Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 dikumpulkan 4 Zakat 5 Shalat 6 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 7 mekkah madinah 8 Ali Imran Ayat 103 9 Rezeki 10 Catatan amal 11 maaf 12 Haji 13 Ali imran 14 Ar-Ra’d ayat 11 15 Oramg orang sabar 16 Bertasbih 17 Al Ankabut ayat 45 18 Ali 'Imran Ayat 159 19 Memecah belah agama 20 al+mukmin+3 21 ali imran ayat 190 22 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 23 Puasa 24 al hijr 25 ali imran 104 26 Makanan halal 27 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 28 ANNISA AYAT 1 29 orang yang memakmurkan mesjid 30 berserah diri 31 al-maidah ayat 117 32 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 33 at+taha+ayat+44 34 at+thalaq+ayat+3 35 Kami lebihkan atas bangsa 36 Tafsir ibnu majah 761 37 menyesal 38 tambah 39 Muhammad 40 Yunus 90 41 Muzammil ayat 4 42 Surat+Maryam+Ayat+33 43 kasih sayang 44 menjadi muslim 45 mencari 46 Hadits menyayangi anak anak 47 Lalai dalam sholatnya 48 Sabar 49 Berjalanlah dibumi allah 50 Yusuf 23 51 Al AHujurat Ayat 10 52 Surat+Maryam+Ayat+35 53 Al ikhlas 54 ar rum ayat 30 55 al-hujarat ayat 90 56 Al hijr 91 57 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 58 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 59 Ali IMran ayat 133-135 60 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 61 Takwa 62 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 63 Jujur 64 Yunus 10 65 Surat+al+hasyr+ayat+20 66 Ayat mutsha bihat 67 hadits muslim 68 ar rahman 69 surah an nur ayat 22 70 Memberi makan dan tidak memberi makan 71 Ibnu Majah nomor 761 72 Empat 73 Ali imran ayat 55 74 surat+al+baqarah+ayat+286 75 Makna Al+maidah+ayat+103 76 Az zariyat ayat 56 77 yunus 62 78 Dengan bahasa kaumnya 79 di kumpulkan 80 alhujurat ayat 14 81 At tolaq ayat 14 82 Menyusui 83 cerita hikmah bulan Ramadhan 84 tahiyatul masjid 85 al isra ayat 28 86 Membalas kebaikan dengan lebih baik 87 qs 49 ayat 19 88 Menyelamatkan 89 Al ahzab ayat 4 90 Dhuha ayat 5 91 Surat An nur ayat 26 92 al insyiqaq ayat 9 93 Shalat basuhlah 94 Muhammad+8 95 Allah tidak lagi menjadi 96 kematian 97 Al-Muminun+ayat+14 98 ayat palestina 99 Maha Luas 100 api peperangan

Hasil pencarian tentang At+Taubah+ayat+111

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ


111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At...Taubah.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...At-Taubah, 72).
karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah At...Taubah ayat 113-114).
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah surat At Taubah ini.
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At...Taubah.
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
tidaklah bermanfaat bagi mereka meskipun melakukan istighfar untuk mereka sebanyak tujuh puluh kali (lihat At...Taubah: 80).

-deskripsi"> Menurut riwayat, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah dan...sallam bersabda, “Aku tidak diperintahkan mengambil hartamu sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat..., “Khudz min amwaalihim shadaqah…dst.” (At Taubah: 103)

-deskripsi"> Dia mengampuni...Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencampur amal saleh dengan amal buruk, di mana ia mengakui dosanya
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18.
At Taubah: 28).

-deskripsi"> Di Badar.

Al An’aam: 111)

-deskripsi"> Sehingga ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi
yang berpendapat, bahwa keharaman berperang pada bulan-bulan itu sudah mansukh berdasarkan keumuman ayat...Namun makna seperti ini mansukh dengan ayat, “wa maa kaanal mu’minuuna liyanfiruu kaaffah…dstâ€... (surat At Taubah: 122)

-deskripsi"> Pada semua bulan.
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan ayat-ayat...seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan ayat-ayat
At Taubah: 95)

-deskripsi"> Dalam semua kabar yang mereka (kaum mukmin) sampaikan
[[111 ~ AL-MASAD (JERAT SABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pemberitaan
adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah
Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Kisah Yûsuf dalam surat ini diceritakan pada 78 ayat....Surat ini dimulai dengan tiga ayat yang menyebutkan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad....Sementara di ayat kedua disebut sebagai bacaan yang berbahasa Arab (al-Qur'ân al-'Arabiyy)....huruf-huruf serupa lainnya yang merupakan bagian dari bahasa kalian, bangsa Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat
Al Mu’minun: 110-111), (2) Bisa jadi karena mereka tidak melihat orang-orang yang mereka anggap jahat
Yahudi, Nasrani dan Majusi, atau tidak menyempurnakan imannya, seperti mengambil sesuatu dari syari’at...agamanya, namun dia tinggalkan yang lain yang semisalnya atau yang lebih tinggi daripadanya dalam syari’at...Ayat ini menunjukkan bahwa agama memerintahkan bersatu padu dan melarang berpecah belah dalam agama,...Dalam sebuah qira’at dibaca “Faaraquu” yakni meninggalkan agama yang mereka diperintahkan untuk...

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berlepas diri dari
-deskripsi"> Dalam tafsir Al Jalaalain disebutkan, bahwa ketika turun ayat ini, ada yang...merasa keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat "fattaqullah mas tatha'tum" (Maka bertakwalah kepada...Allah semampu kamu) surat At Taghabun: 16, wallahu a'lam.

-deskripsi"> Berupa syari’at dan hukum-hukum sebagai karunia dan ihsan-Nya kepada...hamba-hamba-Nya, dan lagi bukan dari sisi (menurut keinginan) mereka bentuk syari’at itu....Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, terutama sekali yang memiliki ilmu terhadap kitab Allah...Di dalam ayat ini juga terdapat tazkiyah (rekomendasi) terhadap ahli ilmu, karena Allah memerintahkan
kehendak-Nya serta izinnya yang bersifat qadari (terhadap alam semesta) lagi syar’i (sesuai syari’at-Nya...

-deskripsi"> Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta’ala, memperhatikan nasehat dan