Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 ali+imran+190 11 al baqarah ayat 30 12 Ali imran 31 13 adil 14 pinjaman 15 Menuntut ilmu 16 Kecurangan 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 an nisa ayat 58 19 Hadits Muslim 20 al maidah ayat 2 21 al ahzab ayat 21 22 iman 23 ali+imran+191 24 Hukum 25 al baqarah ayat 285 26 pendidikan 27 jual beli 28 akhlak 29 an nisa ayat 59 30 zabur 31 Surat+al+ghafir+ayat+60 32 Surat+al+ghafir+ayat+40 33 gunung 34 al+maarij+ayat+35 35 Ar Rahman 36 annisa ayat 9 37 al hujurat ayat 9 38 Al hasyr ayat 7 39 surat+al hijr+AYAT+36 40 Al+maidah+ayat+135 41 Sabar 42 Al-Imran 182 43 tanggung jawab 44 al ankabut ayat 51 45 ali imran ayat 7 46 at tahrim ayat 6 47 Sedekah 48 al anfal ayat 2 49 al baqarah ayat 4 50 khalifah 51 ibrahim 52 zakat 53 Hadist tentang mu'amlah 54 an nisa ayat 1 55 An nisa ayat 4 56 ali imran 92 57 Pemerintahan 58 Tolong menolong 59 al maidah ayat 3 60 nikah 61 ilmu 62 Al-Baqarah ayat 151 63 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 64 Hadits tentang filsafat 65 surat+ibrahim+AYAT+44 66 Pinjaman uang 67 Surat+Ibrahim+Ayat+52 68 Tentang masjid 69 Niat 70 al baqarah ayat 2 71 ikhlas 72 yusuf 87 73 tentang murabahah 74 an nahl ayat 72 75 Anggur 76 yusuf ayat 87 77 al ikhlas 78 al+maarij+ayat+32 79 pemimpin 80 2154 hadist muslim 81 al+maarij+ayat+30 82 ali imran 7 83 Az Zariyat ayat 56 84 ali imran 190 85 ali Imran 186 86 Maryam 87 ar rum ayat 21 88 al hijr 94 89 al maidah ayat 38 90 al+maarij+ayat+43 91 sungai 92 upah 93 an-nisa ayat 29 94 Al hasyr ayat 11 95 Hadits tentang muamalah 96 ayat tentang diwajibkan puasa 97 sihir 98 Burung 99 al maidah ayat 48 100 surah an nahal ayat 78

Hasil pencarian tentang Al+Qur'an+sebagai+pedoman+hidup

terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Inilah) Alquran ini (adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
Kami telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu, Muhammad, dengan benar: mengandung dan menjelaskan segala kebenaran...Al-Qur'ân menjadi pedoman dalam memutuskan hukum di antara manusia....Tentukanlah hukum mereka--dengan berpedoman pada al-Qur'ân-dan jangan kamu membela orang-orang yang berkhianat
Dan bagi orang yang takut akan murka Tuhan, apa yang tertera dalam Tawrat itu menjadi petunjuk, pedoman...hidup, dan mengandung aturan-aturan untuk memperoleh rahmat Tuhan.
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya...Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk...Sebenarnya perintah menghadap Bayt al-Maqdis yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan...Maka barangsiapa yang menghadapkan wajahnya ke Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah...tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai wujud belas kasih dan rahmat-Nya.
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
negeri kalian dan membantu) yakni menolong orang lain (untuk mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai...kawan kalian) lafal An Tawallauhum menjadi Badal Isytimal dari lafal Al Ladzina, yakni Dia melarang...kalian untuk menjadikan mereka sebagai teman-teman setia kalian....(Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim).
Jika Kami telah menetapkan di al-Lawh al-Mahfûzh untuk memusnahkan penduduk sebuah kampung sesuai dengan...kebijaksanaan Kami, maka Kami menjadikan orang-orang yang hidup mewah sebagai penguasa di situ.
(Yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia....Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia...Pengertian lafal al-khalqu berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan (supaya Dia menguji kalian
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam...(dan di pohon-pohon) sebagai tempat tinggal (dan di tempat-tempat yang dibikin manusia) sarang-sarang
(Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian) huruf Hamzah lafal An Nasy`ah boleh dibaca panjang...dan boleh dibaca pendek (yang lain) kejadian yang lain untuk dibangkitkan menjadi hidup kembali, sesudah
Al-Qur'ân ini adalah kitab suci penuh berkah yang Kami turunkan kepada kalian....Al-Qur'ân mengandung berbagai karunia Allah dan kebaikan dalam beragama dan hidup di dunia....Ikutilah al-Qur'ân dan hindari upaya melanggarnya, agar kalian memperoleh kasih sayang Tuhan.
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 15
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai..., yang tidak dapat hidup lagi.
Kami juga telah menghancurkan banyak kaum yang hidup di antara masa kaum Nûh dan 'Ad....Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Di dalam al-Qur'ân, kaum Syu'aib terkadang disebut sebagai penduduk Aykah, yang berarti tempat yang dipenuhi
Dikatakan) kepadanya sesudah ia mati, ("Masuklah ke surga") menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa Habib An...Najjar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup.
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 29
Tetapi Aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga datanglah...kepada mereka kebenaran (Al Quran) dan seorang rasul yang memberi penjelasan.
(Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah) lafal haluu`an merupakan hal atau kata keterangan...keadaan dari lafal yang tidak disebutkan, dan sekaligus sebagai penafsirnya.
Sampaikan juga berita tentang Ismâ'îl, Idrîs dan Dzû al-Kifl!...semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tabah dalam mengemban tugas dan menghadapi kesusahan hidup
selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman...orang-orang aniaya) disebabkan menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil anak lembu itu sebagai
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan.
saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku) maksudnya jelas bicaranya (maka utuslah dia bersamaku sebagai...Lafal Rid-an menurut qiraat yang lain dibaca Riddan (untuk membenarkan aku) lafal Yushaddiqni yang dibaca...Tetapi menurut qiraat yang lain dibaca Rafa, sehingga bacaannya menjadi Yushaddiquni sebagai sifat dari...lafal Rid-an (sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku").
diciptakan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok seperti kalian, lalu Dia beri ciri khusus dan cara hidup...Tidak ada sesuatu apa pun yang luput dari catatan Kami dalam kitab yang terjaga di sisi Kami (al-lawh...al-mahfûzh), walau mereka tidak mempercayainya....Dalam ayat ini terdapat isyarat tentang perbedaan bentuk dan cara hidup antara makhluk-makhluk hidup...itu, suatu ketentuan yang berlaku pada manusia dan makhluk hidup yang lain.