Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 sedekah 7 kejadian manusia 8 ali imran 9 iblis 10 ali imran 104 11 Akhlak 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 2 14 Waktu 15 At Taubah ayat 36 16 al maidah ayat 1 17 Zakat 18 Sabar 19 nikah 20 riba 21 Masjid 22 al jaatsiyah ayat 13 23 an nahl ayat 125 24 Iman 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 zina 27 Ali Imran ayat 159 28 an-Nahl ayat 125 29 jujur 30 QS. Ali Imran (3): 67 31 al maidah ayat 3 32 luqman 13 33 an nisa ayat 29 34 al imran 35 Pohon 36 jual beli 37 Pasar modal 38 akal 39 luqman 34 40 al baqarah ayat 2 41 an nisa ayat 58 42 sholat 43 luqman 44 al isra ayat 23 45 Menuntut ilmu 46 Ibrahim 42 47 q.s An- nisaa ayat 59 48 ikan 49 Taubat 50 ali+imran+105 51 Perang 52 Agama 53 al- Baqarah ayat 195 54 surat Yunus ayat 57 55 Puasa 56 Memaafkan 57 Takdir 58 Ibrahim+ayat+34 59 Rukun Maqam 60 al ikhlas ayat 1 61 anggota badan tanggu 62 al hijr 41 63 Khalifah 64 Ziarah kubur 65 yusuf 66 maha lembut 67 jual beli dan riba 68 ali imran 97 69 ibrahim 7 70 hud ayat 13 71 muslim, bab pakaian (2125) 72 Hud ayat 61 73 Lingkungan pendidikan Islam 74 al qalam ayat 4 75 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 76 Musnad Ahmad 5364 77 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 78 Al-A’raf+ayat+129 79 yunus 41 80 al ahzab ayat 21 81 An-Nisa+ayat+8+ 82 Adz-Dzariyat ayat 56 83 aurat 84 al hijr 94 85 Surat ali imran ayat 159 86 Hadits Abu+daud+35 87 Surat al-Mulk Ayat 15 88 Diganti di akhirat 89 Ibrahim+ayat+32 90 Hewan 91 An Nisa ayat 136 92 Rasulullah SWT mengetuk makan riba wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan itu sama sama dikutuk 93 Awan 94 ikhlas 95 Al maidah ayat 32 96 wajah cemerlang dari atsar wudhu 97 Bani Quraizhah 98 Al ankabut ayat 45 99 al maidah ayat 44 100 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi

Hasil pencarian tentang An+nahl+ayat+68-69

(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
Hud, 69) yakni daging anak sapi gemuk itu sudah dipanggang.
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
(Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata) bahwa Alquran itu (dongeng-dongengan...Menurut suatu qiraat ada lafal a-an dengan memakai dua huruf Hamzah yang kedua-duanya difathahkan.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah...pada ayat sebelumnya (orang yang mendustakan lagi durhaka) makna yang dimaksud adalah pelakunya; dia
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan Kalam Allah di tempat itu (dari sebatang pohon) lafal ayat...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari
dengan kaum Firaun, yang di masa-masa itu ia menyeru mereka kepada jalan yang benar dengan membawa ayat-ayat...Menurut suatu qiraat lafal An Asri dibaca An-isri.
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah
(Dengan izin) perintah (Rabb mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
(Dan apabila dibacakan kepada mereka) yaitu mereka orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir (ayat-ayat...Lafal Nadiyyan bermakna An-Naadi artinya tempat berkumpulnya kaum, yang mereka berbincang-bincang di
(karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka) lafal an...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
Jumlah ayat ini merupakan kalimat baru atau jumlah isti'naf....(Orang kafir ingin) ia berharap (kalau sekiranya) lafal lau di sini bermakna an, yakni bahwasanya (dia
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah.