Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 al baqarah ayat 275 13 zakat 14 ibrahim 15 riba 16 al fushilat ayat 33 17 yunus 18 menuntut ilmu 19 sedekah 20 luqman 21 ali imran 133 22 An nisa ayat 4 23 Al imran 24 Al Imran 104 25 ali imran 159 26 Hujan 27 iman 28 al-Baqarah ayat 275 29 ar rahman 33 30 Al maidah ayat 90 31 al maidah ayat 1 32 Al-Baqarah ayat 4 33 suraT Al-Maidah AYAT 38 34 an nisa ayat 29 35 al-isro ayat 26 36 Sholat 37 shalat 38 al baqarah ayat 282 39 sabar 40 banjir 41 sedih 42 Muhammad 43 Yusuf 44 hewan dan tumbuhan 45 luqman ayat 15 46 kurma 47 Yusuf 87 48 bumi 49 al maidah ayat 3 50 Imran 51 mukmin 52 Muhammad 7 53 ANNISA AYAT 29 54 Ghaib 55 Soal sholat taraweh 56 Jual beli 57 al hujurat ayat 13 58 fitnah 59 Makar 60 khalifah 61 ali imran 14 62 Minyak+bumi+pertambangan 63 Al isra ayat 23 64 Surat Al -insyirah 65 al baqarah ayat 185 66 nikmat 67 Maaf 68 bersyukur 69 pemimpin 70 Surat 19 ayat 12 71 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 72 Ayat sedekah 73 ikhlas 74 Luqman ayat 18 75 surga 76 teman 77 hadits puasa 78 LUQMAN 14 79 al isra ayat 36 80 nikah 81 al baqarah ayat 183 82 Al isra ayat 70 83 penyakit 84 surat Al-Baqarah ayat 2 85 baik 86 al ikhlas 87 YUNUS 5 88 Perselisihan 89 surat Asy syura ayat30 90 Doa buka puasa 91 al kahfi ayat 29 92 al imran 190 93 warna kulit 94 Al maidah ayat 6 95 ali imran 134 96 Al-Ankabut ayat 51 97 Niat 98 Isa Al masih 99 yunus 57 100 al-maidah+ayat+142

Hasil pencarian tentang Banjir

(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 41
dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 16
Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun
di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui banjir
qiraat dibaca khathii'aatihim dengan memakai huruf hamzah sesudah huruf ya (mereka ditenggelamkan) oleh banjir
kekuasaan) di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
(Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda) yang menunjukkan azab Kami seperti banjir
Makna yang dimaksud ialah, berita mengenai banjir besar ini telah tersiar dan tetap lestari ketenarannya
sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam yaitu, pada masa banjir
(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya
(Jika kamu dalam keadaan takut) baik terhadap musuh, maupun banjir atau binatang buas (maka sambil berjalan
Ibrahim tempat Baitullah) supaya ia membangunnya kembali karena Baitullah itu telah diangkat sejak zaman banjir
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman) yaitu Mekah (di dekat rumah Engkau yang suci) sebelum banjir
tidak mau bersyukur kepada-Nya dan bahkan mereka kafir kepada-Nya (maka Kami datangkan kepada mereka banjir
Dihancurkannya sendiri kehidupan mereka, sehingga Kami mendatangkan banjir melanda yang merobohkan bendungan
lonjakan mencairnya es yang luar biasa hingga menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menimbulkan banjir