Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 darah 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 9 cinta 10 ibrahim 11 al imran ayat 104 12 al jumuah ayat 10 13 ali imran 14 ali imran 159 15 QS. Ali Imran (3): 67 16 an nisa ayat 5 17 AL IKHLAS 18 yunus 19 AL-BAQARAH AYAT 148 20 ali imran 134 21 al baqarah ayat 111 22 Muslim 4969 23 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 24 yusuf 25 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 26 pikun dan beruban 27 an nisa ayat 58-59 28 al baqarah ayat 151 29 al maidah ayat 2 30 AN NISA AYAT 58 31 Ar rahman 32 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 33 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 34 sabar 35 Pakaian 36 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 37 Muhammad 38 an+nisa+ayat+59 39 Sedih 40 al+baqarah+ayat+70 41 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 42 riba 43 Al Maidah ayat 1 44 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 45 Al Hajj ayat 54 46 menuntut ilmu 47 Asy-syu'ara+ayat+8 48 al araf ayat 185 49 al maidah ayat 8 50 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 51 al baqarah ayat 195 52 al alaq ayat 2 53 hewan 54 al ankabut ayat 45 55 Putus asa 56 albaqarah ayat 2 57 Surat asyuaro ayat 214 58 ibrahim ayat 7 59 al+kahfi+ayat++4 60 ali imran ayat 67 61 al baqarah ayat 198 62 ali imran 14 63 al baqarah ayat 10 64 al imran 65 al+insyirah+ayat+5 66 al+insyirah+ayat+6 67 Al maidah ayat 18 68 an nisa ayat 29 69 surat al-a'la 70 Kisah nabi 71 surah al baqarah ayat 151 72 al mujadilah ayat 11 73 Saba ayat 16 74 1. Jangan mudah mengobral sumpah 75 Surat Ar-Ra’d 76 an nahl ayat 97 77 maryam 78 Peristiwa dimasa lalu 79 al insyirah ayat 5 80 mimpi 81 Talak 82 an nur ayat 9 83 Darah manusia 84 al ahzab ayat 59 85 al baqarah ayat 43 86 luqman 87 quran 88 +surat+at+taubah+ayat+24 89 akhlak 90 surah fatir ayat 29 91 bekerja 92 Ali Imran ayat 26. 93 Ali Imran ayat 185 94 surat ar rum 21 95 al imron ayat 198 96 Al hujurat ayat 13 97 al+imran+ayat+38 98 al+baqarah+ayat+69 99 Hadits cinta 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang Bekas

-deskripsi"> Maksudnya, bekas-bekas runtuhan kota Sodom, negeri kaum Luth....di surah Ash Shaaffat: 137-138, “Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar melalui (bekas-bekas
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka apakah kamu melihat bekas-bekas mereka?)...Atau lafal baaqiyah ini huruf ta-nya untuk menunjukkan makna mubalaghah, yakni bekas-bekasnya?

-deskripsi"> Maksudnya, bekas-bekas runtuhan kota Sodom, negeri kaum Luth....di surah Ash Shaaffat: 137-138, “Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar melalui (bekas-bekas
mereka tidak mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa yang dihancurkan itu, padahal mereka berjalan di bekas...rumah dan tempat tinggal bangsa-bangsa itu, dan menyaksikan bekas-bekas siksaan yang menimpa mereka?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 137
Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi
(Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata) yang jelas, yaitu berupa bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 25
segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas
(Dan sesungguhnya kalian hai penduduk Mekah benar-benar akan melalui mereka) melalui bekas-bekas dan
Dan bekas-bekas peninggalan mereka terlihat jelas di jalan, hingga memungkinkan orang yang beriman untuk
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 12
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 50
Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 128
musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas
Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka
(Maka apakah mereka tidak menyaksikan bekas-bekasnya) di dalam perjalanan mereka menuju ke negeri Syam...kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir, maksudnya, hendaklah mereka mengambil pelajaran dari bekas-bekas
Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan -lebih banyak- bekas-bekas mereka
Bekas-bekas rumah mereka yang tertinggal masih terlihat jelas.
Dan lihatlah bekas orang-orang sebelum kalian yang ada di sana, setelah mereka mati dan rumah-rumah mereka...Sesungguhnya bekas-bekas penciptaan pertama terlihat di antara lapisan-lapisan bumi dan permukaannya.
(Maka perhatikanlah bekas-bekas) menurut suatu qiraat dibaca dalam bentuk mufrad yakni atsari (rahmat
Yaitu dengan tampaknya bekas-bekas perbuatan mereka pada anggota-anggota tubuh tadi; atau Allah, Zat
ceritakan kepadamu) hai Muhammad (di antaranya) di antara negeri-negeri itu (ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya...) artinya penduduknya telah binasa tetapi bekas-bekasnya masih ada (dan) di antaranya ada pula (yang
qiraat lafal Minhum dibaca Minkum, artinya lebih hebat daripada kalian (kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas
kerjakan) selama hidup di dunia berupa kebaikan dan keburukan, lalu Kami membalasnya kepada mereka (dan bekas-bekas
Mengapa mereka tidak melakukan perlawatan di muka bumi guna menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bekas-bekas
beserta orang-orang yang beriman kepadanya (maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 106
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
Makna yang dimaksud ialah berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah bekas-bekas peninggalan mereka
(Maka Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar) merata (dengan tanah) yakni rata sama sekali