untuk jadi cobaan) atau membawa kepada kesesatan (bagi orang-orang kafir) seumpamanya mereka...itu (dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit) berupa keragu-raguan; mereka berada...(Demikianlah) sebagaimana disesatkan-Nya orang yang tidak mempercayai bilangan ini, dan diberi-Nya petunjuk...orang yang percaya kepada-Nya (Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk...Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu) yaitu malaikat-malaikat tentang kekuatan dan kemampuan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 37
Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa...yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat....Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 41
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa...yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya...dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 33
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk...dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
-deskripsi"> Di atas agama yang satu, yaitu Islam dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh...Ada pula yang mengatakan, dari sejak zaman Ibrahim sampai zaman ‘Amr bin Luhay....menimbulkan perpecahan. oleh karena itu Allah mengutus Rasul yang membawa wahyu untuk memberi petunjuk...

-deskripsi"> Yaitu dengan diselamatkan-Nya orang-orang mukmin dan diazab-Nya orang-orang...Akan tetapi, Dia ingin menguji mereka agar nampak jelas siapa yang jujur imannya dan siapa yang berdusta
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan...Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 9
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di...atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 5
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti...keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal....Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu....Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
Perumpamaan orang-orang Yahudi yang mengetahui Tawrât dan mendapat beban untuk mengamalkannya kemudian...tidak melakukannya adalah seperti keledai yang membawa banyak buku tetapi tidak mengerti isinya....Alangkah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah....Allah tidak berkenan memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim.
(Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya)...maksudnya menjadikannya berada di (atas segala agama-agama) yakni di atas semua agama yang bertentangan...dengannya (meskipun orang-orang musyrik benci) akan hal tersebut.
Sesuai dengan karunia dan rahmat-Nya, Allah telah menetapkan atas diri-Nya untuk menjelaskan jalan lurus yang...Di antara jalan itu ada yang bengkok menyeleweng, tidak menuju kepada kebenaran....Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada kalian, tentulah Dia akan menunjuki dan membawa kalian...kepada jalan yang lurus....Akan tetapi Dia telah menciptakan akal yang mampu menalar dan kehendak yang dapat mengarahkan.
(Dialah yang telah mengutus rasul-Nya) yakni Nabi Muhammad saw....(dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya...(atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai
Kami keluarkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka....Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dengan airnya yang tawar....Dan kalau Allah tidak memberikan petunjuk-Nya dengan mengirim para Rasul dan merestui kami, maka tidak...mungkin kami mendapat petunjuk itu....Para utusan Tuhan kami tersebut telah datang dengan membawa wahyu yang benar."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku....Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang sempurnanya keadilan-Nya dalam membinasakan orang-orang...yang mendustakan, dan bahwa Dia tidaklah membinasakan atau menimpakan azab kepada sebuah penduduk melainkan...setelah Dia memperingatkan mereka dengan mengutus para rasul yang membawa ayat-ayat yang jelas, mengajak...mereka kepada petunjuk, melarang mereka dari kebinasaan serta mengingatkan peristiwa-peristiwa yang...dialami oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan.