Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 ramadhan 7 rezeki 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 13 al maidah ayat 2 14 Doa nabi adam 15 al maidah ayat 3 16 penciptaan manusia 17 Al Anfal ayat 39 18 rumput rumputan 19 ali imran 20 an nisa ayat 58 21 ibrahim 22 Ali Imran 185 23 al lahab 24 al hujurat ayat 13 25 Al baqarah ayat 183 26 Takwa 27 maryam+20 28 al maidah ayat 32 29 al maidah ayat 1 30 al-baqarah ayat 183 31 ali imran 190 32 Sholat 33 Bumi 34 langit 35 doa ziara kubur 36 Yunus 57 37 ali+imran+190 38 hati 39 hewan 40 umrah 41 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 42 Berpuasa 43 Tafsir surat alfatihah 44 hadist tentang qunut shubuh 45 ibrahim ayat 40 46 RUMPUT 47 al maidah ayat 5 48 alam 49 an nisa ayat 29 50 Anjing 51 Kematian 52 Ali+Imran+159 53 sikap 54 maryam+21 55 surat+al-'alaa+ayat+2 56 AR RUM AYAT 50 57 luqman 13 58 Al+ahzab+ayat+65 59 yunus 38 60 zina 61 surat al baqoroh 62 Quran 63 al anam ayat 141 64 at tahrim ayat 6 65 ali imran 159 66 ali imran 31 67 utusan 68 al hujurat ayat 10 69 pohon 70 ali imran 110 71 kasih sayang 72 Imran 73 Hadis tentang qunut 74 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 75 ilmu tumbuh tumbuhan 76 ibrahim 32 77 Harta 78 kerajaan 79 cinta 80 al anfal ayat 11 81 yunus 40 82 al baqarah ayat 155 83 al-mujadalah ayat 11 84 ali+imran+113 85 Bersyukur 86 Saham 87 Allah berbicara kepada nabi muhammad 88 yusuf 89 Surat al an am 90 Adam 91 Ad dhuha ayat 2 92 Thalut sungai 93 Al+hujurat+ayat+56 94 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 95 ar rahman 96 yunus 62 97 mudatsir+ayat+5 98 dikembalikan 99 surat Al baqarah ayat 183 100 al-baqarah+ayat+186

Hasil pencarian tentang Dan+hukum+tajwid+

terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah...yang tidak mengandung keadilan, bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan...kepura-puraan sebagai asas hukum?...Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
Mûsâ dan Hârûn Kami berikan kitab suci yang jelas, Tawrât, yang menerangkan hukum-hukum agama.
Allah menurunkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kebenaran hukum-hukum-Nya....Dan Dia Mahaluas ilmu-Nya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya....Dia Mahabijaksana pada setiap hukum yang ditetapkan dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya....Semua ketentuan hukum dan semua ciptaan-Nya selalu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan-Nya.
kamu heran, wahai Nabi, melihat orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan...Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan...dan kerusakan....Padahal, mereka diperintah Allah untuk tidak berpegang kepada hukum selain hukum Allah itu....Setan hendak menyesatkan mereka dari jalan yang benar dan lurus sehingga mereka menjadi sangat tersesat
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum...membacakan apa yang dikandungnya, yaitu Alquran; di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya dan
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala...kesalahannya dan diberi balasan yang besar.
Dengan keterangan semacam ini dan ketentuan hukum yang mewujudkan kemaslahatan, Allah menjelaskan hukum..., nikmat dan tanda kekuasaan-Nya, agar kalian merenunginya dan melakukan sesuatu yang baik.
(Dan Kami iringi jejak-jejak mereka) maksudnya jejak para nabi itu (dengan Isa putra Maryam, membenarkan...apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil...yang berisi petunjuk) dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum (serta membenarkan...) menjadi hal (bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya) membenarkan hukum-hukum Taurat (serta menjadi...petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa).
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan...bersifat lemah) tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual.
Dan hanya bagi-Nya pulalah keagungan dan kekuasaan di langit dan bumi....Dia Maha Perkasa yang tidak terkalahkan dan Maha Bijaksana yang tidak pernah salah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 97
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui...hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya....Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain..., jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan....Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya
(Orang-orang Arab itu) yaitu penduduk daerah badui (lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya) daripada...penduduk daerah perkotaan; karena penduduk daerah badui berwatak keras dan kasar serta mereka jauh dari...mendengarkan Alquran (dan lebih wajar) lebih patut (tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah...kepada Rasul-Nya) berupa hukum-hukum dan syariat-syariat....Huruf allaa asalnya terdiri dari an dan laa kemudian keduanya digabungkan, sehingga jadilah allaa.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 1
(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam...)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.
adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi mereka dalam masalah hukum-hukum...dan hudud (petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini) adanya hari berbangkit.
Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan keluar dari aturan dan hukum-hukum...sebagai berikut: hukum bunuh bagi orang yang membunuh, hukum salib bagi orang yang membunuh dan merampas...harta, hukum potong tangan dan kaki secara silang bagi orang yang merampok di jalan dan merampas harta...Kalau saja ketentuan hukum ini diterapkan dengan benar, maka akan dapat menghapus kejahatan dan menciptakan...Di samping itu, hukum ini juga sesuai di segala zaman dan masyarakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan...isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah....Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 1
isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka...Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
(Itulah) maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan...Allah) syariat-syariat yang ditetapkan-Nya buat hamba-hamba-Nya agar mereka patuhi dan tidak dikhianati...(Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) mengenai hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu (maka...kepada orang pertama (ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan...mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah....Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan...Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 61
Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada...hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari
(Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas) yang di dalamnya terkandung hukum-hukum dan...batasan-batasan serta hal-hal lainnya, yang kesemuanya itu diterangkan dengan jelas dan gamblang di
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 13
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah....Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir...didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
Yahyâ lahir dan tumbuh menjadi remaja....Lalu ia diseru dan diperintah untuk menjalankan apa yang ada di dalam kitab Tawrât dengan sungguh-sungguh...Sesungguhnya sejak masa kanak-kanak, Allah telah memberinya pemahaman yang kuat terhadap agama dan hukum-hukum
(Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah) dalam Alquran...berupa hukum-hukum (dan kepada rasul) agar dapat mengadili kamu (maka kamu lihat orang-orang munafik
Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, dengan menerangkan hukum-hukum-Nya dan dengan