Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al hadid ayat 3 4 Ali imran 159 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 Hari kiamat 7 al+qasas+ayat+79+-82 8 Hadis+at+taubah+ayat+105 9 Injil 10 al maidah ayat 2 11 Berpikir kritis 12 al maidah ayat 48 13 Ali Imran ayat 9 14 Al-luqman+ayat+13-17 15 penciptaan langit dan bumi 16 riba 17 Berakal+mengambil+pelajaran 18 Al Baqarah ayat 164 19 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 20 dalil+kitab+Zabur 21 Sungai nail 22 nasrani 23 Sesuai petunjuk 24 Kurban 25 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 26 ayat tuhan maha pemurah 27 Dalil+kitab+injil 28 Al ikhlas 29 Peristiwa hari kiamat 30 AlI Imran 110 31 Qs Ibrahim 14:1 32 Al an'am ayat 82 33 Hadits tentang ketauhidan 34 hari+kiamat 35 Al-Maidah+ayat+2 36 Pergantian siang dan malam 37 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 38 an nisa 1 sampai 3 39 zabur 40 berakal 41 Berpikir 42 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 43 Asmaul husna 44 Surat Al infitar 6 45 Yusuf 87 46 an Nisa ayat 58 47 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 48 Surah al kautsar ayat 1-3 49 Berfikir kritis 50 Bacaan 51 al hujurat ayat 13 52 al alaq ayat 1-5 53 Apa artinya surat Al Qari'ah 54 Hadist mengenai Allah sang maharaja 55 Al Baqarah ayat 195 56 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 57 ali imran ayat 159 58 al baqarah ayat 30 59 dalil+kitab+taurat 60 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 61 al+maidah+ayat+48 62 Mensucikan 63 Maryam 30 64 Tuliskan surat At-tin ayat 7 65 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 66 at tin ayat 4 67 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 68 an nisa ayat 174 69 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 70 adz-dzariyat+ayat++56 71 Al maidah ayat 3 72 Surat Al Kafirun 73 nikah 74 Dalil kitab zabur 75 Ilmu 76 an nahl ayat 90 77 an Nisa ayat 59 78 al isra ayat 55 79 Luqman+ayat+15 80 An nisa ayat 125 81 Niat 82 ali imran 186 83 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 84 Sombong 85 Mesir 86 An Nur ayat 31 87 al maidah ayat 45 88 an+nisa+ayat+136 89 Surat al maidah 90 Makan 91 Surat Al kafirun ayat kedua menjelaskan bahwa kita tidak boleh 92 Jelaskan maksud hadist tersebut! 93 Shalli ala muhammad 94 Surat al ahqaf ayat 13 95 Al jumuah ayat 10 96 QS Al maidah ayat 51 97 Al hujurat ayat 10 98 riya' 99 al+maidah+ayat+90 100 surat thoha

Hasil pencarian tentang Budak

(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 30
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 13
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 29
Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat...yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah...kedua budak itu sama halnya?
(Melepaskan budak) dari perbudakan, yaitu dengan cara memerdekakannya.
perumpamaan yaitu seorang laki-laki) lafal Rajulan ini menjadi Badal dari lafal Matsalan (yang menjadi budak...laki-laki yang menjadi milik penuh) milik sepenuhnya (dari seorang laki-laki saja; adakah kedua budak...lafal Matsalan berkedudukan menjadi Tamyiz maksudnya, tentu saja tidak sama antara seorang budak yang...menjadi milik suatu kelompok dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang saja....Sesungguhnya, budak yang pertama tadi apabila disuruh oleh masing-masing dari pemilik dirinya secara
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 33
Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan...Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 71
rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak
Tapi Allah menghalalkan bagimu budak-budak wanita yang kamu miliki.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 6
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal
Allah mengumpamakan orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya..., dan orang Muslim yang mengesakan-Nya sebagai budak yang hanya dimiliki oleh satu orang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
perjanjian) lafal Al Kitaaba bermakna Al Mukaatabah, yaitu perjanjian untuk memerdekakan diri (di antara budak-budak...Shighat atau teks perjanjian ini, misalnya seorang pemilik budak berkata kepada budaknya, "Aku memukatabahkan...Kemudian budak yang bersangkutan menjawab, "Saya menyanggupi dan mau menerimanya" (dan berikanlah kepada...mereka) perintah di sini ditujukan kepada para pemilik budak (sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya...(Dan janganlah kalian paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan
Kecuali dengan cara perkawinan yang sah atau pemilikan budak(1)....Seorang laki-laki bebas memilih berapa saja dari budak yang dimiliki untuk dijadikan istri.
Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin.
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak...(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini budak...Menikahi budak wanita dalam kondisi tidak mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami...Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.
Sedangkan pengikut-pengikut mereka saja, yaitu Banû Isrâ'îl, tunduk dan patuh kepada kita bagaikan budak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 24
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 58
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang
khabarnya ialah (ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang itu dalam karungnya) maka ia harus dijadikan budak...Ketentuan ini yaitu orang yang mencuri dihukum menjadi budak, merupakan syariat Nabi Yakub.
ini merupakan keterangan dari ayat yang sebelumnya, maksudnya, kamu telah menjadikan mereka sebagai budak-budak
yaitu menggambarkan istri dengan sifat yang menjadikannya haram bagi dia (maka memerdekakan seorang budak...) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri itu bercampur) bersetubuh
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 3
kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak
bejana raja, mereka menjawab pertanyaan itu tanpa ragu-ragu, "Orang yang mencuri bejana harus dijadikan budak