Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 niat 7 Iman 8 Puasa syawal 9 palestina 10 al-Baqarah ayat 143 11 adil 12 al baqarah ayat 256 13 An-nisa ayat 59 14 ibrahim+ayat+25 15 Asy-Syu’ara ayat 214 16 Sholat ied 17 ramadhan 18 kemenangan 19 Ibrahim 20 Zakat fitrah 21 surat+Ali+'imran+180 22 al maidah ayat 3 23 Maryam 24 Baitul Maqdis 25 Talak 26 Israil 27 Bicara yang baik 28 kebahagiaan 29 al jumuah ayat 10 30 al maidah ayat 6 31 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 32 ali imran 104 33 matahari 34 Al+ahzab+ayat+31 35 IKHLAS 36 ibrahim+ayat+27 37 makanan halal 38 as-sajdah+ayat+7 39 Kiblat 40 ibrahim+ayat+26 41 Surat al isra 42 Surat Al anbiyah 96 43 ali imran ayat 33 44 Shalat 45 Dalil Nabi Muhammad di al quran 46 menuntut ilmu 47 ar rahman 48 ali imran 133 49 telah aku tinggalkan dua perkara 50 riba 51 Akhir Ramadhan 52 Anak yatim 53 at taubah ayat 7 54 ali imran 112 55 Yunus+85 56 pamer ibadah 57 al baqarah ayat 275 58 Haram 59 ali imran 103 60 Yunus+87 61 pembelaan qur-an pada hari kiamat 62 Penyakit hati 63 Pendusta 64 Keledai 65 hadiah 66 surah An-Nisa ayat 59 67 Had is riwayat Muslim 2972 68 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 69 Hadits zakat 70 nikah 71 Sebab turun ayat 19surat al taubat 72 al+baqarah+ayat+215 73 qs hud ayat 6 74 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 75 Hidup kekal 76 Mencela mayat 77 Yunus 57 78 Masjidil aqsa 79 ali imran 161 80 Q.S luqman : 12-19 81 Yang+beristighfar+ 82 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 83 Sebaik-baik kamu 84 surah al maidah ayat 85 hadist Ahmad nomor 15325 86 Kubur 87 Aisyah 88 mencari+rizki 89 Al an am ayat 95 90 Yang+sidiqqin 91 SURAH ALBAQARAH AYAT 235 92 +al+qariah+ayat+5 93 Pada hari ini aku sempurnakan 94 cinta dunia 95 Rahbaniyah tidak memelihara semestinya oemeliharaan 96 surah+al+maidah+ayat 3 97 Surat+Al-maidahh+Ayat+45 98 Kiamat yahudi 99 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 100 6 tanda kiamat

Hasil pencarian tentang Anaml+ayat+31

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ


31. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka....Lafal Murtafaqan sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan...S, 18 Al-Kahfi, 31).
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 87
Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya.