Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 ar-rum ayat 21 9 Adam 10 surat ali' imran ayat 185 11 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 12 Nikah 13 hutang 14 surah al-maidah ayat 8 15 cinta 16 matahari 17 Jihad 18 dosa 19 Dua masa 20 al mujadalah ayat 11 21 surat+al+imranayat+110 22 Ta ha+ayat+14 23 Kafir 24 maryam 25 ilmu 26 al isra ayat 36 27 al isra ayat 7 28 sabar 29 al-mukminun+ayat+34 30 Aliimram+ayat+105 31 al a'raf ayat 52 32 Ar Rahman 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 al ahzab ayat 21 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Ikhlas 37 Berdebat 38 ALI IMRAN 159 39 puasa 40 Saba 13 41 Al-Imran (3 : 130) 42 miskin 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 Al-Imran ayat 130 45 surat al imran ayat 185 46 berlayar 47 al baqarah ayat 269 48 al jumuah ayat 10 49 al-Hujurât ayat 6 50 al-baqarah ayat 164 51 ATTAKASUR AYAT 1-2 52 Al-Muzammil ayat 20 53 Al ikhlas ayat 1-4 54 ayat+menyembunyikan+ilmu 55 Hadits ahmad jauhi kufur 56 Susah payah 57 durhaka 58 adil 59 dalil hidayah 60 al anam ayat 83 61 ayat al-Baqarah 219 62 muslim 63 permainan 64 Ditanya 65 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 66 Zina 67 Kurang ilmu 68 surah al kautsar ayat 1-3 69 Dongeng 70 Ali imran ayat 191 71 Gelap 72 Tanah 73 Perubahan zat 74 berserah diri 75 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 76 Laut 77 surat saba surah yang ke berapa 78 al-baqarah ayat 168 79 ibrahim ayat 37 80 aL IMRAN AYAT 2 81 Shalat 82 ibrahim 37 83 Gunung 84 maryam ayat 30-35 85 al bayyinah ayat 5 86 Metode pendidikan 87 Rezeki 88 Dimana dia akan mati 89 Manusia 90 annisa ayat 12 91 QS. IBRAHIM AYAT 37 92 Membunuh 93 perempuan 94 Surat Al-Baqarah Ayat 256 95 Surah al-imran ayat 77 96 Hud ayat 5 tema apa 97 Hadits Muslim Nomor 2314 98 Mencela pemberian 99 Surah Taha ayat 5 100 al+qiyamah+ayat+1-2

Hasil pencarian tentang Ar+rahman+

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Rahman dan menjadikannya di antara sekian cara mengkritik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang tunduk kepada setan, berpaling dari Ar Rahman dan
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
Adapun orang-orang yang bertakwa dikumpulkan kepada Ar Rahman seperti kafilah yang terhormat.

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

-deskripsi"> Seperti ketika disebutkan Ar Rahman, dan ketika yang disampaikan selain

-deskripsi"> Dihubungkannya surga dengan nama-Nya Ar Rahman (Yang Maha Pengasih)...Bisa juga maknanya, bahwa surga yang dijanjikan Ar Rahman termasuk perkara yang tidak ditangkap oleh

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Jangan engkau kira bahwa disebutkan Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih) di sini hanya untuk memberitakan janji-Nya, bahkan untuk memberitahukan
yang ada adalah kekafiran, kezaliman, keraguan dan kebimbangan serta mengadakan tandingan bagi Allah Ar...Rahman.
berkuasa terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai kawannya, menaatinya dan meninggalkan ketaatan Ar...Rahman.
-deskripsi"> Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah Ar Rahman yang menunjukkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
dengan diri kami dan bersandar kepada kemampuan kami, bahkan kami meminta pertolongan kepada Tuhan kami Ar...Rahman terhadap apa yang kamu katakan.
tafsir-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam menjawab dengan jawaban ‘ibadurrahman (hamba-hamba Ar...Rahman) terhadap ucapan orang-orang yang bodoh, dan tidak membalas, bahkan bersabar serta tidak menyikapi
ucapan yang menyenangkan, berita gembira, pembicaraan yang baik di antara sesama, mendengar firman Ar...Rahman, mendengarkan suara-suara yang merdu, dan sebagainya, karena surga merupakan tempat kesejahteraan
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
tuhan-tuhan selain-Nya, dan bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan mereka yang sesungguhnya, yaitu Ar...Rahman (Yang Maha Pengasih), di mana rahmat-Nya mengena kepada orang yang baik maupun yang buruk.
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kemuliaan Baitullah al Haram dan kemuliaan pembangunnya, yaitu kekasih Ar...Rahman, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.
Ar Rahman: 33) Pada hari itu, manusia juga tidak mengingkari perbuatan yang dikerjakannya, bahkan kalau
yang mengingkari sifat rahmah (penyayang) bagi Allah ‘Azza wa Jalla dan menolak menamai-Nya dengan Ar...Rahman, atau kepada hamba-hamba-Nya....Misalnya, ketika meminta rezeki, maka menggunakan nama-Nya Ar Razzaq (Maha Pember rezeki), dsb.
Ar Rahman: 52)

[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
Mereka menunggu keputusan Ar Rahman, wajah-wajah mereka tertunduk.

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa
menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya dengan nama-Nya Ar...Rahman yang rahmat-Nya mengena kepada segala sesuatu, di mana dengan rahmat-Nya dunia dan akhirat menjadi
="tafsir-deskripsi"> Ya, buruk sekali orang yang mengambil setan sebagai walinya menggantikan Allah Ar...Rahman.
menguatkan iman, menyelamatkan hamba dari siksa dan kerugian, memperoleh pahala yang besar dan keridaan Ar...Rahman.