Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 az+zumar+ayat+62 4 ali imran ayat 13 5 ali+imran+96 6 al ahzab ayat 21 7 Berfikir 8 ali imran 9 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 10 cinta 11 Surah Al Baqarah ayat 170 12 Ar rahman 13 daun 14 ali imran 134 15 Surat+At+Takatsur+ayat+1 16 niat 17 ali imran 31 18 Al Baqarah ayat 275 19 ali imran ayat 7 20 Penciptaan Manusia 21 Rahmat 22 YUNUS 23 Ridha 24 surah an najmu ayat 3-4 25 Surat+At+Takatsur+ayat+2 26 Surat+At+Takatsur+ayat+3 27 an nisa ayat 58 28 an-naml+ayat+60 29 al imran 159 30 ali+imran+ayat+134 31 Rezeki 32 Ayat-ayat aspek budaya 33 al maidah ayat 1 34 Neraka 35 Jadi tulisan bahasa Indonesia 36 Sihir 37 ar rum ayat 21 38 an nahl ayat 64 39 Tidur 40 muhammad 41 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 42 Kekerasan 43 ali imran ayat 134 44 an-naml ayat 59 45 Surat+At+Takatsur+ayat+4 46 bumi 47 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 48 al baqarah ayat 2 49 yusuf 40 50 Asmaul Husna 51 Surah as saffat ayat 1 52 Surat Al Baqarah ayat 187 53 Akal 54 at taubah ayat 105 55 quraisy 56 al+baqarah+ayat+1 286 57 takdir 58 al-maidah ayat 6 59 Surat+At+Takatsur+ayat+5 60 al-ikhlas 61 kafir 62 Malam 63 Surat+Al+Fiil+ayat+5 64 Al Anfal ayat 2 65 belajar 66 ali imran 96 67 surat at tahrim ayat 6 68 surga 69 al-hujarat ayat 13 70 Ibrahim 7 71 yunus 57 72 al hujurat ayat 13 73 Mencintai 74 al Imran 75 Yusuf 76 an nisa ayat 29 77 kurma ajwa 78 al a'raf ayat 172 79 an Nisa ayat 65 80 MELOMPAT 81 al-imran ayat 135 82 Tafsir tentang lgbt 83 Q.S. Yūnus/10: 40-41 84 al maidah ayat 2 85 al baqarah ayat 286 86 Yang+maha+merajai 87 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 88 al an am ayat 99 89 ali+imran+ayat+13 90 at taubah ayat 60 91 Tersenyum 92 Niat ibadah 93 al baqoroh ayat 276 279 94 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 95 Nikmat 96 Berusaha 97 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 98 al maidah ayat 6 99 Surat Ali 'Imran Ayat 134 100 al baqoroh ayat 168

Hasil pencarian tentang Al+anfal+ayat+82

Al-Anfal 32)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Hud, 82)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang telah mengatakan bahwa Allah swt...Di dalam ayat lain sehubungan dengan masalah penciptaan ini disebutkan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya...Yaasin, 82)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad