Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 Ibrahim 7 11 Al Isra ayat 26-27 12 gunung 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 hijrah 17 yunus 18 pertengkaran 19 sabar 20 Dalil+tentang+judi 21 saba 16 22 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 23 zabur 24 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 25 Tuhan 26 Berpikir 27 maryam 16 28 Cinta+tanah+air+ 29 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 30 Kayu 31 Tajwid+surat+al+anbiya 32 ali imran 190 33 Kitab+injil+alisra 34 surat+al-baqarah+ayat+155-157 35 puasa 36 Hadis at taubah ayat 105 37 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 38 ali imran 159 39 anggur 40 hujan 41 Al maidah ayat 48 42 berlomba 43 jus berapa surat al an am ayat 59 44 tauhid 45 al hujurat ayat 13 46 Taurat 47 rayap 48 Surat Al alaq 49 ular 50 dalil+kitab+Al Quran 51 hadist+al-hujurat+ayat+12 52 Yunus 101 53 ibrahim 32 54 Ali Imran ayat 164 55 bermegah 56 al maidah ayat 2 57 kebahagiaan 58 zina 59 Surat+ghafir+ayat+52 60 Minuman keras 61 HUD AYAT 61 62 berbahagia 63 al hijr 22 64 QS. Ali Imran ayat 104 65 an nisa ayat 29 66 saba 13 67 maryam+17 68 Kesengsaraan dan kemelaratan 69 Muhammad 70 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 71 Al imran 72 Al+anfal+ayat+82 73 jihad 74 An-nur ayat 43 75 al an,am ayat 1 76 akal 77 almaidah ayat 3 78 at taubah ayat 36 79 domba 80 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 81 at+talaq+ayat+3 82 Alankabut ayat 10 83 nafsu 84 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 85 saba+16 86 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 87 ilmu 88 lalat 89 at taubah ayat 105 90 hukum 91 ar rahman 26 92 Pintu+rezeki 93 ar rahman 19 94 muslim 95 keledai 96 YUSUF 108 97 bertengkar 98 Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 99 Katak 100 Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.

Hasil pencarian tentang Ali+imran+110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ


110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali
kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali
menemui Nabi saw. yang ketika itu sudah keluar siap bermubahalah bersama Hasan, Husein, Fatimah dan Ali
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta