Paling Sering Dicari

1 Niat 2 asmaul husna 3 Pendidikan 4 puasa 5 ayat tuhan maha pemurah 6 Neraka wail 7 ali imran 159 8 nikah 9 Surat luqman ayat 1 10 al+maidah+ayat+90 11 ali+imran+ayat+16 12 iman 13 Takwa 14 ali imran 110 15 surat alzalzalqh 16 ali imran 64 17 al baqarah ayat 275 18 surat+thaha+ayat+125 19 Dengan memurnikan 20 ibrahim 7 21 Tulislah 22 tempat+kembali+manusia 23 Haji 24 Surat+luqman+ayat+1 25 ali+imran+ayat+17 26 ali imran 118 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 an nisa ayat 9 29 “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 30 ali imran 31 al baqarah ayat 62 32 Budak 33 Warisan 34 Bahwa seorang laki-laki mendengar 35 gunung meletus 36 yasin+ayat+30-38 37 al baqarah ayat 43 38 Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : 39 surat+thaha+ayat+126 40 Surah aRum+ayat+21 41 zakat 42 al maidah ayat 3 43 Kedengkian 44 Tidak membeda-bedakan 45 Albaqarah ayat 221, 228, 230, 231, 232, 233, 234 46 Ibnu Majah 4221 47 Hutang 48 an nisa ayat 3 49 Dalil+kitab+al quran 50 marah 51 ali+Imran+ayat+102 52 Sihir 53 Ikan 54 Allah 55 Puasa tiga hari 56 quraisy 2 57 Surat 17 ayat 23 58 sombong 59 fitnah 60 at tauriq ayat 3 61 Ilmu 62 ibrahim 63 ayat tentang mukallaf 64 al maidah ayat 1 65 an-nisa ayat 59 66 Tafsir Al Qur'an sebagai penyelenggara pendidikan 67 bahasa 68 Ilmu pengetahuan 69 Hadist+qr+s+alMukminun+ayat+67+yang+berkaitan+dengan+pase+perkembangan+pribadi+manusia+dan+pendekatan+psikologis+islam+hadis+yang+sahih+muslim+no+adalah 70 asy syura ayat 20 71 Zaitun 72 al-hasyr ayat 18 73 ali imran ayat 15 74 Makna surat al baqarah ayat 234 75 imran 61 76 al+muthaffifin+ayat+1-17 77 at tahrim ayat 6 78 surat at tahrim ayat 6 79 Al anfal ayat 9 80 ali imran 104 81 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 82 Zina 83 Ibrahim ayat 24 84 at thalaq ayat 2 85 annisa ayat 43 86 dalil+kitab+taurat 87 al baqarah ayat 213 88 al anam ayat 162 89 al qiyamah ayat 16 90 surat an nisa ayat 29 91 ali+imran+122 92 pembeda 93 Kegunaan surat al anfal ayat 17 94 Suar aRum ayat 21 95 arsy 96 al mujadalah ayat 11 97 Al+anbiya ayat 35 98 al mulk ayat 2 99 Surga 100 an-nahl ayat 90

Hasil pencarian tentang Al+baqarah+ayat+45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ


45. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Qaaf, 45)
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah