Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 riba 5 kiamat 6 niat 7 wasiat 8 An Naml ayat 6 9 ali imran ayat 19 10 al maidah ayat 1 11 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 12 An nisa ayat 29 13 al+Ali-Imran: 190 14 Ayat Alquran tentang filsafat 15 al hujurat ayat 6 16 an nisa ayat 4 17 Al-Maidah ayat 2 18 Ali imran 130 19 Takwa 20 surah fatir ayat 34 21 Berangsur 22 Dalam kubur berputus asa 23 Ali imran 110 24 nikah 25 Sedekah 26 ibrahim ayat 7 27 an nur ayat 32 28 al baqarah ayat 30 29 ibadah 30 surat at tahrim ayat 6 31 ali imran 159 32 al imran 33 ilmu 34 jual beli 35 Ibnu katsir 36 zina 37 tulisan assalamualaikum arab 38 Ibrahim ayat 24 39 anak berkebutuhan khusus 40 an-nahl ayat 90 41 Al-Mu'minun Ayat 19 42 ali imran 103 43 Munafik 44 tenggelam+bumi 45 AL MAIDAH AYAT 5 46 Al anfal ayat 9 47 At tahrim ayat 6 48 Membela diri sesudah teraniaya 49 SURAT AL KAFIRUN 50 Makna surat al baqarah ayat 234 51 ali+imran+134 52 Az Zukhruf ayat 4 53 Hidangan 54 luqman 13 55 Zaitun 56 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 57 Al+Maidah+ayat+101 58 zakat 59 waris 60 Sajian 61 banjir 62 gunung meletus 63 al+baqarah+ayat+261 64 An nisa ayat 1 65 Al-Mutaffifin+ayat+2 66 luqman ayat 13 67 An Nuur ayat 35 68 Babi 69 Al Baqarah ayat 275 70 al baqarah ayat 20 71 Jiwa 72 berat 73 An-Nisa Ayat 9 74 Annisa ayat 1 75 an nisa ayat 7 76 al maidah ayat 8 77 surat ar rum ayat 21 78 sungai 79 as syura ayat 38 80 Kedengkian 81 az zumar ayat 3 82 Ibrahim 35 83 Haji 84 ali imran ayat 77 85 Tidak membeda-bedakan 86 yasin+ayat+30-38 87 an nahl ayat 90 88 Fathir ayat 31 89 At Taubah ayat 105 90 surat al kahfi ayat 110 91 Sapi 92 at tauriq ayat 3 93 Sabar 94 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 95 Sajian+nenek moyang 96 al an'am ayat 165 97 al imran 192 98 dari 99 Annajm ayat 39 100 Al-Baqarah ayat 233

Hasil pencarian tentang Ar+Rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu