Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 anak 7 darah 8 Maryam 9 riba 10 al ankabut ayat 45 11 Ali Imran 12 Al maidah ayat 2 13 hewan 14 al hujurat ayat 13 15 Tidak dapat berkata apa-apa 16 belajar 17 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 18 al imron+ayat+110 19 Luqman 20 YUNUS 21 Al ahzab ayat 21 22 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 23 Tuhan 24 an nahl ayat 125 25 surat an-nisa 26 Menuntut ilmu 27 surah yunus ayat 57 28 Hadits Muslim Nomor 3444 29 Al Maidah ayat 8 30 al+insyirah+ayat+6 31 AL MAIDAH AYAT 38 32 Ibrahim 33 An nisa ayat 58 34 Ilmu 35 al alaq ayat 2 36 Ali Imran 110 37 ali imran 159 38 sabar 39 at taubah ayat 105 40 hadits abu Daud 1378 41 ra'd ayat 2 42 Surat Al antabul ayat 20 43 Peristiwa dimasa lalu 44 al jumuah ayat 10 45 an nahl ayat 43 46 Darah manusia 47 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 48 Al imran 49 Yunus 59 50 Ali imran 104 51 pikun dan beruban 52 al+baqarah+ayat+69 53 bekerja 54 quraisy ayat 2 55 al+baqarah+ayat+70 56 dalil sumpah 57 al baqarah ayat 198 58 Kisah nabi 59 Yusuf 60 Ali Imran ayat 26. 61 adz zariyat ayat 49 62 mimpi 63 +surat+at+taubah+ayat+24 64 zakat 65 Ahmad 66 Surat Ar-Rad ayat 11 67 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 68 hadits mencatat transaksi 69 berfikir 70 Bergelimang dosa 71 qs al-a'raaf 7:172 72 hadist tentang kesadaran lingkungan 73 al+insyirah+ayat+5 74 Bagaimana berdakwah yang sesuai bahasa kaumnya 75 Tak bergerak tanpa seizin allah 76 al+waqiah+ayat+63-64 77 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 78 al+fatihah+ayat+1 79 al+baqarah+ayat+284 80 tafsir+qur'an+surat+al-an'am+ayat+70 81 al hujurat ayat 9 82 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 83 Ali Imran ayat 185 84 surah Al Baqarah ayat 4 85 surah ibrahim ayat 33 86 ali+imran+ayat+160 87 al+baqarah+ayat+286 88 Al-Baqarah ayat 43 89 Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu 90 al baqarah ayat 286 91 an nisa ayat 5 92 Dan apabila bintang bintang gugur bertaburan 93 al baqarah ayat 197 94 Ali+imran+15 95 HR. Ibnu Majah, 4044 96 beli 97 muslim 2713 98 manfaat 99 Harun 100 mengapa+Alloh+perintahkan+sholat

Hasil pencarian tentang Al+jumlah+ayat+9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ


9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai mereka memberikan jizyah secara sukarela, keterangan tentang jumlah...Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan

-deskripsi"> Sesuai jumlah suku Bani Israil sebagaimana tersebut dalam surat Al A'raaf...ayat 160 dengan diberitahukan di mana tempat masing-masingnya agar mereka tidak bertengkar.
dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah...ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah....Dan lafal Al-Yauma dapat mencakup kedua tiupan tersebut, karena itu maka kedudukan Zharafnya dianggap
(Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) ayat-ayat Alquran (dia berpaling dengan menyombongkan...mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya) artinya kedua telinganya tersumbat; dan kedua jumlah...Disebutkannya lafal al-bisyaarah dimaksudkan sebagai tahakkum atau ejekan, dan orang yang dimaksud adalah...Dia datang ke negeri Al-Hairah dengan tujuan berniaga, lalu ia membeli kitab-kitab cerita orang-orang
terjadi karena ada saran dari setan dan perintah darinya, demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim...Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih; Tirmizi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan gharib (...Jumlah ayat ini merupakan musabbab atau penyebab, dan diathafkan kepada lafal khalaqakum, dan di antara...sabab dengan musababnya terhadap jumlah mu`taridhah.
(Dan supaya mengetahui) lafal ayat ini kalau dibaca Rafa' berarti merupakan jumlah Isti'naf atau kalimat...mereka sebagai pembalasan dari-Nya kepada mereka, dan supaya mengetahui (orang-orang yang membantah ayat-ayat...Jumlah Nafi atau lafal Ma Lahum Min Mahiish menduduki tempat dua Maf'ul bagi lafal Ya'lama.
penyebutannya dalam bentuk jamak, hal ini tiada lain karena memandang segi makna yang dikandung lafal Al-Insaan...Jumlah ayat ini menunjukkan pengertian Maf'ul bagi lafal Ya'lamu; artinya sesungguhnya Kami akan memberikan

-deskripsi"> Yang demikian karena orang-orang mukmin setiap kali diturunkan ayat...

-deskripsi"> Tentang jumlah malaikat yang menjaga itu....

-deskripsi"> Dalam keadaan bingung dan ragu serta kafir kepada ayat-ayat Allah....

-deskripsi"> Seperti orang yang mengingkari jumlah itu....

-deskripsi"> Yakni tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah (seperti jumlah
Lafal ayat ini merupakan jumlah Isti'naf (pembicaraan para malaikat) yang berada di langit....dimuta'addikan dengan huruf Ilaa karena pengertiannya mengandung makna seperti apa yang terdapat di dalam lafal Al-Ishghaa
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana...dan seterusnya merupakan jumlah i'tiradh, atau kalimat sisipan.
Jumlah ayat ini merupakan kalimat baru atau jumlah isti'naf.
apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan) untuk berangkat berperang bersamamu; jumlah...berasal dari Bani Muqarrin (lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian.") jumlah...ayat ini menjadi hal/kalimat keterangan (lalu mereka kembali) lafal ayat ini menjadi jawab dari kata
Ayat ini merupakan Jumlah Mu'taridhah atau kalimat sisipan; kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya,
air mani perempuan (yang Kami hendak mengujinya) dengan membebankan kewajiban-kewajiban kepadanya; jumlah...ayat ini merupakan jumlah Isti`naf yakni kalimat permulaan; atau dianggap sebagai Hal dari lafal yang
-deskripsi"> Sekitar 70 atau 100 orang, padahal sesungguhnya jumlah mereka 1.000 orang...perang Badar, sampai aku bertanya kepada seorang yang berada di sebelahku, “Apakah kamu melihat bahwa jumlah...100 orang.” Sampai kami menangkap salah seorang di antara mereka dan bertanya kepadanya (tentang jumlah...mereka), ia menjawab, “Jumlah kami 1.000 orang.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir...ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat
(Dan Dia menjadikan) merupakan jumlah Istinaf, dan tidak boleh di'athafkan kepada Shilah Al-Ladzii karena...ada pemisah yang bersifat Ajnabii yaitu ayat, Wataj'aluuna Lahuu Andaadan dan seterusnya (di bumi itu
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Yang di lehernya) atau pada lehernya (ada tali dari sabut) yakni pintalan dari sabut; Jumlah ayat ini...Atau kalimat ayat ini dapat dianggap sebagai Khabar dari Mubtada yang tidak disebutkan.
disebut sebagai “terkaan terhadap yang gaib”, sedangkan pendapat yang terakhir yang menyebutkan bahwa jumlah...Akan tetapi, karena mengetahui jumlah mereka kurang begitu bermaslahat bagi manusia, baik terkait dengan...ayatnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku lebih mengetahui jumlah...Dalam ayat ini terdapat dalil larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa, hal ini...Dalam ayat ini juga terdapat dalil, bahwa seseorang mungkin dilarang dimintai fatwa tentang suatu masalah
Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya) yang tak putus-putusnya; jumlah...ayat ini menjadi Haal dari lafal Larizqunaa, atau sebagai Khabar kedua dari Inna, artinya selama-lamanya
(Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka) kalimat ayat ini merupakan jumlah Isti'naf atau kalimat
Mereka itu adalah ahl al-îmân (orang-orang yang memiliki keimanan yang benar) yang percaya kepada Allah...Ingatlah ketika jumlah kalian sedikit, lalu Allah jadikan jumlah kalian banyak berkat konsistensi kalian
Ayat ini merupakan jumlah isti'naf atau kalimat permulaan; yakni, kelakuan mereka seperti itu; mereka
Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka) mengazab mereka (disebabkan dosa-dosanya...) lafal kafaruu dan lafal-lafal sesudahnya merupakan jumlah yang menafsirkan makna lafal-lafal yang sebelumnya
(Maka mudah-mudahan Rabbku, akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini) jumlah...kalimat ayat ini menjadi Jawab daripada Syarat pada ayat sebelumnya (dan mudah-mudahan Dia mengirimkan
Kami pun tidak menjadikan jumlah penjaga neraka sebanyak sembilan belas malaikat melainkan untuk menguji...orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi al-Kitab meyakini bahwa apa yang dikatakan al-Qur'ân...Demikian juga, agar para pengikut Muhammad semakin bertambah imannya, dan mereka yang telah diberikan al-Kitab...orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan bertanya-tanya, "Perumpamaan apakah yang Allah inginkan dari jumlah
-deskripsi"> Dalam ayat tersebut dipakai jama’ yang menunjukkan sedikit, yaitu kata...“fityah” (beberapa pemuda), yang menunjukkan bahwa jumlah mereka di bawah sepuluh.
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan keutamaan generasi pertama umat ini secara jumlah (
Atau dengan kata lain sebagian di antara mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada (tiga orang yang keempat...terkaan mereka terhadap barang yang gaib (dan yang lain lagi mengatakan) yakni orang-orang Mukmin (Jumlah...mereka, tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya) Jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada,...pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang sahih dan dibenarkan (Katakanlah, "Rabbku lebih mengetahui jumlah...Selanjutnya ia menuturkan bahwa jumlah mereka ada tujuh orang.
seterusnya menjadi Badal Isytimal (dia memberi peringatan kepada kaumnya) maksudnya, mempertakuti mereka (di Al-Ahqaf...sesudahnya, kepada kaumnya masing-masing seraya mengatakan, ("Janganlah kalian menyembah selain Allah) jumlah...Waqad Khalat merupakan jumlah Mu'taridhah, atau kalimat sisipan (sesungguhnya aku khawatir kalian) jika