Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Sabar 6 Mahluk 7 Ayat tentang materi dan perubahannya 8 Makhluk proses kehidupan 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 Hadits tentang jual beli barter 13 Al ikhlas 14 al baqarah ayat 187 15 ar rahman 16 Ayat tentang gaya dan energi 17 al baqarah ayat 30 18 an nur ayat 24 19 an nisa ayat 24 20 Santun 21 Perubahan Fisika 22 an nahl ayat 90 23 Surat ar ra'du ayat 11 24 Al An’am ayat 83 25 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 26 Hadis tentang produksi 27 Surat Al-Anbiya Ayat 30 28 an nisa ayat 3 29 alhadid+ayat+7 30 Manusia 31 an-nisa ayat 29 32 al rahman 33 +kandungan+dari+malaikat+mikail 34 Hadits Muslim Nomor 2855 35 ali imran 36 al mulk ayat 3 37 Ilmu 38 al maidah ayat 2 39 Akhlak terpuji 40 akhlak 41 ali imran 159 42 al+baqarah+ayat+183 43 al maidah ayat 1 44 Ikhlas 45 Bumi dan Alam semesta 46 Yusuf 47 Manusia,l 48 ALI IMRAN 126 49 Hadist cinta 50 al Baqarah ayat 43 51 mahluk & proses kehidupan 52 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 53 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 54 Hujan 55 al maidah ayat 6 56 al anfal ayat 2 57 Ibrahim 58 ALI IMRAN 190 59 ar-rum ayat 21 60 ali imran 7 61 MARYAM 62 AL maidah ayat 3 63 yunus 64 hukum 65 Zina 66 Hadits Muslim Nomor 5318 67 al baqarah ayat 168 68 al baqarah ayat 2 69 surat+an+nisa+ayat+35 70 al+maidah+ayat+1 71 an nisa ayat 4 72 an nisa ayat 29 73 surat yunus 74 Surat yasin 75 Muntaha 76 Surga 77 Tumbuhan 78 Hadis muslim no 2202 79 Rahbaniyyah 80 al quraisy 81 Q.S Al-Hasyr ayat 18 82 ibrahim 7 83 Ali Imran 103 84 al+maidah+ayat+2 85 surat al fajr 86 ayat 153 87 Bulan 88 MARYAM 4 89 Benda cair 90 surat al baqarah 229 91 Ali+Imran 92 Al fatihah ayat 7 93 albaqarah+ayat+87+88 94 Surat Al-A’raf Ayat 31 95 musa 96 at+taghabun+ayat+15 97 Hewan 98 berfikir kritis 99 al bayyinah ayat 5 100 Surah an-Nisa‟ ayat 164.

Hasil pencarian tentang Fussilat+ayat+32

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ


32. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31..., 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.

-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfrman, “Maka yang demikian itu adalah...Al Qashas: 32)

Oleh karena itu, rasul yang diutus dari kalangan mereka yang disebutkan dalam ayat 32 berikut ialah Nabi
Dari ayat 32-34 disebutkan nikmat-nikmat Allah secara garis besar dan secara rinci; dengan ayat itu Allah
Ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dari kalangan sahabat Muhajirin berniat untuk mengawini...Tetapi menurut pendapat yang lain mengatakan pengharaman ini bersifat umum dan menyeluruh, kemudian ayat...An Nur, 32).
tafsir-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Haaqqah: 32...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Az Zukhruf: 32)

-deskripsi"> Yakni berkuasa terhadap makhluk Allah dan milik-Nya
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan ayat-ayat...seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan ayat-ayat
Al-Anfal 32)
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
Al Qur'an: 32-33)

-deskripsi"> Anak sapi itu dibuat mereka dari emas, lalu mereka
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
-deskripsi"> Disandarkannya ayat (tanda) kepada Tuhan mereka menunjukkan sempurnanya...ayat itu dan jelasnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari ayat Allah dan lebih agung penjelasannya...termasuk tarbiyah (pengurusan) dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menyampaikan kepada mereka ayat-ayat-Nya..., di mana dengan ayat-ayat mereka dapat menjadikannya pedoman terhadap hal yang bermanfaat bagi mereka

-deskripsi"> Tidak ayat-ayat-Nya yang lain....Bahkan ayat-ayat-Nya yang lain pun sama menakjubkan pula, oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipikirkan..., karena memperhatikan ayat-ayat-Nya merupakan kunci keimanan, jalan mencapai ilmu dan keyakinan....Allah Subhaanahu wa Ta'aala senantiasa memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya ayat-ayat-Nya di alam semesta
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok