Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 riba 9 anak 10 Yunus 11 hewan 12 Maryam 13 al baqarah ayat 198 14 al maidah ayat 2 15 al jumuah ayat 10 16 Menuntut ilmu 17 al ankabut ayat 45 18 surah yunus ayat 57 19 Yusuf 20 Luqman 21 pikun dan beruban 22 belajar 23 Hadits Muslim Nomor 3444 24 ali imran 159 25 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 26 Al ahzab ayat 21 27 Tuhan 28 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 29 al imron+ayat+110 30 surat an-nisa 31 al hujurat ayat 13 32 al+kahfi+ayat++4 33 al+baqarah+ayat+69 34 Ahmad 35 Ali Imran ayat 26. 36 zakat 37 an nisa ayat 59 38 quraisy ayat 2 39 al+baqarah+ayat+70 40 berfikir 41 al maidah ayat 8 42 Surat Ar-Rad ayat 11 43 dalil sumpah 44 hadits mencatat transaksi 45 An nisa ayat 58 46 Kisah nabi 47 AL MAIDAH AYAT 38 48 ali imran 134 49 al+insyirah+ayat+5 50 Ibrahim 51 hadits abu Daud 1378 52 Ilmu 53 hadist tentang kesadaran lingkungan 54 al+insyirah+ayat+6 55 al isra ayat 32 56 qs al-a'raaf 7:172 57 akhlak 58 sabar 59 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 60 ra'd ayat 2 61 Ali Imran ayat 185 62 Al imran 63 at taubah ayat 105 64 al mujadilah ayat 11 65 mimpi 66 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 67 1. Jangan mudah mengobral sumpah 68 Peristiwa dimasa lalu 69 Yunus 59 70 Ali imran 104 71 an nisa ayat 5 72 +surat+at+taubah+ayat+24 73 al alaq ayat 2 74 al maidah ayat 90 75 al ikhlas 76 surat al-a'la 77 ali imran 14 78 Darah manusia 79 Surat Al antabul ayat 20 80 bekerja 81 adz zariyat ayat 49 82 al+waqiah+ayat+63-64 83 an nisa ayat 101 84 Nabi+ayub dan kesabarannya 85 quraisy 86 al+baqarah+ayat+286 87 surat ar-ra'd ayat 11 88 al-mu'minun ayat 12 89 Zina 90 AL FATIHAH AYAT 5 91 Al-imran 92 Surat annahl 93 muhammad ayat 7 94 Al Maidah ayat 1 95 tauhid sifat 96 al+imran+64 97 Celaka 98 tafsir surat ibrahim 7 99 an nisa ayat 29 100 Al Mujadalah ayat 5

Hasil pencarian tentang Dari+Allah+kamu+datang

Sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami) Muhammad (mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa...yang kamu sembunyikan dari Alkitab) yakni kitab Taurat dan Injil seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat...dibiarkannya) di antara demikian sehingga tidak diungkapkannya jika tidak ada kepentingannya selain dari...membukakan rahasia kamu belaka....(Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah) itulah dia Nabi saw.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 15
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al...Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya....Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 78
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi...lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan...kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)"....Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 149
Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya...ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu....Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
(Apakah) kamu tidak percaya (dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan) yakni pelajaran (dari Tuhanmu...dengan perantaraan) lisan (seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu) tentang...siksaan jika kamu tidak mau beriman (dan mudah-mudahan kamu bertakwa) kepada Allah (dan supaya kamu
mengira bahwa kamu akan masuk surga....Padahal belum) maksudnya belum (datang kepadamu seperti) yang datang (kepada orang-orang yang terdahulu...sebelum kamu) di antara orang-orang beriman berupa bermacam-macam cobaan, lalu kamu bersabar sebagaimana...bantuan disebabkan memuncaknya kesengsaraan yang menimpa mereka, ("Bilakah) datangnya (pertolongan Allah...Lalu mereka mendapat jawaban dari Allah, ("Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat")
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 63
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa...hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah...kepada Allah dan taatlah (kepada)ku".
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 10
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah,...padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan...(yang tersebut dalam) Al Quran lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri....Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".
(Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan Tuhanmu) ketika kamu meminta pertolongan dari-Nya untuk dapat...sungguh Aku pasti (memberikan bantuan kepadamu) akan menolongmu (dengan mendatangkan seribu malaikat yang datang...berturut-turut") yakni mereka datang secara berturut-turut, sebagian dari mereka menyusul sebagian lainnya...Pada permulaannya Allah menjanjikan untuk mereka bantuan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 34
Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap...pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada...Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah....Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 49
Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu...dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk...burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan...orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati...dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu
(Dan) kedatangan aku kepada kamu (membenarkan apa yang berada di hadapan aku) yang datang sebelum aku...Ada pula yang mengatakan dihalalkan semuanya, hingga 'sebagian' berarti 'semua' (dan aku datang kepada...kamu dengan membawa tanda dari Tuhanmu) diulang-ulangnya untuk menguatkan dan membina kepercayaan di...(Maka bertobatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku) yakni mengenai apa-apa yang aku perintahkan kepadamu..., yaitu bertauhid kepada Allah serta taat akan semua perintah-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 209
Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah..., bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Rasul memanggil kamu dari belakangmu) seraya bersabda, "Mari ke sini hai hamba-hamba Allah, marilah...datang kepadaku!"...(Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan di atas kesedihan) yang kamu timpakan kepada Rasulullah...luput dari kamu) yakni harta rampasan (begitu pula terhadap apa yang telah menimpamu) berupa pembunuhannya...dan kekalahan (Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 78
Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu...menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan...: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah....Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 1
Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya....Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 123
Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian...Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 19
Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu; dan jika kamu...berhenti; maka itulah yang lehih baik bagimu; dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula); dan...angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahayapun, biarpun dia banyak...dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 10
(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan...(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 69
Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh...Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa...Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka...Atau, berpalinglah dari mereka....Sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadamu..., karena Allah telah menjagamu dari manusia....Allah.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 14
Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah...kamu menyembah selain Allah"....menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu
(Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami...maksudnya kamu datang untuk memalingkan kami daripada menyembahnya....(Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami) bahwa jika kami menyembahnya...pasti kami tertimpa azab (jika kamu termasuk orang-orang yang benar") bahwasanya azab itu benar-benar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 85
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu...dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi...jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang...Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?...Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
tetapi mereka sabar dalam menghadapi pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang...pertolongan Kami kepada mereka) untuk membinasakan kaumnya; maka bersabarlah kamu sehingga datang pertolongan-Ku...(Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah) janji-janji-Nya (Dan sesungguhnya telah...datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu) yang dapat menenangkan hatimu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 41
mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang...kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya....Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun...(yang datang) daripada Allah....Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 157
Atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami...lebih mendapat petunjuk dari mereka"....Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat....Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya...Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang
Kamu tidak pernah membaca sebuah kitab suci pun sebelum al-Qur'ân, dan juga tidak pernah menulis dengan...Seandainya kamu termasuk orang-orang yang membaca dan menulis, niscaya para pengikut kebatilan itu akan...ragu bahwa al-Qur'ân datang dari sisi Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 170
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari...Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu....Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang...di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah....Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 39
Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah...menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang...) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang