Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 ar-rum ayat 21 10 Maryam 11 kemudahan 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 rumah 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 Surga 22 miskin 23 surat al mujadalah ayat 11 24 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 25 surat+al+imranayat+110 26 Ta ha+ayat+14 27 Kafir 28 Manusia 29 sabar 30 al-mukminun+ayat+34 31 Aliimram+ayat+105 32 Iman 33 ilmu 34 al isra ayat 36 35 al isra ayat 7 36 al baqarah ayat 275 37 al a'raf ayat 52 38 Jika allah menganugerahi rahmat 39 Ikhlas 40 Al Isra ayat 73 41 Berdebat 42 al ahzab ayat 21 43 cinta 44 matahari 45 puasa 46 Al-Imran (3 : 130) 47 Hadits Muslim Nomor 3035 48 Al-Imran ayat 130 49 hadist tentang perilaku konsumen 50 Saba 13 51 Tentang kematian 52 surah al Maun beserta terjemahan 53 surah yusuf 65 54 permainan 55 berlayar 56 ayat al-Baqarah 219 57 berserah diri 58 Nikah 59 surat Toha ayat 14 60 SURah FATHIR AYAT 28 61 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 62 Surat Ali imran ayat 64 63 Surat Al Kahfi ayat 97 64 Bahasa kaumnya 65 al jumuah ayat 10 66 Gelap 67 AL Hasyr ayat 7 68 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 69 allah maha 70 maryam ayat 30-35 71 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 72 al baqarah ayat 269 73 Susah payah 74 Surat Al-Baqarah Ayat 256 75 Metode pendidikan 76 shaffat+ayat+102 77 Ditanya 78 durhaka 79 al-baqarah ayat 164 80 al anam ayat 83 81 Hud ayat 5 tema apa 82 ayat+menyembunyikan+ilmu 83 AYAT AL GAFFAR 84 al ikhlas 85 al bayyinah ayat 5 86 dalil hidayah 87 mengetahui 88 Dongeng 89 Zina 90 Tanah 91 surah al kautsar ayat 1-3 92 Abu Daud 1397 93 sunat perempuan 94 al+qiyamah+ayat+1-2 95 An Nahl ayat 125 96 Kurang ilmu 97 tafsir al maidah ayat 2 98 Perubahan zat 99 Ali imran ayat 191 100 Laut

Hasil pencarian tentang Al-imran

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
hak memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al...mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
memiliki sifat itu, seperti perintah kepada orang yang belum beriman, "Wahai orang-orang yang telah diberi Al...Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada...Ali Imran: 102).

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku).” (lihat Al...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...membuat tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al...Adapun tentang firman Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran
Termasuk kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengutus hamba-Nya Musa bin Imran yang telah diketahui Allah, bahwa
hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali Imran