Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 ali imran 7 al ikhlas 8 an nisa ayat 125 9 ali imran ayat 67 10 ayat ayat konsumsi 11 Al baqarah ayat 111 12 attahrim ayat 6 13 riba 14 ikan 15 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 16 al anfal ayat 27 17 al ahqaf ayat 13 18 an+nisa+ayat+59 19 taubah ayat 31 20 hewan 21 Al-Insyiqaq ayat 11 22 Yunus 23 Surat dan hruf gedrik ya 24 maryam 25 SURAT ANISA AYAT 21 26 Ar Rum ayat 41 27 al imran 28 al baqarah ayat 151 29 adil 30 Ali imran 159 31 Saba 13 32 an+nisa+ayat+58 33 AYAT AL QURAN TENTANG HIDAYAH SUATU KAUM 34 Niat 35 janji 36 Surah Al-Ah'zaab : Ayat 72 37 al isra ayat 15 38 at tahrim ayat 6 39 an nisa ayat 146 40 al+maidah +ayat+8 41 al baqarah ayat 275 42 an nisa ayat 29 43 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 44 al hajj ayat 54 45 Al-Baqarah ayat 30 46 al baqarah ayat 153 47 akhlak 48 al hujurat ayat 12 49 Orang Yahudi 50 yunus+40 51 Sabar 52 matahari 53 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 54 tafsir ayat 50 surat al an'am 55 Al-Baqarah ayat 243 56 al mujadalah ayat 11 57 Al baqarah ayat 5 58 QS. Ali Imran (3): 67! 59 ibrahim 7 60 kiamat 61 pengertian+al-hanafiyyat+pada+QS.+Ali+Imran+(3)+:+67+tersebut! 62 Jual beli salam 63 surat an nisa ayat 58 64 Al hujurat ayat 13 65 an nur ayat 2 66 al+baqarah+ayat+234 67 surat+al isra+ayat+32 68 al ahzab ayat 70 69 rasul 70 quran 71 yusuf 53 72 an nahl ayat 125 73 ali imran 103 74 Rezeki 75 Al Imran 104 76 al baqarah ayat 42 77 asy+syura+ayat+44 78 laki laki dan perempuan 79 Tumbuhan 80 zaitun 81 al maidah ayat 8 82 Tinta 83 Ali imran 133 84 An nisa ayat 58-59 85 penciptaan 86 dengki 87 al maidah ayat 1 88 qs+annisa+ayat+24 89 Al an'am ayat 165 90 al+adiyat+ayat+7+8 91 At-tin+ayat+1 92 an nisa ayat 34 93 Langit bumi 94 al imran ayat 104 95 Jujur 96 turunnya+hud+ayat+118 97 Tafsir ayat talaq 98 hadits akhlak 99 doa dimudahkan semua urusan 100 Zakat

Hasil pencarian tentang Adz-Dzariyat+ayat+56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ


56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Adz-Dzariyat, 56).
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
-deskripsi"> Al Qur’an dalam ayat di atas disebut adz dzikr (pengingat), karena ia
Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ‘alaihis salam, sedangkan Adz...Ada pula yang menafsirkan adz dzikr dengan Lauh Mahfuzh.
mengendalikan anggota badan yang lain, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu’adz...” Mu’adz berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Jagalah ini.” Yakni lisanmu.
Ia kemudian maju, lalu ditemui Sa’ad bin Mu’adz, kemudian ia berkata kepadanya, “Wahai Sa’ad...bin Mu’adz!...berdasarkan jari-jamarinya.” Anas melanjutkan kata-katanya, “Kami mengira atau menyangka bahwa ayat
("Hai orang yang diturunkan Adz-Dzikru kepadanya!)
mentaukidkan atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isimnya inna, atau sebagai fashl (yang menurunkan Adz-Dzikr
(Maka apakah Kami akan berhenti) akan menahan (menurunkan Adz-Dzikr kepada kalian) yakni Alquran (dengan
(Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr) yakni Alquran (agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang
Dimudhafkannya lafal Ghaafir kepada Adz-Dzanbi, lafal Qaabil kepada At-Taubi, dan lafal Syadiid kepada
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...hal. 359 dan 446, dan pada kedua tempat itu, ia berkata, “Shahih isnadnya”, dan didiamkan oleh Adz
Adz Dzaariyat: 41-42), sehingga tidak ada yang terlihat lagi selain tempat tinggal mereka, maka perhatikanlah
Lafal adz-dzurri bentuk jamak dari lafal dzurrah artinya semut yang paling kecil (dan dari kamu sendiri
pojok rumah, aku tidak mendengar apa yang diucapkannya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Ia berkata, “Shahih isnadnya,“ dan didiamkan oleh Adz Dzahabi)

-deskripsi">...Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa´...ini dan ayat-ayat berikutnya....Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Dia menyebutkan hukum tentangnya dan hukum selainnya secara umum
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...berkata, “Sesungguhnya sanadnya shahih,” Syaikh Muqbill mengatakan, bahwa yang ditetapkan oleh Adz
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...terhadapnya.” Sebagaimana dalam Lisanul Mizan, adapun Hakim, maka ia menshahihkannya dan didiamkan oleh Adz...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,...An Nisaa’: 56) Azab ini menimpa mereka selama-lamanya.

amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat..., “Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan, dan didiamkan oleh Adz...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya,” dan didiamkan oleh Adz
menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya oleh seseorang tentang ayat...orang-orang telah paham agama, maka mereka hendak menghukum (keluarga) mereka, maka Allah menurunkan ayat...hal. 490, ia berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan.” Adz...adalah mudhtharib (guncang), sehingga hadits tersebut dha’if.”)

-deskripsi"> Ayat
sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...menurut Hakim shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya, dan didiamkan oleh Adz...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid, maka turunlah ayat...Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...Hakim di juz 2 hal. 428 juga meriwayatkan dan ia menshahihkannya namun didiamkan oleh Adz Dzahabi dari...Kalau memang ayat ini turun di Mekah, maka tidaklah menghalangi turunnya dua kali, namun jika tidak pasti...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...Ayat-ayat selanjutnya memaparkan beberapa bentuk karunia Allah, wujud nyata kemahakuasaan-Nya yang ada...Ayat-ayat dalam surat ini juga bersumpah atas kedudukan al-Qur'ân yang harus disucikan dan mencela sikap...Penafsiran ayat ini melalui pendekatan sains tidak jauh dari sudut pandang agama....ayat-ayat yang mengingatkan betapa besarnya bencana yang akan terjadi itu.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...Ayat-ayat selanjutnya memaparkan beberapa bentuk karunia Allah, wujud nyata kemahakuasaan-Nya yang ada...Ayat-ayat dalam surat ini juga bersumpah atas kedudukan al-Qur'ân yang harus disucikan dan mencela sikap...Penafsiran ayat ini melalui pendekatan sains tidak jauh dari sudut pandang agama....ayat-ayat yang mengingatkan betapa besarnya bencana yang akan terjadi itu.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...Ayat-ayat selanjutnya memaparkan beberapa bentuk karunia Allah, wujud nyata kemahakuasaan-Nya yang ada...Ayat-ayat dalam surat ini juga bersumpah atas kedudukan al-Qur'ân yang harus disucikan dan mencela sikap...Penafsiran ayat ini melalui pendekatan sains tidak jauh dari sudut pandang agama....ayat-ayat yang mengingatkan betapa besarnya bencana yang akan terjadi itu.