Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Ali Imran 159 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Al Hujurat ayat 13 14 Injil 15 Riba 16 Ibrahim ayat 7 17 sombong 18 an-nisa' ayat 100 19 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 20 Al sajdah ayat 29 21 dalil+kitab+injil 22 Sesuai petunjuk 23 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 24 Surat Al sajdah ayat 29 25 Al maidah ayat 48 26 Ali+Imran+191 27 Al imran 28 an nisa ayat 34 29 Hadits tentang ketauhidan 30 Menyesatkan 31 kontrol diri 32 at taubah ayat 105 33 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 34 Zabur 35 ali+imran+190-191 36 al hadid ayat 3 37 an nisa 1 sampai 3 38 ilmu 39 Surat Al infitar 6 40 Ali Imran ayat 159 41 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 42 Zina 43 niat 44 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 45 yusuf 111 46 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 47 Az zumar ayat 62 48 An Nur ayat 2 49 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 50 al hadid ayat 22 51 annahl ayat 90 52 Amal tanpa ilmu 53 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 54 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 55 an nahl ayat 90 56 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 57 Ali imran ayat 9 58 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 59 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 60 Surah taha ayat 15 61 Al isra ayat 13 62 Ali imran ayat 138 63 an-najiah ayat 17 64 Yusuf 65 kontrol+diri 66 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 67 Al an'am ayat 82 68 Al baqarah ayat 2 69 al ahzab ayat 59 70 Surat annaShr 71 beriman pada hari kiamat 72 Hadist mengenai Allah sang maharaja 73 Hukum bacaanya 74 An nisa ayat 125 75 ibrahim 7 76 hadist+al-hujurat+ayat+12 77 Al-Maidah+ayat+2 78 ali imran 103 79 harta 80 Surat al-a'raf ayat 7 81 Luqman+ayat+15 82 sunnah 83 surat Hud ayat 41 84 Surat Al ahqaf ayat 13 85 arti surat an nas ayat ke 6 86 Dalil tenteng kitab inzil 87 Al mukmin ayat 17 88 Surga 89 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 90 al baqarah ayat 282 91 al bayyinah ayat 5 92 Surat ad duha ayat 7 93 Al baqarah ayat 177 94 Luqman+ayat+14 95 sihir 96 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 97 hud ayat 6 98 Al-Maidah+ayat+48 99 yusuf 53 100 annisa ayat 59

Hasil pencarian tentang An+Naml+ayat+6

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ


6. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Quran dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Masih dalam topik pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta...Itulah ayat-ayat yang diturunkan Allah yang telah dibacakan kepada kalian dan kalian dapat membacanya
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
(Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata) bahwa Alquran itu (dongeng-dongengan...Menurut suatu qiraat ada lafal a-an dengan memakai dua huruf Hamzah yang kedua-duanya difathahkan.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah...pada ayat sebelumnya (orang yang mendustakan lagi durhaka) makna yang dimaksud adalah pelakunya; dia
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan Kalam Allah di tempat itu (dari sebatang pohon) lafal ayat...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
dengan kaum Firaun, yang di masa-masa itu ia menyeru mereka kepada jalan yang benar dengan membawa ayat-ayat...Menurut suatu qiraat lafal An Asri dibaca An-isri.
(Dengan izin) perintah (Rabb mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
(Dan apabila dibacakan kepada mereka) yaitu mereka orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir (ayat-ayat...Lafal Nadiyyan bermakna An-Naadi artinya tempat berkumpulnya kaum, yang mereka berbincang-bincang di
(karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka) lafal an...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
Jumlah ayat ini merupakan kalimat baru atau jumlah isti'naf....(Orang kafir ingin) ia berharap (kalau sekiranya) lafal lau di sini bermakna an, yakni bahwasanya (dia
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya